Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Vastuullisuus sopii luontevasti perheyrityksille

Kirjoittanut Anna Gustafsson

Julkaistu 04.12.2019

Perheyrittämiseen istuu hyvin pitkäjänteinen yritysvastuuajattelu, sanoo yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen PwC:ltä. Silti haasteita riittää, kun tavoitteet pitää päivittää tämän päivän vaatimuksiin sopiviksi.

Vastuullisuuskysymyksissä on muutaman viime vuoden aikana otettu selvä askel eteenpäin, kuvaa alan asiantuntija Sirpa Juutinen. Hän on työskennellyt PwC:n vastuullisuusasioista vastaavana johtajana ja partnerina jo 16 vuoden ajan. Juutinen kuvaa, kuinka Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen vuonna 2015 yritykset alkoivat kasvavassa määrin selvittää oman toimialansa mahdollisuuksia osallistua päästövähennyksiin. Nuorempi polvi yrittäjiä on kokenut asian henkilökohtaisesti erittäin tärkeänä.  

”Vastuullisuuskeskustelu on tullut luontevaksi. Yritysjohdossa ymmärretään hyvin, että mikään osa arvoketjua ei saa olla maineriski.” 

Samaan aikaan kun yritykset ovat ottaneet vastuullisuuden aktiivisemmin osaksi strategiaansa, myös sijoittajat ovat alkaneet kiinnostua aiheesta. Sijoittajien odotus on, että yritykset tuovat vastuullisuuskysymykset oma-aloitteisesti esille. Pidetään itsestään selvänä, että yrityksen toiminta esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tukee kansainvälisesti asetettuja tavoitteita.  

”Valtioiden tekemien ilmastositoumusten rinnalla yritysten toiminnalla on suuri merkitys. Vähintäänkin yritysten toiminnan on oltava sopusoinnussa isojen tavoitteiden kanssa”, Sirpa Juutinen sanoo.  

Viesti vastuusta tämän päivän kielellä 

Vastuullisuus on teemana yrityksille laaja. Ilmastokysymysten rinnalla kuluttajat ja sijoittajat odottavat raportointia ihmisoikeuksista, työelämän perusoikeuksista, kestävästä rahoituksesta tai vaikkapa tasa-arvokysymyksistä. Yritysten ei kannata lannistua ison haasteen edessä, Sirpa Juutinen sanoo. Vastuullisuuden voi pilkkoa pienempiin, konkreettisiin asioihin. Juutinen kehottaa miettimään, mitkä vastuullisuuden alle sisältyvistä teemoista ovat omalle toimialalle, yrityksen kokoluokalle tai maantieteelliselle sijainnille oleellisimmat asiat.  

”Sitten keskitytään nimenomaan näihin kysymyksiin ja johdetaan niitä asettaen tavoitteita. Myös tavoitteiden toteutumisen seuraaminen on tärkeää”, Juutinen summaa.  

Pitkäjänteinen vastuullisuusajattelu sopii hyvin perheyritysten tapaan toimia. Onhan perheyrityksissä aina kannettu huolta esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista. Mutta vastuullisuusajattelun kääntöpuolena perheyrityksissä voi olla haastavaa vastata vaatimuksiin tämän päivän kielellä, Sirpa Juutinen sanoo. Ei riitä, että kertoo, kuinka asiat on hoidettu viimeisen 25 vuoden aikana, vaan pitää kertoa minkälaisia tavoitteita vastuullisuuden parantamiseksi on asetettu tälle vuodelle.  

”Perheyrityksiin on sisäänrakennettu vastuullisuuden ja eettisyyden ajattelu. Silti ei enää riitä, että toteaa yleisesti vastuullisuuden olevan mukana kaikessa mitä teemme. Pitää olla paljon yksityiskohtaisempi siinä, kuinka yritys ottaa koko hankintaketjussa huomioon vaikkapa työelämän perusoikeudet tai mitä on tehty kasvihuonepäästöjen minimoimiseksi.” 

Avoimuus tärkeää, vaikka tavoitteisiin vielä matkaa 

Juutinen myöntää, että vastuullisuusasioissa yrityksillä on paljon pelissä. Sosiaalisen median aikana tieto liikkuu nopeasti ja kuluttajat ovat herkkiä osallistumaan erilaisiin kampanjoihin ja boikotteihin saadakseen muutoksen aikaan.  

Vastuullisuuskysymyksissä viestinnän merkitys onkin suuri. Tukea viestintähaasteisiin Sirpa Juutinen neuvoo kysymään oman toimialan sisältä, mutta myös pitkän linjan alan ammattilaisilta. Raportointi vastuullisuuskysymyksistä ei ole yksinkertaista. Vertailukelpoisuus on aiheuttanut ainakin sijoittajien piirissä keskustelua. Käytössä on yhtä aikaa monia kansainvälisiä vastuullisuutta mittaavia indeksejä. Ongelma on, että sama tunnusluku voi sisältää yrityksessä eri tavalla koottuja tietoja.  

Kirjanpitoa vastaavaa kansainvälisesti standardoitua mittaristoa saadaan vielä odottaa, mutta Sirpa Juutinen ei pidä tätä yritysten kannalta isona ongelmana.  

 ”Vaikka raportointi on vielä yrityskohtaista, tärkeintä on, että ollaan mahdollisimman avoimia. Siitä ajattelusta kannattaa päästää irti, ettei voisi kertoa niistä tavoitteista, joita ei vielä ole saavutettu. Kaikki tietävät, ettei vastuullisuusasioissa päästä maaliin nopeasti ja sen myöntäminen antaa yrityksestä luotettavan kuvan.” 

 

 

 

Asiasanat