Uutishuone / Asiantuntija vastaa

Miksi perheyrityksen kannattaa olla vastuullinen?

Julkaistu 25.03.2020

Miksi perheyrityksen kannattaa olla vastuullinen?

Pelkkä voiton tavoittelu ei enää riitä, vaan yritysten pitää toimia kestävältä arvopohjalta. Paremman maailman lisäksi vastuullisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, houkuttelee parhaita työntekijöitä, vähentää riskejä ja luo parempaa omistaja-arvoa. Vastuullisuus on otettava strategian keskiöön ja arvioitava yrityksen olemassaolon oikeutus monen eri sidosryhmän kanssa.   

 
Verojuristina haluan nostaa esiin yhden vastuullisuuden alueen: veronmaksun läpinäkyvyyden ja vaikutukset yhteiskunnalle. Haluamme PwC:llä olla osa veroihin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistumme siihen mm. julkaisemalla verojalanjälkemme. Pystymme näin osaltamme lisäämään tietoisuutta yritystoiminnan merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja kasvattamaan luottamusta liiketoimintaa kohtaan. 

Kari Stenqvist, Veropartner, PwC 

Vastuullisuus on otettava strategian keskiöön ja arvioitava yrityksen olemassaolon oikeutus monen eri sidosryhmän kanssa.   
- Kari Stenqvist, PwC

Näkemyksemme mukaan jokaisella yrityksensä aktiivisella omistajalla on yhteiskunnallinen velvollisuus toimia vastuullisesti sekä huomioida toiminnassaan eri sidosryhmien intressit. Lisäksi uskomme, että vastuullisella toiminnalla voi saavuttaa merkittävää hyötyä niin liiketoiminnan tuloksellisuudessa olemalla entistä houkuttelevampi kumppani asiakkaille ja toimialan huippuosaajille kuin yritysarvon kehityksessäkin muun muassa paremman riskienhallinnan kautta. 

Onkin luonnollista, että olemme rakentaneet vastuullisen omistamisen periaatteet kiinteäksi osaksi DevCon päivittäistä toimintaa. Pureudumme tarkasti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin ennen merkittäviä päätöksiä. Osallistumme aktiivisesti näihin tekijöihin liittyvien toimintatapojen ja seurannan jatkuvaan kehittämiseen. Ja kaiken pohjana on aina yritysten kehittäminen vastuullisesti ja kestävästi pitkällä aikajänteellä. 

Teemu Alahuhta 
Partner 
DevCo Partners Oy 

Jokaisella aktiivisella omistajalla on yhteiskunnallinen velvollisuus toimia vastuullisesti sekä huomioida toiminnassaan eri sidosryhmien intressit.

Teemu Alahuhta
DevCo Partners

Parhaimmillaan vastuullisuus toteutuu, kun se on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja koko henkilöstö on mukana sen toteuttamisessa ja siitä viestimisessä. Kun henkilöstö kokee olevansa töissä aidosti vastuullisesti toimivassa yrityksessä, joka mahdollistaa myös heille vastuullisuuden edistämisen, on sillä hyviä vaikutuksia työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Kun työntekijät viestivät vastuullisuudesta asiakkaille ja muille sidosryhmille, se vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi työnantajamielikuvaan, brändiin ja myyntiin. 

Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta lähtee siitä, miten he kokevat sen toteutuvan omalla kohdallaan. Yritysten taloudellisen turvallisuuden kumppanina kehitämmekin yhdessä asiakasyritystemme kanssa välineitä esimerkiksi yhä vastuullisempaan työturvallisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Kari Björklöv

Fennia

 

Lue kaikki vastaukset Perheyritys-lehdestä >>

Parhaimmillaan vastuullisuus toteutuu, kun se on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja koko henkilöstö on mukana sen toteuttamisessa ja siitä viestimisessä.

Kari Björklöv
Fennia

Asiasanat