Uutishuone / Asiantuntija vastaa

Missä perheyritykset voisivat olla rohkeampia?

Julkaistu 02.04.2020

Missä perheyritykset voisivat olla rohkeampia?

Yritystoiminnassa on helppo korostaa rohkeuden merkitystä ja uskallusta ottaa riskejä. Olen usein miettinyt luopumisen rohkeutta, kriittistä valitun tien tarkastelua ja siihen liittyviä toimenpiteitä ja muutoksia. Rohkeus luopua edellyttää, että voimme käydä syvällisiä keskusteluja siitä, mitkä ovat yrityksen menestystekijät ja mille pohjalle niitä rakennetaan. Rohkeus luopua tarkoittaa kykyä muuttaa tehtyjä päätöksiä suhteessa toimintaympäristöön. Erityisen vaikeaa tämä on tilanteessa, jossa liiketoiminta on kannattavaa. Tällöin pidämme mielellämme kiinni totutuista malleista. Emme näe, että olemme kävelemässä kuilun partaalle ja liiketoimintamallit ovat kääntymässä auringonlaskun puolelle. Rohkeus luopua tarkoittaakin monesti rohkeutta uudistua. Vanhasta luopuminen avaa mahdollisuuden uuteen ajatteluun, uuteen maailmaan. 

 

Jukka-Pekka Joensuu 

Asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy 

Ilman epävarmuutta tai pelkoa ei ole rohkeutta. Rohkeutta tarvitaan siihen, että yritys ei liian varhaisessa vaiheessa sulje pois innovatiivisuuden, aloitteellisuuden, uudistumisen tai kasvun ajatuksia, vaan testaa niitä mm. kumppaniverkostossa. Yksi yrityksen kumppanien tehtävistä on yhdessä tarkastella epävarmuuden elementtejä sekä hallita ja poistaa niitä. 

Perheyrityksessä rohkeutta tarvitaan siihen, että puolustetaan ja tehdään näkyväksi valitut missio ja arvot. Niin B2C- kuin B2B-toiminnassa julkituodut ja toimivat arvot ovat jatkuvasti muodissa olevaa pääomaa.  

Kolmantena asiana kannustan tutustumaan käynnissä olevaan tiedon ”vallankumoukseen” eli perehtymään omaan toimialaan liittyvään ja hyödynnettävään dataan ja siihen yhdistettävissä olevaan tekoälyyn kasvun ja jatkuvuuden lähteenä.  

 

Heikki Peltola 

johtaja,  
OP Pk-yritysasiakkaat 

 

Lue juttu kokonaisuudessaan Perheyrityslehden 1/2020 -numerosta 

Asiasanat
Korona