Uutishuone / Blogit

Arvot ja jatkajapolvi

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 17.01.2022

Olen päässyt viime vuosina keskustelemaan useamman perheyrityksen jatkajapolven kanssa heidän arvoistaan liittyen omistamiseen. Omistajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on miettiä omistamisen arvoja. Arvot ovat motivaation lähde, jotka heijastavat omistajan tavoitteita. Omistamisen arvot luovat pohjan ja raamit yrityksen toiminnalle, ohjaavat sen suuntaa ja auttavat tekemään valintoja.

Mitkä arvot sitten nousevat näissä keskusteluissa esiin? Lähes poikkeuksetta jatkajapolvet määrittävät tärkeimmiksi arvoikseen merkityksellisyyden ja vastuullisuuden. He haluavat, että perheyrityksen toiminnalla on merkitys ja että perheyritys toimii vastuullisesti.

Mitä näiden sanojen taakse kätkeytyy? Erään perheyrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaava jatkajapolvi määritteli merkityksellisyyden seuraavasti:
- ympäristölle ja sidosryhmille hyvää tuottava päämäärä
- mahdollisuus itsensä toteuttamiselle, oman identiteetin ilmentymä
- enemmän kuin pelkkä työpaikka

Vastuullisuus tarkoitti heille:
- toimia esimerkkinä yrityksen työntekijöille
- omistautuminen ja sitoutuminen
- omistajana samat oikeudet ja velvollisuudet suhteessa muihin työntekijöihin

Toisen perheyrityksen vain omistajan roolissa toimiva jatkajapolven jäsen avasi samat sanat:

Merkityksellisyys
- Omistajuus perheyhtiössä tuo elämälle lisää merkityksellisyyttä.
- Merkitykselliseksi koettu asia luo myös onnellisuutta, sitoutumista ja tehokkuutta. Tämä vaatii kuitenkin tavoitteiden ja päämäärien asettamista.
- Merkityksellisyys voi myös näiden kautta tuoda menestystä.

Vastuullisuus
- Vastuu työyhteisöstä ja työpaikkojen tarjoamisesta.
- Vastuu suvun omaisuudesta ja yhtiön tuloksesta/tuloksenteosta.
- Vastuu ympäristöstä

Jo nämä kaksi esimerkkiä tuovat esille sen, että eri ihmiset antavat eri sisältöjä samoille sanoille. Arvojen tulkintaan vaikuttaa myös, missä roolissa omistaja yrityksessä toimii. Yritys näyttäytyy erilaiselta eri roolista katsottuna. Omistajien on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen, mitä omistamisen arvot tarkoittavat juuri meille omistajaperheenä. Siksi arvoista keskusteleminen on tärkeää.

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus Vastuullisuus