Uutishuone / Blogit

Erilaisia sukupolvenvaihdoksia

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 03.03.2017

Tammikuun lopussa julkistetussa Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten roolia Suomessa. Kaikista työllistävistä yrityksistä 70 % on perheyrityksiä. Näistä 88 % on ensimmäisen sukupolven omistuksessa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan vain kolmannes perheyrityksistä siirtyy toiseen sukupolveen ja joka kymmenes kolmanteen sukupolveen. Miten perheyrittäjä voi edistää sukupolvenvaihdoksen onnistumista?

Jokainen perheyritys on omanlaisensa. Erilaisilla perheyrityksillä on erilaisia sukupolvenvaihdokseen liittyviä haasteita. Usein ensimmäisessä sukupolvenvaihdoksessa on haasteena jatkajan ”löytäminen”. Pitäisi kuitenkin aina muistaa, että perheyrityksessä jatkajaa ei etsitä, vaan se kasvatetaan.

Toisessa ja kolmannessa sukupolvenvaihdoksessa omistus on yleensä hajaantunut ja erilaisia tahtotiloja ja näkemyksiä on useita. Jatkajan löytäminen ei enää ole ongelma, vaan ennemminkin valinnan paljous: kuka saa osallistua yrityksen toimintaan missäkin roolissa ja mitä heiltä vaaditaan.

Kaikissa sukupolvenvaihdoksissa onnistumisprosenttia lisää suunnitelmallisuus. Keskustelu sukupolvenvaihdoksesta kannattaa aloittaa ajoissa. Oletukset toisten toiveista, odotuksista ja motiiveista menevät usein pieleen. Avoin ja joskus ehkä tuskallinenkin keskustelu on paras tapa saada selville paras vaihtoehto toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Keskustelu vaihtoehdoista pitää käydä kunnioittavassa ja arvostavassa sävyssä. Kaikkia osapuolia kannattaa kuulla ja kuunnella. Prosessin pitää olla oikeudenmukainen, mutta ei välttämättä tasapuolinen.

Sukupolvenvaihdos on onnistunut, kun sen jälkeen sekä perhe että yritys voivat hyvin. Testaa, mitkä ovat perheyrityksesi omistajuuteen liittyvät haasteet ja mitä voit tehdä varmistaaksesi onnistuneen sukupolvenvaihdoksen

Asiasanat