Uutishuone / Blogit

Ihmisen ja koneen ikuinen liitto

Kirjoittanut Jenni von Veh hallituksen jäsen, Perheyritysten liitto

Julkaistu 05.01.2022

Teknologia on ympäröinyt meidät ennennäkemättömällä tavalla ja eroa ihmisen ja koneen tai fyysisen ja virtuaalisen välillä on yhä vaikeampaa huomata omassa arjessamme. Moni meistä perheyrittäjistä pohtii mitä tapahtuu tulevaisuuden työpaikoille ja mitä ajatella ihmisen ja koneen välisestä suhteesta tulevaisuudessa?  

Ihmisten ja koneiden yhteinen taival on alkanut jo tuhansia vuosia sitten kun ihmiset alkoivat kantamaan mukanaan työkaluja. 2020-luvulla ihmisten työkalut ovat älykkäitä ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa olevia teknologioita sekä tekoälyä laajasti ja tarkasti hyödyntäviä monimutkaisia laitteita. Meidänkin perheyrityksessämme on koneita ja teknologiaa aina rakastettu ja niihin investoitu mutta on syytä muistaa että ihmiset ovat ehdottomasti tärkein resurssimme. Koneiden ja teknologian avulla työntekijämme pystyvät laajentamaan omaa osaamistaan uskomattoman paljon mutta menestyksen keskeinen tekijä perustuu edelleen työntekijöidemme keskinäiseen vuorovaikutukseen.  

Vaikka tekoäly ja robotit muuttavat maailmaa ja työtämme myös perheyrityksissä, säilyy meillä ihmisillä onneksi edelleen arvokas rooli liittyen rationaaliseen todentamiseen ja luovaan ajatteluun. Ihmisillä on myös erinomainen kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennaisuuksia toisistaan. Tekoäly ja robotiikka eivät siksi kokonaan korvaa töitämme ja tehtäviä, ne kenties paremminkin muuttavat työn tekemisen luonnetta. Toivon että ihmisten ja koneiden välille syntyisi sellaista vuorovaikutusta joka mahdollistaisi meille kaikille kestävämmän tulevaisuuden ottaen huomioon paitsi teknologisen ja taloudellisen kehityksen myös ympäristöystävällisemmän ja eettisemmän maailman.  

Koska olemme jokainen yhä tiiviimmin ja erottamattomasti kiinni teknologiassa, tarvitsemme  myös perheyrityksissä yhä laajempaa pohdintaa siitä miten huomioimme tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita omassa liiketoiminnassamme. Meillä kaikilla on samanaikaisesti tilaisuus pohtia arvon ja merkityksen tuottamista uudella tavalla ihmisen ja koneen välisessä suhteessa. Muutaman vuoden päästä emme kenties enää täysin erota ihmistä ja konetta sekä todellista ja virtuaalista toisistaan. Unelmieni utopiassa ihminen auttaa konetta ja kone ihmistä.  

 

________

Kirjoitus on julkaistu alunperin Perheyrityslehden 4/2021 pääkirjoituksena

Asiasanat
Omistajuus Yrittäjyys