Uutishuone / Blogit

Infrastruktuurisijoittaja kotimaisen teollisuuden yhteistyökumppanina

Julkaistu 05.05.2017

Yleensä kun puhutaan infrastruktuurista, kuulijalle tulee mieleen sähkön kantaverkko korkeajännitetolppineen tai konttisatama suurine nostureineen. Tämä kansallisesti kriittinen infrastruktuuri edustaa kyllä klassisia infrastruktuurisijoittamisen kohteita, ja kuulija on siis oikeassa, mutta CapMan on perustanut alkuvuodesta 2017 uuden Infra-sijoitusalueen laajentaakseen sijoittajien ja omistajien käsitystä mahdollisista infrastruktuurisijoituskohteista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Jo nyt Suomessa on nähty lukuisia vähemmän perinteisiä infrastruktuurisijoituksia, jotka suoraan tukevat kotimaisen teollisuuden, työntekijöiden, asiakkaiden ja omistajien menestystä markkinataloudessa. Esimerkkinä voidaan mainita kansainvälisten infrasijoittajien omistama Aurora Infrastructure, joka investoi ja operoi sähköverkkoa raskaan teollisuuden tehdasalueilla Nesteen öljynjalostamolla sekä Outokummun ferrokromi- ja terästehtaalla. Australialaisen ja brittiläisen infrasijoittajan puoliksi omistama Adven operoi lämmön- ja höyryntuotantoa kymmenillä kotimaisilla tuotantolaitoksilla esimerkiksi ruokateollisuudessa.

Infrasijoittaja voi siis tukea yritysten kasvua ja kannattavuutta pitkälti samoin kuin laajalle levinneet kiinteistösijoittajat, ja monella tapaa jopa monimuotoisemmin.

Kiinteistöpuolella teollisuusyritys usein tunnistaa tarpeen uudelle korkeasti varustellulle tai omiin tarpeisiinsa räätälöidylle kiinteistölle ja rakentaa tämän itse tai yhteistyössä sopivan kiinteistösijoittajan kanssa, mutta ei halua pitää ”passiivista” ja matalatuottoista kiinteistöomaisuuttaan omassa taseessa, koska millä firmalla ei näinä päivinä olisi painetta investoida pääomiaan tehokkaasti ydintoiminnassaan tai palauttaa niitä omistajilleen.

Infrasijoittajat voisivat tulevaisuudessa Suomessakin toimia teollisuusyritysten johdon ja omistajien yhteistyökumppaneina paljolti samoin tavoin kuin kiinteistösijoittajat, mutta monesti myös pienemmissä ja monimuotoisemmissa teollisuuslaitosta tukevissa omaisuuserissä kuten paikallisessa LNG-terminaalissa tai sähkön- ja lämmöntuotannossa teollisuuden tarpeisiin.

CapMan Infra pyrkii olemaan paikallinen yhteistyökumppani sekä infrastruktuurin omistajille teollisuudessa ja kunnissa että pohjoismaisille eläkesijoittajille, jotka pyrkivät kasvattamaan matalariskisten ja vakaiden omaisuuserien määrää nykyisessä alhaisessa korkoympäristössä.

 

Ville Poukka

Partner, CapMan Infra

Asiasanat