Uutishuone / Blogit

Juuri nyt vastuullisuus ja arvojen mukainen toiminta muuttuvat euroiksi – jo siksi johdon kannattaa puhua niistä

Kirjoittanut Minna Vanhala-Harmanen toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 09.09.2022

Tutkimusten mukaan valintoja tehdessään kuluttaja arvostaa vastuullisuutta. Tiedetään myös, että nuorisolle vastuullisuus on vielä tärkeämpää kuin ikääntyneemmille, joten vastuullisuuden painoarvo kuluttajien silmissä tulee vain kasvamaan.

Työntekijät kuluttajien tavoin pohtivat arvoja ja niiden toteutumista työpaikalla. Työntekijät ovat entistä valmiimpia toimimaan ja tekemään päätöksiä ja muutoksia arvojensa mukaisesti. Tämä selviää Suomalaisen työelämän tila -raportista. Jos työpaikka ei vastaakaan omaa arvomaailmaa, niin vaihtoehtoja tiedostavalle tekijälle tässä työvoimapula-ajassa riittää.

Vahvasti yrityksen arvomaailmasta viestivä johto on paras tapa edistää sitä, että yrityksessä myös eletään kirjattujen arvojen mukaisesti.

Arvot, ja niiden kärjessä vastuullisuus, ovat nousseet merkittäviksi draivereiksi niin taloudellisia päätöksiä tehtäessä kuin työpaikkaa valittaessa. Eikä pelkkä puhe arvoista yrityksissä enää riitä, niiden mukaan pitää myös elää. Läpinäkyvässä sosiaalisen median kyllästämässä maailmassa vain raivorehellisyys kannattaa. Jos johto julistaa yhtä ja käytäntö on toista, on pahimmillaan korjaamaton mainehaitta valmis – ja tarkoittaa sekä laskevaa myyntiä että nousevia rekrytointikuluja.

Yrityksessä tapahtuu koko ajan ja joka puolella tuhansittain asioita. Vain pienestä osasta on johto tietoinen. On reilua todeta, että kaikkia tapahtumaketjuja on täysin mahdotonta hallita. Ratkaisevaksi nouseekin se, välittyykö tieto ongelmista heti niiden ilmettyä johdon korviin vai ei. Tunnistiko työntekijä itse tai tunaroineen työntekijän kollega, että nyt ei toimittu oikein ja tähän tulee puuttua vai painettiinko asia villaisella?

Vahvasti yrityksen arvomaailmasta viestivä johto on paras tapa edistää sitä, että yrityksessä myös eletään kirjattujen arvojen mukaisesti. Jos arvot on kirkkaasti ja selkeästi viestitty, on helpompaa puuttua myös kollegan tai yhteistyökumppanin arvojen vastaisiin puuhiin. Parhaimmillaan johto luo yritykseen omalla esimerkillään niin vahvan yrityskulttuurin, että jokainen yrityksessä työskentelevä tietää millaista tekemistä, valintoja ja käyttäytymistä häneltä odotetaan.

Sosiaalisen median keskustelua seuraamalla vaikuttaa siltä, että anteeksiantaminen on sitä todennäköisempää, mitä poikkeuksellisemmasta tilanteesta on ollut kysymys. Jos väärin toimimisesta on tullut jo tapa, eikä siihen ole puututtu, on yleisen mielipiteen tuomio perustellusti rankempi. Puuttumattomuus kielii välinpitämättömyydestä, jolloin luottamus koko organisaatiota kohtaan horjuu. On siis luotava kulttuuri, jossa väärinkäytöksiin uskalletaan ja halutaan puuttua, eikä se tapahdu ilman johdon vahvaa omaa sitoutumista sen edistämiseksi.

Arvoista ja erityisesti vastuullisuudesta kannattaa tänäkin syksynä jokaisessa yrityksen tilaisuudessa puhua. Sen lisäksi, että arvojensa mukaisesti toimivassa yrityksessä työntekijät viihtyvät paremmin ja pidempään, myös me kaikki muutkin hyödymme yrityksen vastuullisesta toiminnasta – eikä edes vähiten yritys itse.

___________

FIBSin kuluttajatutkimus kartoitti, miten suomalaiset kuluttajat tekevät vastuullisia valintoja. Linkki: 

Asiasanat
Vastuullisuus