Uutishuone / Blogit

Kohti aktiivista yhteiskunnallista vuoropuhelua

Kirjoittanut Alexander Bargum CEO, Algol

Julkaistu 04.01.2021

Kesäkuussa 2014 kirjoitin varapuheenjohtajan kolumnin Perheyritys-lehden numeroon, jonka teemana oli luottamus. Sattumoisin juuri se on Perheyritys-lehden tuoreimman numeron teemana myös nyt. Omistajien luottamus siihen, että Suomi on hyvä maa sijoittamisen ja omistamisen kannalta, oli tuolloin koetuksella. Onko tilanne sen jälkeen parantunut?

Toivottavasti edes hiukan, ainakin hetkellisesti. Tuon luottamuksen pitkäjänteinen vahvistaminen on Perheyritysten liiton keskeinen tehtävä. Luottamusta ei kuitenkaan luoda sillä, että omistajuutta, menestymistä, voitontavoittelua ja vaurastumista esitetään solidaarisuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteiskuntavastuun ja tasa-arvon vastakohtina.  

Tällaista vääristynyttä vastakkainasettelua on ollut havaittavissa eräissä viime aikoina esitetyissä julkisissa puheenvuoroissa. Nyt tarvitaan rakentavampaa keskusteluilmapiiriä, mihin sisältyy aito pyrkimys puolin ja toisin ymmärtää vastapuolen argumentteja ja huolia.  

Perheyritysten omistajat tietävät hyvin, että omistajuus tarkoittaa nimenomaan vastuunottoa sekä yrityksestä että yhteiskunnasta. Toimintamme perustuu luottamukseen toimintaympäristön ja tulevaisuuden suhteen.  

Yrittäminen, omistaminen ja työllistäminen ovat iloisia asioita. Suomesta voi vielä jonain päivänä tulla paikka, joka houkuttelee omistamaan, investoimaan ja työskentelemään vähintään yhtä menestyksekkäästi kuin mikä tahansa muu maa. Kehitys kohti omistajuuden mallimaata ei sulje pois muita tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja, se päinvastoin vahvistaa niitä. 

Luottamuksesta tulee myös olemaan kysymys, kun Suomi ryhtyy korjaamaan koronakriisin aiheuttamia vahinkoja. Vallitsevissa olosuhteissa täytyy ainakin pääpiirteittäin kiittää maamme hallitusta yrityskentälle suunnatuista tukitoimista. Samalla on muistettava, ettei tukien ja elvytysten tarkoituksena ole ollut auttaa niinkään yrityksiä niiden itsensä vuoksi. Pelastusoperaatioilla on pyritty turvaamaan työpaikkoja, verotuloja ja kansantalouden toimintaedellytyksiä. Kun on takaisinmaksun aika, siihen ei voida valjastaa erityisesti yrityksiä ja niiden omistajia, vaan vastuu kuuluu yhtä lailla kaikille veronmaksajille.   

Perheyritysten liiton puheenjohtajana haluan seuraavat kolme vuotta omalta osaltani ylläpitää rakentavaa, laaja-alaista ja aktiivista yhteiskunnallista vuoropuhelua omistajuudesta ja suomalaisen omistamisen kulttuurista. Tiedän, että liiton jäsenkunnasta, toimielimistä ja toimistosta löytyy myös erinomaiset valmiudet osallistua siihen. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta!   

 

______

Alexander Bargum aloitti Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtajana 1.1.2021.

Kirjoitus on julkaistu Perheyritys-lehden (4/2020) pääkirjoituksena.
 

 

Asiasanat
Omistajuus Yrittäjyys