Uutishuone / Blogit

Kriisi testaa vastuullisen omistajuuden

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 21.04.2020

Perheyrityksiä pidetään vastuullisina omistajina ja ketterinä päätöksentekijöinä, joiden työntekijät ovat sitoutuneita ja joilla on hyvä maine lähiyhteisössä. Kriisi kuitenkin haastaa nämä perheyritysten vahvuudet – miten perheyritysten pitäisi toimia kriisissä?

Never let a good crisis go to waste
Winston Churchill

PwC:n ja PL:n yhteisessä webinaarissa PwC:n Family Business Leader Peter English muistutti, että kriisissä selviäminen vaatii oikeita toimia oikeaan aikaan. Webinaarikeskustelussa kokemuksiaan jakoivat myös Philip Aminoff (Helvar Merca), Anne Karell ja Martti Saikku (Antti Ahlström Perilliset) ja Marjo Miettinen (Ensto).

1. Rehellinen viestintä

Kriisissä avoin, nopea ja rehellinen viestinä tärkeimmille sidosryhmille on kaiken perusta.  

Asiakkaat, alihankkijat ja rahoittajat haluavat jatkaa liiketoimintaa perheyrityksen kanssa. Henkilöstö ymmärtää yrityksen vaikean tilanteen, jos se tietää, mitä omistaja aikoo tehdä seuraavaksi.

Perheyrityksillä on yleensä tärkeä rooli lähiyhteisössä. Myös lähiyhteisössä tarkkailaan, miten perheyritys ja omistaja käyttäytyvät kriisissä.

Tämän hetken teot vaikuttavat siihen, miten sidosryhmät näkevät perheyrityksen kriisin jälkeen. Avoin viestintä lisää sidosryhmien luottamusta, joka edistää sitoutumista. Älä unohda jatkajapolvea!

2. Selkeät roolit ja vastuut

Toimivan johdon tehtävä on pitää toiminta käynnissä. Hallituksella on kriisissä aktiivisempi rooli kuin “normaaliaikana”. Hallituksen jäsenten osaamista kannattaa hyödyntää.

Kriisissä johto huolehtii kassavirrasta. Hallituksen toiminnassa skenaariotyö korostuu.  Uhkien lisäksi on nähtävä myös mahdollisuuksia. Kriisissä omistajien ei tarvitse taklata päivittäisiä asioita. Omistaja on ankkuri, joka huolehtii perheyrityksen oikeasta suunnasta.

Hyvä hallinta ja selkeät vastuut mahdollistavat nopean päätöksenteon.

Myös perheenjäsenet, jotka eivät ole omistajia tai aktiivisia liiketoiminnassa, voivat vaikuttaa. Esimerkiksi jatkajapolven digitaitoja kannattaa hyödyntää.

3. Yhtenäinen omistajaperhe

Kaikkien omistajien on ymmärrettävä, mitkä ovat perheyrityksen tämänhetkiset haasteet, mutta myös eri toimijoiden roolit.

Omistajien yhteinen tilannekuva edistää yhteisten tavoitteiden asettamista esimerkiksi osinkopolitiikassa tai perheyrityksen pääomittamisessa.  Omistajaperheen yhtenäisyyden lisäksi myös hallituksen ja johdon pitää katsoa samaan suuntaan.

Hallituksen puheenjohtajan tärkeä tehtävä on viestiä sekä johdon suuntaan että keskustella omistajien kanssa. Enstossa mm. perustettiin jatkajapolven toiveesta omistajien whatsapp-ryhmä. Kriisin keskellä perheenjäsenistä huolehtiminen myös korostuu.

4. Arvot toiminnan perustana

Omistajien pitää kriisissäkin muistaa, mitkä ovat yrityksen ydinarvot ja tarkoitus sekä toimia niiden mukaisesti. Arvot testataan kriisissä. Älä tee kompromisseja lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi pitkän aikavälin kustannuksella!

Omistajaperhe haluaa rakentaa yritystoimintaa pitkällä aikavälillä. Kriisissä pitää miettiä mitkä asiat pysyvät, mitkä pitäisi unohtaa ja mitä muutoksia pitää vauhdittaa. Oikeilla päätöksillä perheyritys voi kriisissä jopa vahvistua.

Asiasanat
Opi Omistajuus Korona