Uutishuone / Blogit

Mitä parhaat perheyritykset tekevät toisin?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 16.01.2024

On olemassa paljon erilaisia tutkimuksia perheyritysten menestymisestä. Toisten tutkimusten mukaan perheyritysten menestyminen ei eroa muista yrityksistä, toiset selvitykset näyttävät, että perheyritykset pärjäävät paremmin ja osa tutkimuksista osoittaa, että perheyritykset menestyvät muita yrityksiä huonommin.

Viimeisimmän, McKinseyn tutkimuksen (2023) mukaan perheyritysten kokonaistuotto (total shareholder value) oli 2,6 % ja muiden 2,3 %. Myös taloudellinen tulos oli perheyrityksillä parempi: 77,5 miljoonaa dollaria verrattuna muulla tavoin omistettujen yritysten 66,3 miljoonaan dollariin. Hajonta perheyritysten välillä oli kuitenkin suurta, joten tutkijat lähtivät selvittämään, mitä parhaiten menestyvät perheyritykset tekevät toisin. He löysivät eroja sekä ajattelutavasta että strategisista päätöksistä.

Perheyritysten ajattelutapa – reitti menestykseen

Merkityksellisyyden korostaminen

Menestyvissä perheyrityksissä on vahva kulttuuri, joka painottaa olemassaolon tarkoitusta. Yrityksen tarkoitus voi löytyä esimerkiksi asiakkaiden tai yhteiskunnan hyvinvoinnin luomisesta tai hyvästä työnantajakuvasta.

Pitkäjänteinen ajattelu

Perheyritysten omistajat ovat kärsivällisiä ja he ovat valmiita uhraamaan pikavoitot pidemmän aikavälin tuottojen sijaan. Tämä näkyy muun muassa alemmissa osinkotuotoissa (McKinsey, 2023) 

Taloudellinen varovaisuus

Verrattuna muihin yrityksiin menestyvissä perheyrityksissä on vähemmän velkarahoitusta. Ne pyrkivät ottamaan hallittavia riskejä ja sijoittavat muun muassa kasvua tukeviin toimintoihin.

Tehokas päätöksentekoprosessi

Kun omistajat ovat asioista samaa mieltä päätöksenteko on nopeaa, mutta menestyvissä perheyrityksissä on toimivat päätöksentekoprosessit myös omistajien ollessa eri mieltä.  

Yllä olevat ajattelutavat löytyvät yleisemmin kaikista perheyrityksistä, mutta menestyvät perheyritykset yhdistävät nämä ajattelutavat strategisiin päätöksiin, mikä tuolle niille kilpailuetua. 

Menestyvien perheyritysten strategiset päätökset kantavat

Portfolion diversifiointi

Menestyvien perheyritysten liikevaihdosta noin puolet tulee muilta toimialoilta kuin ydinliiketoiminnasta.

Resurssien allokointi 

Menestyvät perheyritykset allokoivat resursseja toimialoille ja alueille, joista on odotettavissa kasvua.

Toiminnan kannattavuus

Menestyneet perheyritykset huolehtivat myös operatiivisen toiminnan kannattavuudesta. 

Osaava henkilöstö

Henkilöstö nähdään merkittävänä voimavarana. Osaajien rekrytointiin ja heidän kehittämiseensä panostetaan.

Perheen ja yrityksen hallinta

Menestyvissä perheyrityksissä oli selkeästi määritelty omistajien roolit ja vastuut. Niissä oli muita perheyrityksiä enemmän myös perheeseen kuulumattomia hallituksen jäseniä.

McKinseyn tutkimuksessa menestyvien perheyritysten liikevaihto oli yli miljardin. Samansuuntaisia löydöksiä saimme myös syksyllä strategiatoimisto Norenin kanssa tekemässämme keskisuurten kasvavien perheyritysten laadullisessa tutkimuksessa.

Tämän tutkimuksen mukaan numeerisen kasvun takana on perheyritysten vahva tarina, johon kuuluu huolehtiminen asiakkaista, henkilöstöstä sekä laajemmin yhteisöstä. Perheyritysten kasvun mahdollistaa luottamus, joka vallitsee omistajien ja henkilöstön välillä. Myös henkilöstö on vahvasti sitoutunut yrityksen tarinaan.

Keskisuurissakin perheyrityksissä tuli esiin yrittäjyyden portfoliomaisuus, holding-yhtiörakenteet ja verkostomainen yrittäminen. Yritysostoja hyödynnettiin tapana kasvaa. Kasvaneita perheyrityksiä yhdisti myös aikaisin tehdyt hyvän hallinnon takaavat päätökset sekä seuraajapolven innostaminen yrityksen jatkamiseen.

Jokaisella yrityksellä on oma historiansa. Jokainen yritys ja omistajaperhe on erityinen, mutta silti näistä tuloksista kannattaa ottaa vinkkejä ja soveltaa niitä omaan yritykseen.

 

 

Kasva kuin perheyritys


Keskisuureen kokoluokkaan kasvaneiden perheyritysten sisäisessä maailmassa on mielenkiintoisia erityispiirteitä. Tämä raportti tiivistää yhteen päälöydökset juuri valmistuneesta syväsukelluksesta tuohon sielunmaisemaan. Tässä yritysetnografisessa tutkimuksessa olemme selvittäneet erityisesti sitä, mitkä asiat selittävät perheyrityksen kasvun halua ja kykyä. Onko olemassa jotain sellaista, mitä voisi ja kannattaisi ymmärtää entistä paremmin siitä, miten ja miksi jotkut perheyritykset onnistuvat kehittymään merkittävästi työllistävään

Tutustu tutkimukseen 

Asiasanat
Opi Omistajuus Yrittäjyys