Uutishuone / Blogit

Miten oppia mukautumaan uuden tilanteen edessä?

Kirjoittanut Katri Hurme psykologi, coach, Momentous-Cresco Oy

Julkaistu 04.05.2020

Korona-virus on ollut meille monelle aikamoinen kierrepallo, joka on haastanut tekemistämme ja olemistamme niin töissä kuin vapaa-ajalla. Se on monella herättänyt vahvoja tunteita; pelkoa ja ahdistusta. Osa saattaa kokea jopa näköalattomuutta tulevaan. Virus on aiheuttanut monelle muutoksen elämään hyvin nopeasti ja hyvin voimakkaasti. Virusta emme voi taikoa pois, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten tähän aikakauteen ja muutokseen suhtaudumme.

Vahvat tunteet kertovat aina jostakin. Olemme jokainen tässä tilanteessa elettyine eläminemme. Osalla on onnistuneesti selvitettyjä kriisejä takanaan, osalla taas käsittelemättömiä ja osalle tämä on ensimmäinen isompi koettelemus. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten tähän reagoimme. Tämä on myös mahdollisuus pysähtymiseen ja näiden tunteiden tutkimiseen. Mitä tunne yrittää sinulle kertoa? Tunnetta ja tilannetta voi tietoisesti reflektoida ja pohtia, onko tunne osuva, toimiva ja intensiteetiltään tilanteeseen sopiva. Voit myös tiedostaa, että tilanteen aiheuttamaa tunnetta pitäisi tutkia enemmän joko itsekseen tai toisen avustuksella. Suhtautumisesi tähän tilanteeseen kertoo todella paljon sinusta ja antaa siten myös loistavan mahdollisuuden vanhojen ”mörköjen” selvittelyyn ja itsensä kehittämiseen.

Tunteet kertovat jotain myös arvoista tai ehkäpä ristiriidoista arvojen ja oman elämän välillä. Elätkö tällä hetkellä sellaista elämää, mitä haluat? Tavoitteletko asioita, jotka ovat aidosti sinulle tärkeitä? Tämä hetki on hyvä paikka pysähtyä ja miettiä omaa elämää sekä sitä, mikä ajaa eteenpäin. Tämä on hyvä mahdollisuus hypätä kuskin paikalle ja tarvittaessa hieman vaihtaa suuntaa.

Tämä hetki on hyvä paikka pysähtyä ja miettiä omaa elämää sekä sitä, mikä ajaa eteenpäin. Tämä on hyvä mahdollisuus hypätä kuskin paikalle ja tarvittaessa hieman vaihtaa suuntaa.

Kiinnitä huomiosi myös siihen, missä ajatuksesi nyt pyörivät. Ovatko ajatuksesi negatiivisia, pessimistisiä? Pohdit kenties, mitä ikävää tapahtuu, jos läheisesi sairastuvat. Tai pohdit, miten kriisi pahimmillaan tappaa yrityksesi. Se, mihin suuntaan ajatuksesi, vahvistuu. Negatiiviset ajatukset vahvistavat negatiivisuutta.  Ovatko nämä ajatukset sellaisia, mitkä pitävät sinut liikkeessä?

Virus on keskuudessamme ja tämä aiheuttaa suuren muutoksen, halusimme tai emme. Mutta entä jos muuttaisimme suhtautumistamme. Sen sijaan, että kylvämme huoliajattelua, kannattaisi meidän pyrkiä positiivisempaan ja ratkaisukeskeisempään ajatteluun? Todeta kenties, että tilanne on vaikea, mutta nyt keskityn siihen, että itse ja lähipiiri voi hyvin – syömme hyvin, liikumme ja vahvistamme täten vastustuskykyämme. Tai pohdimme keinoja, joilla voisi vaikuttaa oman yrityksensä tilanteeseen. Millä toimilla vahvistamme yrityksen elinvoimaisuutta? Mitkä keinot ovat niitä, että kun on iskun paikka, yritys on valmis iskemään, erottautumaan markkinoilla ja olemaan entistä elinvoimaisempi? Tämä muutos voi olla myös mahdollisuus ketteröittää prosesseja ja sitä kautta parantaa tehokkuutta.

Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme asioihin. Lohdullista on, että muutoskyvykkyyttä tai -joustavuutta voi oppia ja sitä voi vahvistaa. Aivojen kannalta, uhan tunne pienentää joustavuuttamme. Muutosjoustavuuden kannalta onkin tärkeää tunnistaa, mikä juuri itsellä laukaisee uhan tunteen ja mikä on oma tapa reagoida siihen. Se voi olla vaikka näkoalattomuuden muodostama epävarmuus, kokemus oman merkityksen tai arvostuksen pienenemisestä, epäreiluuden kokemukset tai kokemus, ettei ole enää riittävästi osa jotakin porukkaa tai yhteisöä.

Voimme vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme asioihin. Muutoskyvykkyyttä tai -joustavuutta voi oppia ja sitä voi vahvistaa.

Aivomme ohjaavat meitä toimimaan tavalla, joka on meille tuttua. Se säästää energiaa. Tietoisuutta siis tarvitaan, kun haluamme korvata vanhoja toiminta- ja ajatusmalleja uusilla. Positiivista on kuitenkin se, että aivomme ovat plastinen elin – me pystymme muokkaamaan niitä ja siten myös totuttuja toimintamalleja. Tärkeää on ensin tunnistaa, mikä on tapamme reagoida, mikä toiminta- tai ajatusmalli ei toimi ja sitten miettiä, mikä on uusi toivottava toimintamalli, jota lähteä vahvistamaan. Toki, nuorille aivojen vielä kehittyessä se on helpompaa, aikuisilla tämä vaatii hieman enemmän sinnikkyyttä. Hyvä on tällöin muistaa, että myös läheistä henkilöä tai vaikka ulkopuolista coachia voi hyödyntää muutosprosessia tukemaan ja vahvistamaan omaa sitoutumista uuteen tavoitteeseen.

 

Meillä on siis itsellämme avaimet muutokseen. Miten siis sinä suhtaudut tilanteeseen? Ja viekö se sinua eteenpäin?

Asiasanat
Työelämä Korona