Uutishuone / Blogit

Miten teillä riidellään?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 16.02.2018

Perheyritys on otollinen maaperä konflikteille. Konflikteja ei pidä välttää - niitä pitää ratkaista. Miten konfliktit ratkaistaan perheyrityksissä onnistuneesti?

Kysyin lukioikäiseltä pojaltani, miten meidän perheessä riidellään. Hän vastasi, ettei meillä riidellä, koska se on ihan tyhmää ja sen jälkeen tulee vain paha olo. Sanaharkkaa on kyllä ollut mm. peli- ja kotiintuloajoista. Ne ovat loppuneet yleensä siihen, että jompikumpi on lyönyt asian leikiksi tai riita on laitettu puoliksi.

Ehkä meidän perheessämme on enemmän persoonia, jotka karttavat konflikteja. Ennemmin haemme laihaa sopua kuin lihavaa riitaa. Emme ole kuumakalleja, jotka intohimoisesti puolustavat omia näkemyksiään, vaan kuuntelemme toisiamme ja osaamme asettua toisen asemaan. Järjen ääni usein voittaa.

Perheyritys on ihanteellinen maaperä konflikteille. Perheyrityksessä yhdistyvät raha ja rakkaus. Se aiheuttaa väistämättä erimielisyyksiä ja riitoja jossain vaiheessa.  

Konfliktit voivat liittyä ihmisten erilaisiin arvoihin ja asenteisiin, esim. poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen. Usein konfliktit liittyvät vastakkaisiin tavoitteisiin. Perheyrityksen omistajat voivat olla erimielisiä esim. voitonjaosta. Riidan aiheena on kuka saa mitä. Perheyrityksissä voidaan kilpailla myös siitä, kuka saa toimitusjohtajan paikan. Vain yksi paikka on jaossa ja siksi tämän tyyppiset konfliktit ovat usein vaikeita ratkaista.

Näennäisesti yksinkertainen ristiriita voi ilmentää syvempää pinnan alla olevaa konfliktia. Konfliktissa ei ehkä ole kysymys siitä, mistä ensin näyttää olevan kysymys. Tärkeää on tunnistaa konfliktin todelliset syyt. Ehkä riidassa toimitusjohtajan paikasta onkin oikeasti kyse vanhempien arvostuksesta ja huomiosta tai sen puutteesta.

Usein perheyrityksissä ongelmat lakaistaan maton alle tai omista tavoitteista luovutaan kokonaan, jotta suhde perheen jäseniin säilyisi. Tämä ei ole kestävä ratkaisu, vaan voi jopa vaikeuttaa perheen jäsenten välisiä suhteita ja luottamusta.

Konflikteja ei pidä välttää, vaan yrittää ratkaista. Konfliktit ovat hedelmällisiä, kun ne tuovat esiin uusia näkökulmia tai parantavat päätöksentekokykyä. Kaksi tai useampaa päätä on parempi vain, jos ne voivat olla asioista eri mieltä.

Yksi tapa ratkaista konflikti on päätyä kompromissiin. Kompromissi tyydyttää vain osittain omat ja muiden tavoitteet. Kukaan ei ole voittaja tai häviäjä. Kompromissin vaarana on, että ongelmat jossain vaiheessa palaavat.

Paras vaihtoehto on löytää luovia ratkaisuja, joissa osapuolet saavuttavat tavoitteensa ja heidän välinen suhteensa säilyy. Kaikki ovat voittajia. Tämä vaatii kuitenkin aikaa ja kaikilta aitoa halua sekä kärsivällisyyttä ratkaisun hakemiseen. Tutkimusten mukaan se on kaiken vaivan arvoista: pitkällä aikajänteellä sekä yritys että perhe voivat hyvin.

Ehkä meidänkin perheessä pitäisi etsiä laihaa riitaa ja lihavaa sopua.

Asiasanat
Johtaminen Vastuullisuus