Uutishuone / Blogit

Myötätunto edistää terveyttä ja saa yrityksissä aikaan parempia tuloksia

Julkaistu 20.03.2018

Empatia on kuuma trendi ja kaikkien huulilla.

Empatialla tarkoitetaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää toisten ihmisten tunteita. Empatian tunteminen ei kuitenkaan yksinään tarkoita sitä, että ihminen tekisi empatiallaan mitään. Siksi olisikin tärkeää valjastaa empatian tunteet aktiiviseksi empatiaksi, myötätunnoksi. Hyviksi teoiksi, jotka seuraavat empatian kokemuksista.

Empatiaa tutkivalta Miia Paakkaselta tiedusteltiin parasta vinkkiä myötätunnon ja aktiivisen empatian lisäämiseen työpaikoilla. Hetken mietittyään Paakkanen vastasi kysymällä: ”Onko ihmisillä lupa olla myötätuntoisia työpaikoilla? Onko se jotain, mihin voi käyttää hetken työaikaa? Jotain mitä arvostetaan ja kehutaan? Johdetaanko organisaatioita antamalla esimerkkiä ympäristöstä, jossa myötätuntoa osoitetaan?”

Jos organisaatiokulttuuriin ei kuulu myötätunnon osoittaminen ja ystävällisen käytöksen arvostaminen, voi aktiivisten empatian tekojen toteuttaminen työyhteisöissä olla vaikeaa. Ihmiset ovat usein taitavia tunnistamaan toisten tunnetiloja, mutta mahdollisuutta niihin reagoimiseen ei välttämättä ole. Myötätunnon lisäämiseksi työpaikoilla on siis alettava tietoisesti muuttaa organisaatiokulttuuria esimerkin voimalla siihen suuntaan, että ystävällisyyttä ja myötätuntoisuutta arvostetaan.

Sanotaan, että myötätunto saa yrityksissä aikaan parempia tuloksia. Väite voi jakaa mielipiteitä, mutta näin hieman kärjistäen, kumpaan yritykseen sinä haluaisit sitoutua? Siihen missä arvostetaan ystävällistä käytöstä ja henkilöitä kohdellaan yksilöinä sekä osoitetaan myötätuntoa. Vai sellaiseen, jossa ei kiinnitetä huomiota työntekijöiden käytökseen, missä myötätunto on yliarvostettua ja tärkeintä on tuloksen tekeminen.

Haluatko laskea verenpainettasi? Tee hyvää!

Myötätunto, aktiivinen empatia ja hyvän tekeminen eivät ole pelkästään käteviä tunnetaitoja. Niillä on myös konkreettista vaikutusta ihmisten terveyteen. Kanadalaisen tutkimusryhmän vertailututkimus osoitti, että hyvän tekeminen laski ihmisten verenpainetta yhtä paljon kuin liikunnan aloittaminen.

Myötätuntoinen ja hyvää tekevä työilmapiiri voi vaikuttaa organisaation jäsenten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Mikäpä olisi parempi syy edistää aktiivista empatiaa työpaikoilla?

Tunnetaitoja voi myös harjoittaa – parasta on hymy toisen kasvoilla

Aktiivista empatiaa voi harjoitella lapsesta saakka Suomessa kehitetyllä Mightifier-sovelluksella, jolla oppilaat antavat positiivista palautetta toistensa luonteenvahvuuksista. Sovelluksen käyttö on kouluista saadun palautteen perusteella parantanut luokkien ilmapiiriä, lisännyt ystävyyssuhteita ja vähentänyt kiusaamista.

Me työeläkeyhtiö Elossa uskomme siihen, että hyvää työelämää ja siihen kuuluvaa tervettä itsetuntoa rakennetaan jo kouluissa. Siksi tarjosimme Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi sadalle suomalaisluokalle mahdollisuuden käyttää Mightifier-sovellusta.

Tulevaisuuden hyvinvoinnille on merkittävää, että jo koululaiset saavat mahdollisuuden oppia tekemään toisille hyvää. Saman positiivisen muutoksen me työelämässä olevat voimme aloittaa jo tänään! Kukaan, ei edes yrittäjä, voi aina vaikuttaa siihen, mitä elämässä sattuu ja tapahtuu, mutta oma asenne on meistä itsestämme kiinni.

Kirjoittaja on Elon HR Partner Annette Lius.

 

Lähteet:

Kirjoitusta varten on haastateltu tutkija Miia Paakkasta www.miiapaakkanen.com

Whillans, A. V., Dunn, E. W., Sandstrom, G. M., Dickerson, S. S., Madden & K. M. 2016. Is spending money on others good for your heart? Health Psychology, Vol 35 (6), 574–583.

Asiasanat