Uutishuone / Blogit

Omistaja- yritä!

Julkaistu 30.08.2018

Kun perheyritykset siirtävät vastuuta seuraaville sukupolville, on tärkeää että seuraajat pystyvät löytämään oman tapansa toteuttaa yrittäjyyttä.

Pääsimme muutama viikko sitten kuulemaan neljän eri vaiheessa olevan omistajayrittäjän keskustelua omistajuudesta. Oman arjen haasteista sekä mahdollisuuksista yleisölle kertoivat kaksi startup-yrittäjää sekä kaksi useamman sukupolven perheyrittäjää. Keskustelussa yhtenä keskeisimmistä viesteistä nousi esiin arvojen tärkeys. Kaikissa yrityksissä toki puhutaan arvoista, mutta harvoin kuulee puhuttavan niistä samalla vakavuudella kuin perheyrityksistä keskusteltaessa. Erityisesti useamman sukupolven perheyrityksissä yhteiset arvot ja niiden siirtyminen eteenpäin koettiin tärkeiksi tukipilareiksi koko liiketoiminnalle. Samalla kun perheyrityksen historia antaa pohjan ja merkityksen yrityksen toiminnalle, jokaisen uuden sukupolven pitää syvällisesti ymmärtää yrityksen perusarvot, ja tarpeen mukaan myös uudistaa niitä.

Yrittäjyys on perheyritysten keskeinen arvo

Suhtautuminen yrittäjyyteen on muuttunut positiivisemmaksi ja monet nuoret näkevät yrittäjyyden nykyään aidosti mahdollisena urapolkuna. Kun perheyritys kasvaa ja mukaan tulee ulkopuolista henkilöstöä, voi esimerkiksi jo 3. sukupolven edustajien olla hankalaa enää kokea samanlaista yrittäjähenkisyyttä, jota perheyrityksen perustaja on yrityksen alkuaikoina kokenut. Yrityksen perustaja on toki aina ainutlaatuisessa roolissa, mutta erittäin tärkeää on, että myös seuraavat sukupolvet pystyvät löytämään oman tapansa toteuttaa yrittäjyyttä.

Yksi tapa pitää yllä yrittäjyyttä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia on erilaisten yrittäjyysmallien tunnistaminen ja tukeminen perheyrityksen ja omistavan perheen piirissä.

  1. Yrittäjyys elämäntapana: “Olen oman itseni pomo”

Yrittäjyydestä puhuttaessa viitataan usein nimenomaan henkilöihin, joille se on elämäntapa. Se on ymmärrettävää, sillä suurin osa nykyisistä yrittäjistä kuulunee tähän ryhmään (esim. Sitoutujat EK:n tutkimuksessa).

  1. Yrittäjyys työkaluna: “Yrittäjyys antaa minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni”

Yrittäjyys on väline, jonka avulla voi toteuttaa oman visionsa, muuttaa maailmaa tai vaikkapa hakea uusia kokemuksia. Tämä ajatus yrittäjyydestä lienee yleistymässä erityisesti startup-yrittäjien keskuudessa.

  1. Yrittäjyys asenteena: “Olen oman elämäni yrittäjä”

Tällainen henkilö voi olla yhtä hyvin työntekijä kuin perinteinen yrittäjäkin. Ajatus oman elämän, tekemisen ja kehittymisen omistajuudesta on asenteen ytimessä. Tällä tavoin ajateltuna kaikille on mahdollista löytää oma rooli ja tapa toteuttaa yrittäjyyttä myös osana tai lähellä perheyrityksen toimintaa. Samalla perheen jäsenet voivat elää perheyrityksen alkuperäisten arvojen mukaan, mutta samalla toteuttaa itselle luontevaa polkua eteenpäin.

Yrittäjämäinen ajattelu on innovaatioiden perusta

Yhteisen arvopohjan tärkeyden lisäksi yrittäjyyden ajatuksilla on perheyrityksen kannalta myös toinen keskeinen merkitys: uuden kehittäminen ja kasvun hakeminen. Yrittäjä miettii joka aamu miten käännän vaikeudet mahdollisuuksiksi ja miten palvelen maksavia asiakkaita entistä paremmin. Tällainen ajattelu on myös kaikenlaisten innovaatioiden ytimessä.

Kun yritystoiminta vakiintuu, kasvua toki haetaan ja asiakkaita halutaan palvella hyvin, mutta silti keinoja ei useinkaan haeta kovin kaukaa. Innovaatiotoiminta saattaa jäädä taka-alalle, koska nykyinenkin toimintamalli tai tuotteet toimivat riittävän hyvin. Silloin olisi hyvä kaivaa esiin yrittäjyyden ajatukset ja saada perhe, yrityksen johto sekä koko henkilökunta ajattelemaan yrittäjämäisesti. Vahvaa arvopohjaa ei tarvitse unohtaa kasvua rakennettaessa. Päinvastoin, yrittäjyyden arvopohja perheyrityksille on ainutlaatuinen voimavara, jota pitäisi käyttää huomattavasti enemmän oman kasvun ja kehityksen rakentajana.

Seuraava sukupolvi digitaalisuuden rakentajana

Yrittäjämäisen kasvuhakuisuuden puutteesta kertoo myös PwC:n Global CEO Survey -tutkimuksen tulos, jonka mukaan 37% yksityisomisteisten yritysten toimitusjohtajista oli huolissaan teknologian kehityksen nopeudesta. Digitalisaatio on muuttamassa meidän kaikkien ihmisten elämää ja yritysten toimintaan ainutlaatuisella tavalla. Yksityisomisteisten yritysten johtajat monesti aliarvioivat digitalisaation tärkeyden. Se nähdään teknologisena haasteena eikä mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa ja hakea uusia, digitalisaation mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaation pitäisi olla nimenomaan suuri mahdollisuus uudistua, tuottaa parempaa palvelua ja kasvattaa liiketoimintaa.

Perheyritysten haasteet digitalisaation saralla eivät toki ole ainutlaatuisia, mutta perheyrityksillä on ainutlaatuinen voimavara, jota heidän pitäisi käyttää useammin hyväksi. Monesti perheiden nuoret sukupolvet ovat tottuneet pienestä pitäen teknologian hyödyntämiseen luonnollisena osana elämäänsä. Nämä ns. diginatiivit ja startup-hypen sukupolvet voivat toimia suunnannäyttäjinä perheyrityksille. Kun he ymmärtävät perheyrityksen arvot, yrittäjyyspohjan ja yhdistävät siihen oman sukupolvensa luontevan suhtautumisen teknologiaan, uusilla kasvun elementeillä on hyvä pohja kasvaa.

__________________________________________________________________________________

Mari Vähäsöyrinki, PwC:n perheyrityspalvelut

Topi Järvinen, PwC:n yrittäjyyspalvelut

 

Lue lisää Topi Järvisen kirjoituksia yrittäjyydestä:

https://www.linkedin.com/pulse/three-faces-entrepreneurship-entrepreneurial-mindset-unused-j%C3%A4rvinen

https://uutishuone.pwc.fi/yrittajyyden-kolmet-kasvot-yrittajyys-asenteena-kayttamaton-voimavara/

 

    

 

Asiasanat