Uutishuone / Blogit

Omistajaperheen hyvät käytännöt tukevat perheyrityksen menestymistä ja jatkuvuutta

Kirjoittanut Philip Aminoff Hallitusammattilainen, Perheyritysten liitto

Julkaistu 22.06.2020

Millä tavoin omistajaperhe voi parhaiten myötävaikuttaa yhteisesti omistetun liiketoiminnan menestymiseen? Tätä mietimme Perheyritysten liiton työryhmässä, jonka keskustelujen tuloksena syntyi Omistajaperheen hyvät käytännöt.

Keskusteluissamme totesimme, että hyvään omistamiseen sisältyy laaja kirjo ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat yhtiön kykyyn menestyä pitkässä juoksussa: liiketoiminnan uudistuminen, päätöksenteon läpinäkyvyys ja legitiimisyys, vastuujako, erimielisyyksien kohtaaminen ja käsittely, kestävä kehitys ja kriisinkesto, yhteisomistuksen epäjatkuvuuskohdat, resurssien kohdanto jne.

Hyvään omistamiseen sisältyy myös omistajastrategian ja liiketoimintastrategian erojen ja kohtalonyhteyden ymmärtäminen ja senkin hyväksyminen, että perhe ei ole aina liiketoiminnan paras mahdollinen omistaja.

Omistajaperheen hyvät käytännöt tukevat perheyrityksen menestymistä ja jatkuvuutta pitkällä aikavälillä. Keskustelu omistajaperheen hyvistä käytännöistä edistää sitoutumista yhteiseen visioon ja tavoitteisiin. Se lisää myös omistajaperheen yhteenkuuluvuudentunnetta ja mahdollisuuksia selviytyä kriisitilanteissa.

Omistajaperheen hyvien käytäntöjen, omistajastrategian ja omistajaperheen yhteisen äänen olemassaolo helpottaa sopivien hallituksen jäsenten löytämistä ja valitsemista sekä antaa raamit hallituksen päätöksenteolle ja tehostaa sen työtä. Omistajaperheen hyvät käytännöt auttavat perheyritystä selviytymään myös liiketoiminnan ja perheen vaaratilanteista. Omistajaperheen hyvät käytännöt ovat olennainen osa omistajaperheen riskienhallintaa.

Omistajaperheen on hyvä keskustella omistajuudesta ja päivittää omistajastrategiaa sekä pelisääntöjä säännöllisesti ja ennakoivasti - jo ennen isoja muutoksia perheyrityksen toimintaympäristössä, tilanteessa tai omistuksessa. Prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin itse lopputulos.

Prosessin onnistuminen vaatii aikaa, yhteisymmärrystä prosessin tavoitteista, perheenjäsenten välistä kunnioitusta ja arvostusta, valmiutta keskusteluun sekä koko perheen sitoutumista. Prosessissa kannattaa varautua myös mahdollisiin yllätyksiin ja muutoksiin, jolloin käytäntöjä pitää mahdollisesti tarkastella uudelleen.

On erilaisia perheitä, erilaisia tapoja käsitellä asioita ja erilaisia johtamisihanteita. Näin ollen eri omistajaperheille parhaiten sopivat  hyvät käytännötkin ovat erilaisia. Toiset käytännöt eivät ole toisia parempia. Tärkeintä on, että perhe on yhdessä miettinyt käytännöt niin, että ne edistävät yhdessä omistetun liiketoiminnan menestymistä.  

 

Omistaminen on työtä, joka parhaimmillaan luo uutta, kannattavaa ja kestävää kasvua.

Omistaminen on omistautumista.

 

Omistajaperheen hyvät käytännöt -julkaisu on ladattavissa pdf-tiedostona tästä

Voit myös tilata julkaisun jäsenpalvelustamme: jasenpalvelu@perheyritys.fi

Asiasanat
Omistajuus