Uutishuone / Blogit

Perheyrittäjä – riittääkö Suomi sinulle kasvuun?

Julkaistu 21.08.2017

Yhä useammin omistajien tulee harkita otsikon kysymystä miettiessään yrityksensä tulevaisuutta ja kasvutavoitteita. Muutokset toimintaympäristössä sekä uudet teknologiat muokkaavat markkinoita ja kiristävät kilpailua entisestään. Vahvan markkina-aseman omaaville yhtiöille Suomi on auttamatta liian pieni markkina ja kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on tähyttävä yhä useammin rajojen ulkopuolelle.

Miten perheyrittäjät näkevät yrityksensä tulevaisuuden 100-vuotiaan Suomen juhlavuonna? PwC:n perheyritystutkimuksen mukaan yrityksillä on vahva usko tulevaisuuteen ja ne ovat valmiita panostamaan erityisesti kansainväliseen kasvuun. Ulkomaankaupan liikevaihdon osuuden odotetaan kasvavan 33 %: sta 45 %: iin seuraavan viiden vuoden aikana.

Miten tämä kasvu toteutetaan? Tutkimuksesta nousee esille, että kansainvälistä kasvua haetaan ensisijaisesti tutuilta markkinoilta ja olemassa olevista tuotteista. Kasvu voi toki tapahtua myös yritysoston kautta. Rahoituksen hyvä saatavuus, alhaiset korot, yhtiöiden vahvat taseet sekä niiden parantunut tuloksentekokyky antavat entistä paremmat edellytykset yrityskauppojen tekemiseen.

Miten sitten varmistutaan, että kansainvälisen yrityskaupan tavoitteet toteutuvat? Vaikka yrityksillä saattaa olla kokemusta useastakin yrityskaupasta kotimaassa, rajojen ulkopuolelle lähdettäessä riskit muuttuvat erilaisiksi. Liiketoiminnan tavat ovat erilaisia ja tällöin kohdetta sekä markkinaa tulee analysoida huolella. Esimerkkinä Ruotsi, joka on tietyllä tavalla hyvin tuttu ja samankaltainen kuin Suomi, on ollut haasteellinen usealle yhtiölle niin yrityskauppakohteen haltuunotossa kuin myös markkinan kasvattamisessa. Onnistunut kansainvälinen yritysosto vaatii siis huolellisen valmistelun ja suunnitelman yritysoston riskien minimoimiseksi.  Myös integroinnin suunnitteluun on hyvä panostaa aikaisessa vaiheessa, jotta toteutukseen päästään heti kaupan toteuduttua ja kaupan hyödyt saadaan maksimoitua.

Omaa yrityskauppaosaamista on hyvä täydentää ulkopuolisella näkemyksellä etenkin siinä tapauksessa, jos osaaminen yrityksen ostamisesta on rajallista. Neuvonantajien käyttäminen on enemmän kuin suositeltavaa sudenkuoppien välttämiseksi! Useinhan puhutaan ainutlaatuisesta, kerran elämässä -tapahtumasta, joka ei voi epäonnistua, jotta perheyhtiön tulevaisuus jatkuu seuraaville sukupolville.

On ymmärrettävää, että kotimaan markkinoilla toimivilla perheyrityksillä on usein iso kynnys lähteä uusille markkinoille yritysoston kautta. Riskit nähdään usein suurina ja epäonnistunut hankinta voi ajaa yrityksen taloudellisesti tiukalle. Meillä on kuitenkin useita kansainvälisesti menestyviä perheyrityksiä, joilla on vuosikymmenien kokemus kansainvälisestä kaupasta. Lisäksi seuraavilla sukupolvilla saattaa olla hyvinkin erilainen näkökulma kasvuun ja miten se tullaan toteuttamaan. ”Kotimarkkinan” käsitteen laajentuessa entisestään, on meidän luotettava suomalaisiin vahvuuksiimme: mahtaviin innovaatioihimme ja sisukkuuteemme, unohtamatta uskottavuuttamme luotettavina kauppakumppaneina. Näiden ominaisuuksien avulla maailman valloitus on juuri meistä itsestämme kiinni!

Janne Tapaila

Asiasanat