Uutishuone / Blogit

Perheyrityksillä ja yritysvastuulla sama nimittäjä

Julkaistu 13.06.2019

Hyväksyttävän yritystoiminnan vaatimukset ovat muuttuneet. Omistajien tuotto-odotusten lisäksi yrityksen odotetaan nykyisin tuottavan arvoa laajemmin sen sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Odotusten ytimessä on yritysvastuu.

Yritysvastuun näkökulmasta perheyritykset ovat ainutlaatuisia toimijoita. Perheyritysten toiminta on pitkäjänteistä, eikä katse ole kvartaaleissa vaan pikemminkin neljännesvuosisadoissa. Myös yritysvastuuseen on sisäänrakennettu ajatus pitemmistä aikajänteistä. Vastuullisesti toimimalla ei ehkä saavuteta kvartaaleihin sidottuja pikavoittoja, mutta sillä tehostetaan strategiaa, hallitaan riskejä, taataan sidosryhmien luottamus sekä hyvä työnantajamielikuva ja maine – siis varmistetaan pidempiaikainen, hyvä tuotto, kestävä kasvu sekä luodaan arvoa myös ympäröivälle yhteiskunnalle.

Yritysvastuu näkyviin

Verkkosivustojen perusteella suomalaiset perheyritykset eivät ole yleisesti vielä kovinkaan profiloituneita yritysvastuun alueella. Näin vaikka yritysten toiminta on usein hyvinkin vastuullista. Tätä kynttilää ei kannata pitää vakan alla näinä aikoina, kun kuluttajien vastuullisuusodotukset kasvavat koko ajan ja isot yritykset odottavat liikekumppaneiltaan, erityisesti alihankkijoiltaan, vastuullisuutta.  

Jotta perheyritykset pärjäävät koko ajan vahvistuvilla vastuullisuutta korostavilla markkinoilla, niiden tulisi ottaa yritysvastuu strategian ytimeen ja vahvistaa vastuullisuusviestintäänsä.  Tänä päivänä aito vastuullisuuspuhe, rehellisyys ja läpinäkyvyys palkitaan markkinoilla.

Kyse ei rakettitieteestä

Yritysvastuu tarkoittaa yksinkertaistetusti sen arviointia, millaisia vaikutuksia yritystoiminnalla on ympäristöön ja ihmisiin sekä miten yrityksen varoja ja valtaa käytetään. Monimutkaiselta ja työläältä kuulostavan kokonaisuuden ei kannata antaa hämätä. Liikkeelle kannattaa lähteä esimerkiksi yleisellä yritysvastuun kartoituksella, jossa selvitetään olemassa olevat vastuulliset käytännöt ja tehdään tiekartta tavoitteista ja toimenpiteistä.  

Yritysvastuussa kyse ei ole rakettitieteestä, vaan ryhtymisestä.

Hanna Liappis, Merja Pentikäinen, Anne Vanhala

Kirjoittajat ovat perustaneet Havuja perkele -blogin, jossa käsitellään vastuullista liiketoimintaa monipuolisista näkökulmista (www.havujaperkele.fi)

Kirjoittajilta ilmestyy syksyllä 2019 yritysvastuuta käsittelevä kirja ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen” Editan kustantamana.

Asiasanat
Vastuullisuus