Uutishuone / Blogit

Perheyritys innovoi – kannattaako pelata upporikasta ja rutiköyhää

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 30.10.2018

Pörssisäätiön julkaisemassa tutkimuksessa todetaan, että listatut perheyritykset investoivat vähemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuin muulla tavoin omistetut listayhtiöt. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia. Usein näitä tuloksia on tulkittu niin, että perheyritykset eivät ole innovatiivisia, eivätkä ne halua ottaa riskiä.

Euromääräiset panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen eivät ole kuitenkaan koko totuus. Kokonaisuutta pitää tarkastella panos-tuotos -suhteena: mitä T&K-panostuksilla saadaan aikaan? Tällä mittarilla mitattuna perheyritykset ovat innovatiivisempia kuin muut yritykset.

Metatutkimuksen mukaan T&K:een sijoitetulla eurolla perheyritykset saavat enemmän aikaan patentteja, uusia tuotteita ja liikevaihtoa uusista tuotteista. Tämä yhteys vahvistuu, kun perheen jäsen toimii operatiivisessa johdossa.

Tutkijat selittävät tätä tulosta sillä, että perhe pitkäjänteisenä ja -aikaisena omistajana tuntee yrityksensä vahvuudet, henkilöstön, asiakkaat ja markkinat. Kun omistajalla on läheiset suhteet sidosryhmiinsä, sillä on enemmän tietoa markkinoista ja asiakkaiden tarpeista. T&K-panokset pystytään kohdistamaan oikeisiin kohteisiin.

Uunituoreessa Harvard Business Review artikkelissa todetaan, että pienten askelten innovaatiot ovat usein tuottavampia. Suurilla T&K-budjeteilla tavoitellaan ”suurempaa ja parempaa nopeammin”. Voitot voivat olla suuria, mutta myös riski epäonnistua on korkea. Tutkimuksen mukaan pienemmillä panostuksilla olemassa oleviin tuotteisiin myynti lisääntyy enemmän.

Yrityksen toimintakulttuuri vaikuttaa myös paljon siihen, mitä T&K-euroista saadaan irti. Jos T&K-toimintaa arvostetaan, eikä se jää esim. markkinoinnin varjoon, niin tulokset ovat paljon parempia, todetaan HBR:n artikkelissa.

Vaisala on erinomainen esimerkki listatusta perheyhtiöstä, jossa T&K-toiminta on liiketoiminnan ytimessä. Yrityksen perustaja professori ja arvostettu tutkija Vilho Väisälä tunnetaan erityisesti ilmakehään liittyvien ilmiöiden tutkimuksesta sekä siihen liittyvistä keksinnöistä, joista merkittävin oli radioluotain. Hänen keksintöjään patentoitiin kymmenen.

Perustajan ajoista lähtien Innovaatiot ja teknologiajohtajuus ovat olleet Vaisalan kulmakiviä jo yli 80 vuotta ympäristönmittauksessa, -monitoroinnissa ja havainnoinnissa. Yritys on tehnyt alusta lähtien tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Perheyrityksen pitkäjänteisyyden ja perustieteisiin perustuvaan kokonaan uutta luovan tuotekehityksen tuloksena syntyi mm. kosteusanturi. Se oli disruptiivinen innovaatio, jonka ansiosta Vaisala on ollut maailman paras kosteusmittalaitteiden valmistaja viimeiset neljä vuosikymmentä.

Vuonna 2017 Vaisalan T&K-investoinnit olivat 11,9 % liikevaihdosta ja henkilöstöstä yli 20 % työskenteli tuotekehityksessä. Vaisalalla on yli 6000 tuotetta, joihin tehtiin viime vuonna 900 teknistä muutosta. Uusia avauksia oli mm. konenäköön ja tekoälyyn erikoistuneen suomalaisen start up-yritys Vionicen osto.

Miten oma perheyrityksesi innovoi? Onko perheyrityksenne perinteenä jatkuva kehittäminen pienin askelin vai panostatteko suuresti uusiin avauksiin? Ehkä innovoinnin taito onkin siinä, että osaa erottaa, milloin kannattaa edetä varovaisemmin ja milloin ottaa suuria harppauksia.

Asiasanat
Johtaminen Omistajuus