Uutishuone / Blogit

Sisukkaat perheyrittäjät selviävät pandemioistakin

Kirjoittanut Kari Stenqvist Partneri, PwC

Julkaistu 11.12.2020

Yleisessä tiedossa on, että yrittäjyys Suomessa vaatii paljon sisukkuutta. Omasta mielestäni eniten sisua tarvitaan perheyrittäjyyteen.
Kulunut vuosi on osoittanut, että useissa perheyrityksissä ovat sisun lisäksi muutkin menestyksen avaimet tallessa. Perheyritysten tase on vahva, ne ovat sitoutuneita arvojen mukaiseen toimintaansa ja pitävät osaavasta henkilöstöstään kiinni.

PwC:n tuoreessa selvityksessä (EMEA Private Business Survey 2020) todettiin, että joustavuus ja kestävät liiketoimintakäytännöt auttavat sopeutumaan nopeissa muutoksissa, myös pandemiakevään tapaisessa tilanteessa.

Perheyrityksissä joustetaan, ja ketteryys on ollut niille arkipäivää kautta historian. Perheyrittäjät kykenevät usein tekemään päätöksiä ja mukauttamaan toimintaansa uuteen tilanteeseen nopeammin kuin isot korporaatiot.

Totta kai tunteet voivat olla pinnassa, ja välillä sukupolvien tai sisarusten väliset tapaamiset voivat tuoda vanhat tunteet esiin hyvässä ja pahassa. Sisukkuus on ongelmallista oikeastaan vain silloin, jos yritys ja omistajat eivät kykene uudistautumaan ja pusketaan jääräpäisesti vanhaan malliin.

Yksi perheyrityksen isosta menestystekijöistä on huolella laadittu omistajastrategia, jossa määritellään muun muassa tavoitteet ja arvot. Omistajastrategia ja siinä sovitut periaatteet auttavat välttämään monet riidat, sillä periaatteisiin sitoudutaan yhdessä ja niihin voidaan vedota myöhemmin vaikeissa tilanteissa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin joka kymmenes perheyritys selviää kolmanteen sukupolveen asti. Osa on lopettanut sisäisten ristiriitojen takia, osan liiketoimintaa ei ole saatu kannattavaksi.

Suomalaista sisua tarvitaan myös perintöverotuksesta selviämisessä. Sen epäoikeudenmukaisuuksia on yritetty korjata vuosikausia siinä onnistumatta. Suomen perintö- ja lahjaverotus on paikoitellen todella kallista, eikä verotuksen osalta liene odotettavissa helpotuksia lähivuosinakaan.

Jokainen vähintään kolmanteen sukupolveen asti päässyt perheyritys voi olla todella ylpeä siitä, mitä on saavutettu vuosien saatossa suvun yhteisellä toiminnalla ja tekemisellä.

Ilman sisua tähän on tuskin päästy. Ja sitä tarvitaan myös jatkossa.

_________________________

Kari Stenqvist on tehnyt työtä toistakymmentä vuotta perheyritysten vero- ja lakiasioiden sekä sukupolvenvaihdosten kanssa. Hän on vetänyt myös lukuisia omistajastrategiaprojekteja.

Omistajastrategia ja siinä sovitut periaatteet auttavat välttämään monet riidat, sillä periaatteisiin sitoudutaan yhdessä ja niihin voidaan vedota myöhemmin vaikeissa tilanteissa.

Asiasanat