Uutishuone / Blogit

Suomi ei selviä pelkillä leikkauksilla ja verotusta kiristämällä

Kirjoittanut Minna Vanhala-Harmanen toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 28.02.2024

Investointeja kiihdyttäviä ja yritystoimintaa vauhdittavia toimenpiteitä ei ole enää varaa lykätä. Kotimaisetomistajat ja ulkomaiset sijoittajat on saatava uskomaan Suomeen sijoittamisen kannattavuuteen. Kasvu-uralle ei kuitenkaan päästä pelkillä leikkauksilla ja verojen kirityksillä.

EU:n alijäämämenettelyn välttäminen edellyttää viimeisimpien tietojen mukaan kolmen miljardin euron lisäsäästöjä jo ensi vuonna (ks. HS ). EU:n tarkkailuluokka pyritään välttämään ensisijaisesti etsimällä lisää leikattavaa. Velkaantumisongelmaan on tartuttu ensisijaisesti sakset kädessä, vaikka vaihtoehtona voisi olla myös lannoitepussi. Valtion kulujen leikkaaminen toteutuu varmasti, mutta talouskasvun toteutumista voi vain toivoa. Pidemmän päälle Suomi ei selviä vain leikkaamalla ja verotusta kiristämällä - talouskasvun mahdollistamiseen pitää tarttua rivakasti. 

Neljännesvuosittain toteutettavassa Perheyritysten liiton Pulssi-kyselyssä yritysten investointihalukkuus on ollut laskusuunnassa koko viime vuoden. Nyt alkuvuodesta 2024 julkaistun Yrittäjien PK -yritysbarometrin perusteella näkymät eivät ole siitä kohentuneet, vaan yritysten investointihalukkuus on laskenut entisestään . 

Tämän negatiivisen kierteen pysäyttäminen on nyt avainasemassa. Bruttokansantuotteen laskun myötä hallitukselle tulee lisää leikattavaa. Kun yritysten omistajien usko investointien kannattavuuteen saadaan palautettua, voidaan negatiivinen kierre katkaista ja nostettua Suomi kaivatulle kasvu-uralle. 

Useampi taho on jo ehdottanut investointeja kiihdyttäviä ja yritystoimintaa vauhdittavia toimenpiteitä, jotka ovat kannatettavia. Näiden täytäntöönpanoa ei ole syytä lykätä, koska niihin on tartuttava joka tapauksessa. On parempi ryhtyä toimeen ennemmin kuin myöhemmin, vaikka nyt leikkausten keskellä niille ei kaikkialla hurratakaan. 

Aloitetaan vaikka laskemalla yhteisövero 15 prosenttiin ja ottamalla käyttöön EK:n ehdottama verohuojennus- tai verovapausmalli. Näillä saamme sekä kotimaiset omistajat että ulkomaiset sijoittajat uskomaan Suomeen sijoittamisen kannattavuuteen. 

Vielä kun perheyritysten sukupolvenvaihdoksia vauhditettaisiin perintö- ja lahjavero poistamalla, tai ainakin keventämällä, voisi investoimista Suomeen pitää houkuttelevana vaihtoehtona. 

  

Talouskasvun vauhdittamisen tekojen aika on nyt! 

 

Asiasanat