Uutishuone / Blogit

Vahva yrityskulttuuri ohjaa vastuullisempaan yritystoimintaan ja auttaa kriisitilanteissa

Kirjoittanut Nea Backström Myynti- ja markkinointijohtaja, MTB-Siivouspalvelu Oy

Julkaistu 19.04.2021

Sosiaalisen vastuun kysymykset ovat nousseet viime vuosina esiin erityisesti työntekijöiden hyvinvoinnin ja inhimillisen kohtelun näkökulmasta muun muassa siivous-, rakennus- ja ravintola-alalla. Koronapandemia toi akuutin kriisin ja kovia haasteita monelle toimialalle. Henkilöstön vähentämiset ja lomautukset ovat haastaneet sekä henkilöstön jaksamista että johdon sitoutumista oikein toimimisen kulttuuriin. Jos yrityskulttuuri on rakennettu vankalle, arvopohjaiselle perustalle kriisitilanteista selviytyminen on helpompaa, henkilöstöä kyetään motivoimaan myös vaikeissa tilanteissa ja parhaimmillaan yrityskulttuuri on yritykselle voimavara ja kilpailuetu.

 

Keskustelin Ravintolakolmio-konsernin Joonas Keskisen kanssa, kuinka ”yhteen hiileen” puhaltaminen on auttanut heitä henkilöstön kanssa selviytymään erityisen rankasta vuodesta. Erityisesti mieleeni jäi heidän päätöksensä tukea lomautuksen aikana apua tarvitsevia tarjoamalla rahalainaa puskuriksi, ”ketään ei jätetä pulaan” -periaatteella. Kun kyse ei ole enää vain työntekijän tukemisesta työajalla, vaan henkilökohtaisella tasolla tapahtuvasta avusta, ihminen nähdään kokonaisuutena, arvokkaana ja tärkeänä. Tämä ajatus välittyi myös perheyhtiö Pauligilla, heidän palkitessaan työntekijänsä kahdella palkallisella vapaapäivällä kiitoksena koronavuoden ponnisteluista.

Työntekijöiden merkityksen korostaminen on myös ollut avainasemassa siivous ja kierrätyspalveluita toimittavassa perheyrityksessämme MTB-Siivouspalveluilla. Hyvä työilmapiiri poiki Great Place To Work -tunnustuksen viime vuoden lopussa. Me haluamme olla siivousalan paras työnantaja ja pidämme sen tärkeimpänä arvonamme liiketoimintamme kehittämisessä.  Koronakriisin myötä henkilöstön palkitseminen tuli akuutiksi asiaksi, mutta sai meitä pohtimaan myös syvemmin yrityskulttuurin merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää tiimityö, arvopohjainen johtaminen ja luottamus ovat avainasemassa kulttuurin muotoutumisessa.

Yrityskulttuuria tulee systemaattisesti johtaa toimimaan oikein

Yrityskulttuuri on organisaation persoonallisuus, ja se on monin tavoin yhtä ainutlaatuinen ja monimutkainen kuin ihmiset omine persoonallisuuksineen. Myös yrityskulttuurissa tapahtuu muutoksia vuosien varrella esimerkiksi yrityksen kasvun myötä, markkinaolosuhteiden muuttuessa tai sukupolven vaihdoksen yhteydessä. Vaikka kulttuuri kasvaa ja kehittyy,  että yrityksen arvot säilyvät vahvasti mukana.

Hyvä ystäväni, Niina Ratsula, joka tunnetaan eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijana on usein puheissaan maininnut, että vahva yrityskulttuuri on avain vastuulliseen liiketoimintaan ja hyvinvoivaan työyhteisöön. Sellaisella yrityskulttuurilla, jossa ihmiset jakavat yhteisen uskomuksen oikein toimimisen tärkeydestä, voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin organisaatiossa onnistutaan viime kädessä toimimaan sääntöjen ja yhteiskunnan odotusten mukaan. Johdon ja esimiesten rooli on erittäin tärkeä viestimään ja kannustamaan henkilökuntaa vastuullisuustyössä.

Vastuullista ja eettisesti kestävää yrityskulttuuria voi edistää kiinnittämällä huomiota seuraaviin tekijöihin:

1. Varmista, että organisaation jäsenten uskomat tarinat ja jaetut kokemukset ovat linjassa virallisten vastuullisuuslupausten  ja arvojen kanssa.

2. Nosta taloudellisten mittareiden rinnalle mittareita, jotka indikoivat vastuullisuuden toteutumisesta   käytännön arjessa

3. Ole tietoinen niistä syistä, miksi ihmiset jättävät organisaatiosi

4. Mahdollista psykologinen turvallisuus ja ongelmien ja huolenaiheiden esiin nostaminen ilman pelkoa

5. Palkitse oikein toimimisesta

6. Ota vastuu ja pidä ihmisiä tilivelvollisina toimimaan vastuullisesti.

 

Se, miten johto käyttäytyy henkilökuntaa kohtaan, viestii tai käsittelee myötä- ja vastoinkäymisiä, vaikuttaa kaikki yrityskulttuuriin. Jos haluat heijastaa tiettyjä arvoja, osoita nämä arvot toiminnassasi.

Kun työntekijät tuntevat olevansa sitoutuneita dynaamiseen ja huolehtivaan työkulttuuriin ongelmat ratkaistaan ​​tehokkaammin ja nopeammin, sekä myös työntekijät sopeutuvat nopeammin muutoksiin. Näin myös selvitään yhdessä paremmin vastoinkäymisistä ja ollaan vahvempia tulevaan. (Lähde: Nina Ratsula, 2019. Oikein toimimisen kulttuuri - Johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen)

 

 

 

 

Blogin kirjoittaja Nea Backström toimii  perheyritys MTB-Siivouspalvelut Oy:ssa myynti- ja markkinointijohtajana sekä vaikuttaa mm. Perheyritysten liiton Kestävän kehityksen työryhmässä.

Asiasanat
Vastuullisuus