Uutishuone / Blogit

Vastuullisuus ja kestävä kehitys sijoitussalkussa

Kirjoittanut Martti Saikku Perheyritysten liiton hallituksen ja kestävän kehityksen työryhmän jäsen, Ahlström Invest Oy, hallituksen jäsen

Julkaistu 05.09.2022

Perheyritysten liitto ja viisi muuta keskeistä elinkeinoelämän toimijaa järjestävät kiinnostavan vastuullisuuteen ja kestävään kehityksen keskittyvän tapahtuman No Bullsh*t! tiistaina 6.9. Helsingissä.

Tapahtuma osuu vaikeaan aikaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut epävarmuuden lisääntymiseen taloudessa, energiamarkkinoilla ja myös osakemarkkinoilla. Sijoittajalle on nyt erityisen tärkeää pitää jäitä hatussa ja tehdä valintoja kriisin yli. Tässä muutamia omia ajatuksiani siitä, kuinka sijoitussalkkua voi kasvattaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja voi toteuttaa omassa sijoitustoiminnassaan monella tavalla. Kannattaa ensin pysähtyä kysymään, mihin itse uskoo. 

Myös muut omaisuusluokat kuin osakkeet tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi asunto-, metsä-, infrastruktuuri- ja uusiutuvan energian rahastot tarjoavat kohtuullisen matalan riskin vaihtoehtoja, joissa vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisessä roolissa sijoituskohteita valittaessa. Myös perinteisistä korkorahastoista löytyy ns. Green Bond ja Social Bond -vaihtoehtoja, joissa vastuullisuus toteutuu rahaston rahoittamien projektien kautta. Oman sijoitussalkun riskiprofiilista ja tavoitteenasettelusta riippuen, vastuullisia ja kestävää kehitystä edistäviä sijoituksia voi siis löytää myös muista omaisuusluokista kuin osakkeista. Tässä blogissa keskityn kuitenkin ensisijaisesti osakkeisiin.

Mieti mihin uskot, ja toteuta sitä niin pitkälle kuin mahdollista sijoitustoiminnassasi.

Kirjoitin edellisessä blogissani vastuullisuuden ja kestävän kehityksen terminologiasta ja esim. ESG-kriteereistä, eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimisesta sijoituskohteita valittaessa. On hyvä, että sijoituspalveluja tarjoavat pankkiirit ja varainhoitajat ovat ottaneet vastuullisuuden tosissaan. Tämä on johtanut myös raportoinnin ja läpinäkyvyyden parantumiseen.

Kuinka paljon voit käyttää omaa aikaa? Osakesijoitusten osalta on olemassa useita tapoja toteuttaa vastuullisuutta ja olla mukana edistämässä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Paljolti omasta ajankäytöstä riippuen voi valita ns. helpon tai vaikeamman tien. Jos oma ajankäyttö sallii ja kiinnostusta löytyy, näkisin yhtenä vaihtoehtona käyttää vähän enemmän aikaa ja tutustua eri tietolähteistä saatavaan aineistoon kiinnostavista tulevaisuuden toimialoista ja niillä toimivista yhtiöistä. On hyvä myös muistaa, että pienissä yhtiöissä on enemmän riskiä kuin isoissa ja etabloituneissa – tässäkin valintaa kannattaa miettiä oman riskiprofiilin ja sijoitushorisontin mukaan. Korostan monesti oman vision toteuttamista. Mieti mihin uskot, ja toteuta sitä niin pitkälle kuin mahdollista sijoitustoiminnassasi. Jos oma ajankäyttö on tiukalla, niin varainhoitajilta löytyy lukuisia rahastovaihtoehtoja. Löytyy varsin kiinnostavia teema- tai toimialarahastoja, jotka ovat kiinni tulevaisuuden tarjoamissa mahdollisuuksissa. On alueellisia ESG-rahastoja ja globaalisti sijoittavia rahastoja. Kaikista näistä on myös tarjolla sekä passiivisia indeksirahastoja että aktiivisesti hoidettuja, salkunhoitajan osakevalintaan panostavia rahastoja. Lisäksi indekseihin voi sijoittaa niin perinteisten rahaston kuin ETF- eli pörssinoteerattujen rahastojenkin kautta. Näistä ja niiden eroista kannattaa kysellä varainhoitajien private bankereilta. Tutustu myös aina rahastojen palkkiorakenteeseen. Hyvä myös muistaa, että rahastojen tuotot raportoidaan aina kulujen jälkeen, mikä helpottaa tuottohistorioiden vertailua.

Toteutustavoista pitää vielä mainita salkunhoitosopimukset varainhoitajien kanssa. Monet varainhoitajat tarjoavat asiakkaalle räätälöityjä vaihtoehtoja, joissa vastuullisuus on huomioitu asiakkaan haluamalla tavalla. Sopimuksessa määritellään salkunhoidon tavoitteet, riskitasot ja esimerkiksi käytettävät instrumentit – tehdäänkö suoria sijoituksia vai pelkästään rahastosijoituksia. Ns. täyden valtakirjan salkunhoitosopimus vapauttaa sijoittajan salkunhoitoon liittyvistä päivittäisistä pohdinnoista, kuten salkkumuutoksista ja rahastovalinnoista. Toisin sanoen, asiakas seuraa sijoitussalkkunsa kehitystä kuukausiraportoinnin pohjalta, kun varainhoitaja hoitaa sijoitussalkkua sopimuksen määrittelemissä rajoissa. Luonnollisesti oman salkkunsa kehitystä voi seurata vaikka päivittäin sähköisen salkkupalvelun kautta. Helppoa, mutta luonnollisesti kalliimpi ratkaisu kuin salkun hoitaminen itse.

” Muistakaa myös, että varainhoitajat myyvät ensisijaisesti omia tuotteitaan. Tästä minulla on yli 30 vuoden kokemus ja edelleen uskon, että senkin voi tehdä vastuullisesti.”

Matalan ESG-pisteytyksen yrityksen potentiaali

ESG-ratingit eli vastuullisuuskonsulttien antamat pisteytykset yrityksistä ovat viimevuosina puhuttaneet. Kysymys on monijakoinen, mutta yksinkertaisimmin kysymys on siitä, ovatko pisteytykset ’oikein’ ja miksi eri rating-konsultit antavat samalle yhtiölle eri arvion. Ala ei ole tältä osin vielä standardoitu, eikä tähän kannata mielestäni käyttää liikaa aikaa. Onhan myös niin, että korkean ESG-ratingin omaavan yhtiön hinnassa on jo ns. ’ESG-lisä’. Toisin sanoen, eikö olisi vieläkin kiinnostavampaa löytää yhtiöitä, joilla on vahva sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen, mutta joiden ESG-rating ei vielä ole huipputasoa. Näitä yhtiöitä voi kutsua transitioyhtiöiksi ja niihin sijoittava uskoo, että yrityksen omistajat ja johto saavat toteutettua hankkeita, jotka pitkässä juoksussa parantavat sekä ESG-ratingia että yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Tähänkin tarpeeseen löytyy jo rahastovaihtoehtoja, jos oma ajankäyttö tai osaaminen eri riitä yksittäisten yritysten poimimiseen laajasta yritysavaruudesta. Tässä kohtaa voi myös miettiä, että kohdistaa oman ajankäytön esimerkiksi vain kotimaisiin tai pohjoismaisiin yhtiöihin ja sijoittaa laajemmin rahastojen kautta. Mahdollisuuksia on monia.

Oleellisinta vastuullisessa sijoittamisessa on omaan näkemykseen uskominen ja sen mukaan toimiminen. Lisäksi asiantuntijakeskustelut ja vertaisryhmät tuovat aina jotain arvokasta lisää omaan ajatteluun. Aihepiiriin liittyviä podcasteja on myös hyödyllistä kuunnella. Muistakaa myös, että varainhoitajat myyvät ensisijaisesti omia tuotteitaan. Tästä minulla on yli 30 vuoden kokemus ja edelleen uskon, että senkin voi tehdä vastuullisesti.

Asiasanat
Vastuullisuus