Uutishuone / Blogit

Vastuullisuus on bisnestä, josta voi olla ylpeä

Kirjoittanut Anne Ekberg Vice President, Brand, CSR and Communication, Fiblon Oy

Julkaistu 18.12.2018

Onko vastuullisuus sitä, että käytetään vihreää sähköä tai sitä, että tuotteen materiaali on kierrätettyä? Onko yritys vastuullinen, kun sillä on vastuullisuusohjelma tai –hanke tai sen palkkalistoilla on peräti vastuullisuusjohtaja? 

Vastuullisuus on ennen kaikkea asenne ja sen pitää näkyä jo yrityksen arvoissa. Sen jälkeen kaikkien yrityksessä työskentelevien on elettävä näitä arvoja todeksi operatiivisessa toiminnassa joka päivä. Aivan kuin hyvä talo vaatii hyvät perustukset, niin myös hyvä yritys perustetaan vakaalle arvopohjalle. Arvot ovat osa hyvää perustusta, mutta sellaisenaan ne eivät vielä riitä. Niitä pitää elää todeksi joka päivä.

Arvot eivät ole mikään huoneentaulu, vaan merkittävä osa yrityksen toimintaa. Kun arvot ovat selvät, niiden mukaan on helppo elää. Jotta arvot ovat selvät, ne pitää avata siten, että kaikki yrityksessä tietävät, mitä ne oikeasti tarkoittavat. Tällöin puhumme jo helposti yrityskulttuurista.

Onko vastuullisuus sanahelinää vai aitoa toimintaa?

Yrityksen vastuullisuus lähtee strategiasta ja strategia on tärkeä osa hallituksen työtä. Yhä useampi yritys kertoo yritysvastuun olevan heille merkityksellinen, mutta harvassa hallituksessa on vastuullisuusosaamista. FIBSin vuoden 2018 vastuullisuustutkimuksen mukaan vain noin 40 prosentissa hallituksia vähintään yksi hallituksen jäsen hallitsee yritysvastuukysymykset. Osaamispuute näyttää ilmeiseltä.

Vastuullisuus pitää ensinnä sisällyttää strategiaan ja siinä tulee määritellä, mitkä vastuullisuuden elementit ovat merkityksellisiä yrityksen toiminnassa. Päätöksenteossa tulee aina pohtia, miten kukin päätös edistää näitä asioita.

Vastuullisuus tulee integroida yrityksen liiketoimintaan siten, että se todella asettaa raamit päätöksille. Vain näin yrityksen toiminta voi olla aidosti vastuullista. Itse törmään liian usein tilanteeseen, jossa yritys kyllä ylätasolla on sitoutunut vastuullisuuteen, mutta käytännön tasolla tämä ei kuitenkaan toteudu. Tällöin on kyse pikemminkin viherpesusta. Jos yritysvastuu jää puuhasteluksi, eivät vastuullisuuden myönteiset vaikutukset liiketoiminnalle toteudu.

Kuluttajat äänestävät jaloillaan

Milttonin ja Nilsenin kuluttajatutkimukset näyttävät selvästi, että yhä useampi asiakas valitsee mieluummin vastuullisen tuotteen tai palvelun. Erityisesti nuoremmat työntekijät äänestävät myös jaloillaan, jos yrityksen johtaminen ei ole vastuullista.

Vain vastuullinen yritys voi menestyä pitkällä tähtäimellä. Menestys voi tulla esimerkiksi siten, että kuormitetaan ympäristöä vähemmän. Menestyvä yritys katsoo toimintaansa pitkäjänteisesti. Tällä saralla erityisen menestyneitä ovat perheyritykset. Perheyrityksen tarkoituksena on siirtää yritys seuraavalle sukupolvelle, koska yritys on heillä vain lainassa. Pitkäjänteisyys on perheyrityksellä siten jo veressä.

Kuka lopulta vastaa yritysvastuusta?

Tutkimukset osoittavat, että vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Ilahduttavaa on, että yhä laajenevassa määrin vastuullisuuden ymmärretään olevan asenne eikä hanke, jota mittaroidaan vastuullisuusjohtajan huoneesta käsin. Tavoitteena täytyy olla, että vastuullisuus integroidaan yrityksen liiketoimintaan siten, että se on jokaisen operatiivisen johtajan agendalla, ei ainoastaan vastuullisuusjohtajan.

Itse asiassa tästä voisi tehdä mustavalkoisen päätelmän, että jos yrityksen yritysvastuuosasto on kovin suuri, kertonee se siitä, että yrityksessä vastuullisuus ei ole kovin laajasti ymmärretty.

Omasta mielestäni vastuullisuus on vahvasti sidottu arvojohtamiseen. Kun yrityksen arvot on integtoitu operatiiviseen toimintaan ja ne pitävät sisällään vastuullisuuden kaikki elementit, toteutuu vastuullisuus yrityksen operatiivisessa toiminnassa luonnostaan – ei toki aivan itsestään kuitenkaan.

Vastuullisuus on kuin viestintä. Sen pitää olla jokaisen yrityksen työntekijän agendalla. Käsitykseni mukaan ei viestintä siitä lisäänny eikä kokemukseni mukaan parane, vaikka viestintäammattilaisten määrää kuinka lisättäisiin. Viestintää pitää tehdä jokaisen. Tämä koskee myös vastuullisuuden tekemistä todeksi.

Mikä on vastuullisuuden seuraava trendi?

Vastuullisuuden asiantuntijat ovat siirtäneet painopistettä oman toiminnan kehittämisestä enemmän arvoketjuihin ja toimintaympäristöön. Vaikka oma toiminta on tietenkin kehitettävä erinomaiselle tasolle, emme saa ajatella toimivamme tyhjiössä. Meidän täytyy ymmärtää toimintamme sidokset ja vaikutukset joka suuntaan.

Fiblonilla olemme siirtyneet vastuullisuuden kehittämisessä seuraavalle kehälle. Kun oma toimintamme on kunnossa ja tarkkaan mietitty, haluamme omalta osaltamme auttaa sidosryhmiämme, ennen kaikkea asiakkaitamme, tekemään parempia ja vastuullisempia valintoja.

Kestävämpää maailmaa liina kerrallaan!

_______________________________

Anne on puhujana tammikuussa Vastuullisuus ja maine -tilaisuudessamme  23.1.2019. Kannattaa tulla kuuntelemaan! 

Asiasanat
Vastuullisuus