Uutishuone / Blogit

Verkottuen, oppien ja vaikuttaen

Kirjoittanut Philip Aminoff Hallitusammattilainen, Perheyritysten liitto

Julkaistu 21.3.2018

Perheyritysten liiton hallitus on kevään aikana uudistanut liiton strategiaa niin, että liitto elää vahvasti tässä ajassa ja vastaa perheyritysten toiminnan sekä edunvalvonnan tarpeisiin mahdollisimman hyvällä tavalla. Strategia jakaantuu kolmeen pääkohtaan: verkottumiseen, oppimiseen ja vaikuttamiseen, jotka kukin myös kuvaavat sitä miten Perheyritysten liitto toimii.

Liitto pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään nykyistä paremmin. Kotimaisten osaavien omistajien merkitystä Suomen talouselämän dynaamisena voimana ei juurikaan tiedosteta. Perheyritysten liiton strategia perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: kun omistajayrittäjät uskaltavat satsata henkistä ja materiaalista pääomaansa yrityksiinsä myös ympäröivä yhteiskunta uskaltaa uskoa uusien mahdollisuuksien voimaan. Tänä vuonna moni taho valmistautuu jo tuleviin eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitusohjelmaan. Myös veropolitiikka on näissä valmisteluissa esillä. Perheyritysten liitto pitää tärkeänä kaikkien pääomalajien (esimerkiksi korkopaperit, osakkeet, kiinteistöt) ja kaikkien omistajatahojen (esimerkiksi kotitaloudet, yhteisöt, yritykset) yhdenvertaisuutta verotuksessa, joka on hyvän veropolitiikan perusajatus. Sääntelyä ja toimintaympäristöä pitäisi kehittää kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen.

Asiasanat
Hallitustyö