Uutishuone / Eduskuntavaalit 2023

Perheyritysten liitto julkisti vaalitavoitteensa – ”Keskisuurten kasvuyritysten menestys ratkaisee koko Suomen hyvinvoinnin”

Julkaistu 13.02.2023

Perheyritysten liitto on valinnut neljä teemaa tuleviin eduskuntavaaleihin. Tulevan hallituksen pitää tehdä muutoksia, jotka vauhdittavat keskisuurten yritysten kasvua, helpottavat pulaa osaavasta työvoimasta, modernisoivat verotusta ja uudistavat esimerkiksi lupakäytäntöjä investointien vahvistamiseksi.

”Olemme pyrkineet löytämään tavoitteita, jotka voisivat saada kannatusta mahdollisimman laajasti puolueissa oikealta vasemmalle”, PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo. 
 
PL haluaa hallituksen laittavan tarmonsa keinoihin, joilla parannetaan niin sanottujen ”Mittelstand” -yritysten kasvua. Suurin osa näistä 50-499 henkilöä työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä, ne ovat yrittäjävetoisia ja kotimaisessa omistuksessa. 
EK:n mukaan neljä viidestä ”Mittelstandista” on kasvuhakuisia ja joka toinen vie ulkomaille tai toimii muuten kansainvälisesti. 
 
Keskisuuret kasvajat ja osaajia ulkomailta 

PL haluaa seuraavalta hallitukselta päätöksiä, joilla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja vihreän siirtymän rahoitusta vahvistetaan. Perheyritysten kykyä työllistää ja investoida ei pidä hankaloittaa.  
 
“Suomessa seisoo investointilupahakemusjonoissa lähes kahden miljardin euron investoinnit ja toista sataa tuhatta työpaikkaa on vailla tekijää. Lupahakemusjonot on purettava nopeasti, koska ne ovat kasvun ja siten myös verotulojen tulppana”, Vanhala-Harmanen sanoo.  
 
PL haluaa, että tulevalla hallituksella on vahva ote ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi maahan. Samalla työvoiman kohtaanto-ongelmiin pitää löytää nykyistä tehokkaampia ratkaisuja. Suomen työllisyysastetavoite pitää saada lähemmäksi 80 prosenttia joustavammilla työmarkkinoilla ja selkeämmällä ja kannustavammalla sosiaaliturvalla, jolloin työtilaisuuksiin uskalletaan ja halutaan tarttua kaikissa elämäntilanteissa, PL linjaa. 

“Kotimaisten keskisuurten kasvuyritysten menestys ratkaisee Suomen hyvinvoinnin, koska ne ovat innovaatiotoiminnan moottoreita, merkittäviä työllistäjiä ja ne muodostavat elinkeinoelämän perustan myös kasvukeskusten ulkopuolella,” Vanhala-Harmanen sanoo.  
 
Verotus nykyaikaan 
Verotuksen osalta PL ehdottaa, että perintövero poistetaan ja sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sujuvoitetaan. Jos perintö- ja lahjaveron poisto ei ole seuraavan hallituksen ohjelmassa, verotusta pitää vähintään modernisoida. Siihen on kolme ehdotusta.  
 
PL ehdottaa, että perintöveron toisesta luokasta luovutaan, koska perintökaari ei enää vastaa pysyvästi moninaistuneita perhemuotoja. Yhä useammalla ei ole rintaperillisiä ja monet uusperhemuodot, joissa läheisimmillä henkilöllä ei ole verisukulaisuutta perinnön jättäjään, ovat entistä yleisempiä. 
 
”Perintöveron kertymä kasvaa systemaattisesti suurten vanhenevien ikäluokkien myötä. Siksi perintöveron toisen luokan poistamisella ei ole merkittävää fiskaalista merkitystä, mutta tasa-arvon näkökulmasta sen poisto on perusteltua. Se helpottaisi myös joidenkin perheyritysten sukupolvenvaihdoksia, jos jatkaja löytyisi esimerkiksi sisarusten lasten joukosta”, Vanhala-Harmanen sanoo.  
 
Toiseksi PL ehdottaa, että kaikille perinnönsaajille tarjotaan mahdollisuus hakea maksimissaan kymmenen vuoden maksuaikaa. Se sujuvoittaisi monen perheyrityksen sukupolvenvaihdosta. 
Samalla kaikki perinnönsaajat voisivat nykyistä rauhallisemmin pohtia, mitä tekevät perityllä kiinteällä omaisuudella. 
 
Kolmanneksi PL ehdottaa, että perintöveroasteikkoja alennetaan kaikissa luokissa. Se ei vaikuttaisi merkittävästi verokertymään. Suurimmat veroluokat osuvat usein juuri työllistäviin, innovoiviin ja investoiviin perheyrityksiin. Monella ulkomaisella investoijalla ei perintöverorasitetta ole. 
 
PL haluaa myös tulevan hallituksen ryhtyvän modernisoimaan osinkoveroa. PL ehdottaa yhdessä EK:n ja Keskuskauppakamarin kanssa muun muassa, että osinkoveron nettovarallisuussidonnaisuus poistetaan ja että pienten osinkojen verokannustin säilytettäisiin. Osinkotulot 30 000 euroon saakka olisivat kevyemmin verotettuja.  
 
“Omistajan kokonaisverotuksen on oltava maltillista ja ennakoitavaa”, Vanhala-Harmanen sanoo. 
 

-- 
Lisätiedot: 

PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi 040 0511786 

PL:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 4355 898 
 
-- 
Perheyritysten liiton noin 490 jäsenyritystä työllistävät yhteensä noin 190 000 henkilöä. Liiton mediaanijäsenen liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 50 henkilöä. Tyypillinen jäsen toimii teollisuuden, kaupan ja palveluiden toimialoilla. 

Asiasanat
Eduskuntavaalit 2023