Uutishuone / Haastattelut

3B ja 10K – pitkäjänteistä omistamista

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 04.07.2022

Erik Sarlin perusti Sarlin Group Oy:n 90 vuotta sitten. Siitä lähtien Sarlin on toiminut teollisuuden ratkaisukeskeisenä kumppanina.

Erikin ainoa tytär kauppaneuvos Margaretha Sarlin-Wikström johti yritystä hallituksen puheenjohtajana vuosina 1984-2002. Tänään Sarlinin omistajaperheeseen kuuluvat Margarethan pojat Patrik, Henrik ja Fredrik (3Bröder) sekä heidän 10 lastaan (10Kusiner) neljännessä polvessa. Jatkajapolven serkukset ovat 18-33-vuotiaita. He ovat saaneet isoäidiltään osakkeita jo syntyessään.

Sarlinit määrittelivät jo vuonna 1998 ensimmäistä kertaa tavoitteensa omistajina:

”Vi strävar mot ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart ägande som ger mervärde åt personal och kund. ”A better way.”

 • Jo isoisämme ja äitimme painottivat jatkuvuutta, yhteenkuuluvuutta ja eettisiä periaatteita, jotka näkyvät omistajuudessamme myös tänään, kertoo Sarlin Groupin hallituksen puheenjohtaja Henrik Wikström.

Päivällispöytäkeskusteluista Sarlin counciliin

Yhdessäolo päivällispöydän ympärillä ja keskustelu yhtiöstä, sen ihmisistä ja tuotteista, ilonaiheista ja suruista on hyvä pohja seuraavan sukupolven kiinnostukselle ja halulle tehdä työtä perheyrityksen puolesta.

Omistajaperheellä on ollut 1990-luvulta lähtien organisoituja Sarlin Council-kokouksia.

 • Tänään meillä on erikseen Owners Council, johon osallistuvat vain omistajat ja Family Council, jonka tapaamisiin myös muut perheenjäsenet ikään katsomatta ovat tervetulleita, kertoo Sarlin Groupin hallituksen jäsen Fredrik Wikström.

Owners Councilin tapaamisissa omistajat keskustelevat perheen käsikirjan eri teemoista.

 • Olemme tehneet käsikirjaa osissa. Tähän mennessä olemme jo kirjanneet muun muassa omistajaperheen arvot, tarkoituksen ja vision sekä päättäneet hallintoperiaatteista ja seuraajapolven koulutuksesta, kuvailee Henrik käsikirjan tekemistä.
 • Tänä vuonna keskitymme erityisesti sukupolvenvaihdokseen ja siihen liittyviin passiivisen ja aktiivisen omistajan rooleihin. Mietimme, miten oikeasti, eikä vain paperilla, siirrämme vastuuta seuraavalle polvelle, avaa Fredrik omistajaperheen pohdintoja.

Seuraajapolvea ja kokeneita neuvonantajia hallituksessa

Sarlinin hallituksessa on ollut perheeseen kuulumattomia hallituksen jäseniä jo vuodesta 1974 lähtien. Tavoitteena on, että hallituksen jäseniä on vähintään yhtä paljon ulkopuolisia kuin perheestä.

 • Emme aktiivisesti nyt etsi, mutta toisaalta etsimme koko ajan hallituksiimme johtajia, joilla ei ole vielä yhtään hallituspaikkaa tai sitten uransa loppupuolella olevia henkilöitä. Kokeneet neuvonantajat ovat tuoneet positiivista toimitusjohtajan ja johtoryhmän haastamista ja sparraamista, toteaa Fredrik Wikström

Seuraajapolven edustajille on luotu rotaatio hallituksen jäsenyyteen.

 • Jokainen next on vuorollaan vähintään kaksi vuotta kerrallaan hallituksessa. Groupin hallituksessa on tällä hetkellä kaksi nextiä ja tytäryhtiöissä kummassakin yksi next.

Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyölle on selkeät säännöt. Hallituksessa olevat omistajat edustavat aina kaikkia omistajia.

 • Olemme muodostaneet ajoissa yhteisen näkemyksen ja dokumentoineet sen. Olemme esimerkiksi päättäneet, että yhtiön hallituksen jäsenyydestä pitää luopua 70-vuotiaana ja hallituksen jäsenyyttä voi saada 65-vuotiaana, kertoo Fredrik, nuorin veljeksistä. Hänen kautensa päättyy viimeistään vuonna 2035.

Omistajat eivät ole suoraan operatiiviseen johtoon yhteydessä, vaan viestintä tapahtuu aina hallituksen puheenjohtajan kautta. Tiedon kulku omistajille, jotka eivät ole operatiivisessa toiminnassa mukana, on kuitenkin tärkeää.

 • Pidän joka kuukausi infotunnin seuraajapolvelle, jolloin he myös saavat kysyä kaikista yritykseen liittyvistä asioita, kertoo Henrik.

Tulevaisuuden haasteena on, miten hallitaan roolimuutokset ja vallan siirtäminen oikeasti 4. polvelle.

Sarlin Group Oy

 

 • Liikevaihto 70 milj. € ja henkilöstö +300

Sarlin Oy Ab

 • liikevaihto 30 milj. € ja henkilöstö n. 100
 • Olemme teollisen paineilman, ympäristöystävällisen energiateknologian sekä teollisen automaation ja digitaalisten ratkaisujen uranuurtaja.

Beamex ”Group”

 • liikevaihto 40 milj. € ja henkilöstö 220

Yli 12 000 yritystä 139 eri maassa käyttää Beamexin tuotteita prosessi-instrumenttien kalibroimiseen ja kalibrointien hallintaan

Asiasanat
Opi Hallitustyö Omistajuus Yrittäjyys