Uutishuone / Haastattelut

Ahlström Collective Impact:  Hyvää tekemällä voi vahvistaa yrityksen kulttuuria ja arvoja

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.03.2021

Elokuussa 2020 lanseerattu Ahlström Collective Impact -yhteistyömalli yhdistää useiden Ahlströmin omistamien yritysten ja säätiöiden yhteiskuntavastuullista työtä, jota ne tekevät yhdessä YK:n lastenjärjestön Unicefin kanssa.
Mukana ovat Ahlström Capital, Destia, Glaston ja Ahlstrom-Munksjö, Antti Ahlström Perilliset ja yhteistyön alkuunpanija Eva Ahlströmin säätiö. Viime vuonna alusta keräsi Unicefille yhteispottiin 240 000 euroa.

”Tavoitteena on, että kokonaissumma tuplaantuisi tänä vuonna”, Ahlstöm Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen sanoo.  

 
Win-win  

Ahlström Capital hakee alustalla entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteistyöstään Unicefin kanssa. Alusta vahvistaa merkittävästi Eva Ahlströmin säätiön jo vuosia jatkunutta Unicef-yhteistyötä. 

”Platformin osana pääsee pienemmällä panoksella osaksi isompaa kokonaisuutta”, Heinonen sanoo.  

 
Entä miksi yrityksen pitäisi tehdä hyväntekeväisyyttä? 

”Oikein kohdennettu hyväntekeväisyys on investointi, joka sitouttaa henkilöstöä ja parhaimmillaan myös asiakkaita. Työntekijät arvostavat yhä enemmän sitä, että yrityksen toiminta on vastuullista ja sillä on tarkoitus, purpose, joka voi olla myös yrityksen varsinaisen toimialan ulkopuolella.” 

 
”Jos henkilökunta kokee, että tämä on hyvä juttu, siitä tulee lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle, vaikka numeerisesti arvoa onkin vaikeaa mitata”, Heinonen arvioi.  
 

Unicefin brändin tunnettuus kiinnostaa 
 
Heinosen mukaan Unicef on tehokas globaali organisaatio, jonka kautta raha menee oikeaan kohteeseen.  

”Unicefin bränditunnettuus parhaimpia maailmassa. Vaikka olisit Ahlstrom-Munksjön Brasilian tehtaalla, niin Unicef tunnetaan myös siellä. 
Käytännössä kaikki alustan yritykset ovat tehneet erillisen partnerisopimuksen Unicefin kanssa. Koordinaatioon on ohjausryhmä, johon kuuluu jokaisesta yrityksestä yksi jäsen. Henkilöstö-, yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohto vie hankkeita eteenpäin. Ylimmän johdon tuella.  

”Ylimmän johdon tuki on tärkeää, jotta toiminnalliset tavoitteet eivät jää sanahelinäksi. Johdon näkökulmasta kyse ei ole lahjoituksesta vaan investoinnista ja yhteistyömallista.” 


Suurin osa Unicefin tuettavista hankkeista liittyvät lasten koulutukseen kehitysmaissa ja tällä hetkellä koronan vastaiseen toimintaan. Myös henkilöstöä aktivoidaan toimimaan paikallisesti.  

Esimerkiksi Destia päätti ilahduttaa päiväkotilapsia Suomessa ja vei maanrakennukseen käytettäviä suuria kuorma-autoja lasten ihmeteltäväksi Lasten päivänä marraskuussa 2020.  Ahlström Collective Impactin ohjausryhmä puolestaan järjesti tilaisuuden, jossa työntekijät puhuivat omista lapsistaan. Se lähensi työntekijöitä toisiinsa. 
 
Se, että yritys tekee merkityksellistä hyväntekeväisyyttä kiinnostaa, jopa yllättävän paljon.  
Ahlström Capital järjesti portfolioyhtiöiden henkilöstölle tilaisuuden, jossa alustan toimintaa eri yhtiöissä esiteltiin. Johto hämmästyi. 
 
”Paikalla oli etäyhteydellä yli 700 henkilöä. Tavallisesti kun meillä on talouskatsaus, on vaikeaa päästä edes murto-osaan näistä luvuista. Se on hieno osoitus, että vastuullisuus kiinnostaa työntekijöitä”, Heinonen sanoo. 
 

 

”Oikein kohdennettu hyväntekeväisyys on investointi, joka sitouttaa henkilöstöä ja parhaimmillaan myös asiakkaita."

- Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital

Isoisovanhempien perinnön jälki voimistuu 
 
Maria Ahlström-Bondestam on Eva Ahlström -säätiön puheenjohtaja. Eva Ahlström -säätiö on Ahlström Collective Impactin alkuunpanija.   

"Ahlström -yritysten perustajat, isoisovanhempani Antti ja Eva Ahlström uskoivat vahvasti, että menestyäkseen yrityksen täytyy investoida yhteisöön, jossa se toimii. 1800-luvun lopun Suomessa se tarkoitti investointeja tyttöjen ja poikien tasa-arvoiseen koulutukseen ja siihen, että äidit saattoivat synnyttää turvallisesti sairaalassa. Lisäksi uskollisilla työntekijöillä piti eläkkeelle siirtyessään olla paikka, jossa asua”, Ahlström-Bondestam kertoo.  

Hänen mukaansa nyt, noin 170 vuotta myöhemmin, yritykset tarvitsevat vakaan yhteiskunnan voidakseen toimia ja yhteiskunnat puolestaan tarvitsevat vakaita yrityksiä tarjotakseen työpaikkoja ja hyvinvointia.  
 
”Suhtaudumme työhömme hyvin samalla tavalla kuin isoisovanhempamme. Ahlström Collective Impactin kautta panostamme yhteiskunnan tulevaisuuteen.” 

  Omistajalle systemaattinen ja merkittävä investoiminen yhteiskuntaan antaa myös takaisin.  

 "Ahlström Collective Impact antaa Ahlströmin perheelle mahdollisuuden kunnioittaa perintöämme ja ilmaista arvojamme. Haluamme myös osoittaa, millaisia olemme omistajina ja minkälaisia yrityksiä haluamme jatkossa omistaa."

”Suhtaudumme työhömme hyvin samalla tavalla kuin isoisovanhempamme. Ahlström Collective Impactin kautta panostamme yhteiskunnan tulevaisuuteen.” 

- Maria Ahlström-Bondestam, Eva Ahlström -säätiön puheenjohtaja

Lue lisää ja tutustu Ahlström Collective Impact -ohjelmaan
 

____________________

Kansikuva:

Students at the playground of Turgani High School in Faizabad, the largest city of Badakhshan, a northern province of Afghanistan.

 In Afghanistan 3.7 million children are out of school, girls comprise 60 % of out-of-school children and only 54 % of enrolled children complete primary school.

 A strong education system is key to getting girls and boys in school and keeping them there. UNICEF helps build education systems that create opportunities for quality learning. Working at the national, provincial, community levels with the Ministry of Education and other partners, UNICEF focuses on the most vulnerable people in disadvantaged areas, particularly girls, to combat exclusion due to poverty, discrimination and conflict.

Asiasanat
Vastuullisuus