Uutishuone / Haastattelut

FM-Hausin Juhani Sjöman: ”Olemme päättäneet lopettaa kertakäyttörakentamisen”

Kirjoittanut Anne Salomäki

Julkaistu 09.06.2021

Jokioislainen puuelementtirakentaja FM-Haus pitää vastuullisuutta kaiken toiminnan keskiössä. Toimitusjohtaja Juhani Sjömanin mielestä puu on ”ainoa järkevä materiaali”.

FM-Haus pitää itseään kestävyyden edelläkävijänä – ja pystyy perustelemaan uskomuksensa.

”Me olemme päättäneet lopettaa kertakäyttörakentamisen kokonaan”, sanoo toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Nykypäivänä rakennukset rakennetaan siten, että kun niille ei ole enää käyttöä, ne puretaan. FM-Hausin moduulitekniikalla rakennus voidaan purkamisen sijaan siirtää muualle uutta käyttöä varten.

”Ajatuksemme on, ettei rakennuksille enää tule purkutuomioita.”

Moduulien raaka-aine on puu, jota Sjöman pitää ainoana järkevänä vaihtoehtona. Hän huomauttaa, että rakennusmateriaalina puu toimii hiilivarastona eikä sen käytöstä tule juurikaan päästöjä, toisin kuin esimerkiksi betonin, teräksen ja muovin valmistamisesta. Lisäksi FM-Haus pyrkii käyttämään kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua, sertifioitua puutavaraa.

Sjöman pitää tärkeänä myös sitä, että puu kaadetaan mahdollisimman järkevään aikaan – sitten, kun se on ehtinyt sitoa mahdollisimman paljon hiiltä.

”Me käytämme isoa puutavaraa, puun on oltava meille riittävän suuri eli vanha, jotta se kannattaa kaataa.”

Perheen arvot ovat yrityksen arvot

Ympäristöarvojensa vuoksi FM-Haus myös muun muassa käyttää ekosähköä, välttää pintakäsittelyssä kemikaaleja ja suunnittelee eristysmateriaalin vaihtamista ekologisempaan nykyisestä eli kierrätyslasista tehdystä lasivillasta. Lisäksi jätteen määrää pyritään jatkuvasti pienentämään, sivuvirtoja hyödyntämään, kuljetuskalustoa kehittämään ja energiankäyttöä optimoimaan.

Tavoitteet tukevat myös asiakkaita. Sjöman huomauttaa, että suuri osa kunnista ja kuntayhtymistä on sitoutunut olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä, samoin huomattava osa yrityksistä.

Fm-Hausilla vastuullisuuteen kuuluu myös vastuu työntekijöistä. Sjöman kokee, että yrityksen on koko ajan huolehdittava tekijöiden hyvinvoinnista.

”Se kuuluu perheen arvoihin, ja perheyrityksessä se heijastuu suoraan yrityksen arvoihin”, hän painottaa. ”Uskon, että kasvollisessa omistamisessa vastuullisuus on vieläkin tärkeämpää kuin kasvottomassa.”

Tähän asti FM-Haus ei Sjömanin mielestä ole vielä tarpeeksi voimakkaasti välittänyt viestiä vastuullisuudestaan. Nyt siihen on kuitenkin avautunut eturivin paikka: yritys toteuttaa Helsingissä Finlandia-talon väistötilaksi tulevan Pikku-Finlandian, joka projektin päätyttyä muunnetaan ja siirretään muuhun käyttöön.

Sjömanin mielestä ympäristö- ja vastuullisuus asioiden jatkuva esilläolo on kaikkien – myös liiketoiminnan – kannalta pelkästään erittäin hyvä asia.

”Koko maailman kannalta on tärkeää, että ilmastonmuutoksen syihin puututaan.”

”Ajatuksemme on, ettei rakennuksille enää tule purkutuomioita.”

Juhani Sjöman, toimitusjohtaja FM-Haus

Asiasanat
Vastuullisuus Yrittäjyys