Uutishuone / Haastattelut

Iisalmeen juurtuneen Genelecin yrityskulttuuri ja arvot houkuttelevat osaajia ja pitävät niistä kiinni

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.01.2021

Genelecin arvot juontavat juurensa suoraan perustajiensa arvomaailmaan. Kun Genelec perustettiin vuonna 1978, Ilpo Martikainen, tuotekehitysjohtaja Topi Partanen, talouspäällikkö Ritva Leinonen sekä yrityksen ydinporukka määrittivät omalla toiminnallaan heti alussa työyhteisön sävyn.

Kului vielä vuosia, vuosituhannen vaihteeseen, ennen kuin yritys laittoi arvonsa paperille ensimmäistä kertaa. Silloin katsottiin taaksepäin ja pohdittiin, minkä arvojen mukaan yrityksessä on toimittu ja sanoitettiin ne. 

Genelecin toisen polven omistajan ja hallituksen jäsen Maria Martikaisen mukaan arvojen keskiössä on ajatus työpaikasta, jossa ihmisellä on mahdollisuus toimia itselleen uskollisesti sekä ihmisenä ja ammattilaisena kasvaen. Sitoutuminen kiinnittää työntekijät yritykseen. Martikaisen mukaan läpinäkyvät ja läsnä olevat arvot tukevat sopivien osaajien rekrytointia ja pitkäjänteistä yhteistyön rakentamista. 

”Kun Genelecin 40-vuotisjuhlissa vuonna 2018 jaoimme Kauppakamarin tasakymmenvuosina myönnettäviä ansiomerkkejä, melkein puolet henkilöstöstä oli lavalla ottamassa niitä vastaan”, Martikainen kertoo.

”Olemme saaneet organisaatioomme mahtavia tyyppejä, jotka ovat halunneet meille tarkoituksemme, yrityskulttuurimme ja arvopohjamme takia. Genelec on kansainvälisesti arvostettu brändi.”

Maria Martikainen on yksi Ilpo Martikaisen kolmesta lapsesta, jotka kaikki jatkavat perheyritystä toisessa polvessa. Maria toimii muiden tehtävien ohessa Genelecin hallituksen jäsenenä. 

Genelecin viisi arvoa Maria Martikaisen mukaan: 

1. Usko

”Uskomme itseemme, toisiimme ja yrityksen ideaan. Samoin haluamme uskoa siihen, että maailmassa on hyvyyttä ja että omalta osaltamme voimme sitä rakentaa ja vahvistaa.”

2. Innostus 

”Olemme innostuneita etsimään, löytämään ja oppimaan uutta. Haluamme ylläpitää ilmapiiriä, jossa kaikilla on mahdollista onnistua. Innostamme toinen toistamme. Tuemme ja autamme toinen toisiamme työssä.”

3. Rehellisyys

”Rehellisyys koskee erityisesti tuotettamme ja sen ominaisuuksia. Tuotteemme ovat työkaluja ammattimuusikoille ja muille vaativille asiakkaille. Muusikolle kaiuttimien pitää kertoa täsmällisesti, mitä hän on tehnyt. Siksi vuoropuhelu myös kaiuttimen ja sen tekijän välillä on hyvin tärkeää.”

"Rehellisyys on tuotteiden pohja. Emme liioittele kaiuttimiemme ominaisuuksia. Laatuspeksit on mitattu niin tiukasti, että jotkut asiakkaat yllättyvät, kun kokemus ylittää odotukset", Martikainen sanoo,

4. Kunnioitus – Kunnioitamme ja kohtelemme toisiamme aina reilusti, kunnioitamme myös kilpailijoitamme.

”Kunnioitukseen kuuluu esimerkiksi, että puhumme hyvää toisistamme ja pahan puhumista selän takana vältetään. Emme arvostele kilpailijoitamme, jokainen tekee omista lähtökohdistaan töitä niin hyvin kuin pystyy. Luonnon kunnioittaminen tarkoittaa, että teemme tuotteita, joita voi käyttää vuosikymmeniä ja korjata kun on tarpeen.”

5. Oikeudenmukaisuus

Meille oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi tasapuolisesti ja tasavertaisesti. Se tarkoittaa myös, että pyrimme luomaan olosuhteet missä kaikilla olisi mahdollisuus kokea ihmisarvoa. Ihmisarvo ei ole riippuvainen kenenkään henkilökohtaisista synnynnäisistä ominaisuuksista, taidoista, koulutuksesta tai asemasta - kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään.

”Jokaisella on mahdollista kehittyä omassa työssä ja ammatissa. Tuemme opiskelua ja kouluttautumista. Jos tulee sisäisesti paikka auki, niin kaikilla on samat mahdollisuudet sitä hakea.” 

Genelec maksaa mahdolliset tulospohjaiset vuosibonuspalkkiot tasasuuruisina kaikille. Tämä oli työntekijöiden toive, kun palkitsemisjärjestelmää rakennettiin muutama vuosi sitten. Martikaisen mukaan Genelecin kokoisella yrityksessä työntekijät ovat sidoksissa toisiinsa niin, että tasaisesti jakaminen on luonnollista. Tuotannon ongelmat vaikuttavat heti myyntiin ja päinvastoin.

”Riippuu tietenkin täysin ihmisestä, kokeeko tämän periaatteen oikeudenmukaisena vai ei”, Martikainen sanoo.  

”Ymmärrän hyvin, että joku voi kokea ansainneensa enemmän bonuksia kuin joku toinen. Järjestelmämme ei ole täydellinen, mutta on todettu, että se toimii parhaiten meillä. Martikaisen mukaan on hyvä, että järjestelmää myös kyseenalaistetaan sisäisesti. Tämä pätee myös muuhun tekemiseen.

”On hyvä säännöllisin väliajoin kysyä, millä perusteella päätökset on tehty. Olivatko päätökset oikeita, vai olisiko pitänyt päättää toisin – tai tehdä jotain muutoksia. Valmista ei tule koskaan.” 

Arvojen on tunnuttava arjessa

Genelec tuo arvoja esille useassa virallisessa yhteydessä, mutta Martikainen ei osaa sanoa, kuinka moni osaisi ne suoraan nimetä.

”Ajattelen, että arvojen tulisi näkyä arjessa. Isä sanoi joskus, että arkipäivän toiminta on paljon tärkeämpää kuin mitkään kampanjat. Se, kuinka me kohtaamme toisemme arjessa ja miten puhumme, kuuntelemme ja olemme toisillemme läsnä.” 

”Arvoja joutuu miettimään joka päivä. Aina ei niiden toteuttamisessa onnistu.” 

Martikainen vinkkaa kaikille organisaatioille yksinkertaisen kysymyksen, josta voi päätellä, onko työyhteisössä perusarvot kohdillaan. 

”Uskaltavatko ihmiset lähestyä omistajia ja johtoa? Se kertoo paljon todellisesta arvomaailmasta, siitä, millaista työpaikalla on olla.”

 

”On hyvä säännöllisin väliajoin kysyä, millä perusteella päätökset on tehty. Olivatko päätökset oikeita, vai olisiko pitänyt päättää toisin – tai tehdä jotain muutoksia. Valmista ei tule koskaan.”

Maria Martikainen
Genelec Oy

Usko tuotannon paikallisuuteen 

Martikaisen mukaan Genelec toimii tieteen ja taiteen risteyksessä, ja siksi osaajien on paras työskennellä samassa paikassa. 

”Koskisen Harrin muotoilu ja tuotekehityksen työ on yhdessä taidetta. Kaikki on Iisalmessa, tuotekehitys ja tuotanto.”

Alun alkaen yritys perustettu Iisalmeen, koska sen perustajat olivat kotoisin Ylä-Savosta Lapinlahdelta. 

”Mutta isä halusi työllistää ihmisiä omalla kotiseudulla, jotta olisi elämisen mahdollisuuksia muuallakin kuin vain etelässä. Se on ollut lähtökohta. Mutta emme ole jatkaneet täällä vain kotiseuturakkauden takia. Samassa paikassa olevat tuotekehitys ja tuotanto mahdollistaa laadun tarkkailun ja ylläpitämisen helpommin kuin tilanteessa, jossa meillä olisi tuotekehitys Iisalmessa ja tuotanto jossain tuhansien kilometrien päässä.”

”Kun yhteistyö on tiivistä, niin pystymme helpommin tekemään korjaavia liikkeitä, jos nähdään että laatu kärsii jossain. Laatu on meille äärimmäisen tärkeä asia.”

”Myynnissä tärkeämpää kuin se, että saamme mahdollisimman monta kaiutinta myytyä, on se, että ihminen, joka kaiuttimia tarvitsee, löytää itselleen parhaan mahdollisen tuotteen. Se tarkoittaa, että meidän pitää kuunnella mitä asiakas tarvitsee. Emme myy kalleinta, jos ymmärrämme, että asiakkaan tarkoitukseen pienempi malli olisi täydellinen. Tämä liittyy kunnioitukseen ja rehellisyyteen, lähdetään toisen ihmisen tarpeista ja kunnioitetaan sitä.”

 

Asiasanat
Vastuullisuus