Uutishuone / Haastattelut

Matkalla yrittäjästä omistajaksi

Kirjoittanut Mikko Pellinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 08.02.2021

Peter Fredman on toiminut perheyrittäjänä vuodesta 2002 saakka, jolloin hän osti yhdessä isänsä ja veljensä kanssa Euran kuluttajatuotteet Oy:n. Matkan varrelle on mahtunut useita operatiivisia rooleja, strategioita ja yrityksen nimiä. Yrityksen pääomistajaksi veljekset nousivat sukupolvenvaihdoksen kautta vuonna 2012. Viisitoista vuotta kului eri operatiivisen johdon tehtävissä ja vuodesta 2017 alkaen hän on toiminut yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Johtotähtenä Fredmanilla on selkeät roolit hallituksen, omistajien ja toimivan johdon välillä.

 

Omistajana Peter Fredman luonnehtii itseään kolmen näkökulman kautta.  

 • Perheyrittäjänä tunnen hyvin kärsivällisyyden merkityksen ja arvon, mutta uuden luomisessa olen tietoisesti kärsimätön. On huolehdittava siitä, että koko ajan pyritään kehittymään ja menemään eteenpäin. Lisäksi ajattelen niin, että yrityksen ei kannata tehdä kaikkea itse, vaan huolehdittava, että yrityksen saatavilla on laadukasta osaamista erilaisiin tilanteisiin. Kolmanneksi uskon, että hyvä omistaja toimii kuten kokki avokeittiössä. Kun tehdään uusia tai vaikeita asioita, on koko ajan tärkeää kommunikoida avoimesti, jotta yhteinen ymmärrys suunnasta säilyy kirkkaana.   

 

Rakenteet auttavat 

Veljesten omistamassa yrityksessä on käytetty runsaasti aikaa omistajuutta ja johtamista tukevien rakenteiden luomiseen. Vuonna 2016 luotiin konsernirakenne, jossa liiketoiminta jaettiin kolmeen eri tytäryhtiöön. Fredmanit ovat panostaneet hallitustyöskentelyyn ja valinneet hallituksiin perheen ulkopuolisia jäseniä.  

 

 • Kaikki on ihmisistä kiinni. Pystymme parhaiten vaikuttamaan yrityksen suuntaan, jos onnistumme houkuttelemaan huippuihmiset toteuttamaan strategiaa. Tämä pätee niin hallitukseen kuin avainhenkilöiden valintaan, Fredman sanoo.  

 

Ennen hallitustyöskentelyn kehittämistä missä tahansa yrityksessä, mutta erityisesti perheyrityksessä omistajastrategian ja omistajien tahtotilan on oltava kirkkaat. Fredman pitää erityisen tärkeänä sitä, että omistajien tahtotila saadaan resonoimaan yrityksen kehityshankkeisiin. Yksi tällainen teema on Fredmaneille vastuullisuus.  

 

 • Olemme tunnistaneet, että food service -toimialalla on runsaasti mahdollisuuksia kehittää vastuullisuutta ja päättäneet omistajina, että haluamme olla mukana esimerkiksi ruokahävikin vähentämisessä, ruokaturvallisuuden parantamisessa sekä luomassa työkaluja, joilla toimialan yritykset voivat kehittää toimintaansa entistä vastuullisemmiksi.   

 

Selkeä roolitus avainasemassa 

Perheyrittäjällä on tyypillisesti päässään monta hattua. Saman päivän aikana roolit saattavat vaihtua toimitusjohtajasta hallituksen jäseneen ja omistajasta sisarukseen. Vaikka omistaja itse mieltää, missä roolissa eri vuorovaikutustilanteissa toimii, ei ole lainkaan itsestään selvää, että keskustelun toisen osapuolen tulkinta roolista on sama.  

 

 • Esimerkiksi tehtaalla käydessä roolit on pidettävä mielessä kirkkaana. Jos joku tulee vanhasta muistista kysymään toimintamallia tai mielipidettä operatiiviseen toimintaan liittyen, on todella tärkeää muistaa, että ottamalla kantaa voi samalla tulla vetäneeksi maton toimivan johdon jalkojen alta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö keskusteluja voisi käydä ja palautetta antaa ja vastaanottaa. Tärkeää on muistaa, mihin voi ottaa kantaa itse ja missä se on toimivan johdon tehtävä.   

 

Peter Fredman painottaa, että omistajan on syytä kiinnittää runsaasti huomiota viestintään.  

 • Omistajayrittäjän on erittäin tärkeää tiedostaa, että siitä riippumatta, missä roolissa kohtaa esimerkiksi asiakkaita, henkilöstöä tai kumppaneita, on hänellä näiden silmissä monesti yllään nimenomaan omistajamantteli.   

 

Tätä manttelia hän haluaa osaltaan riisua kohtaamisissa.  

 • En usko patruunamaiseen ylhäältä alas -johtamiseen, vaan että viisaus piilee siinä, kun yhdessä mietitään miltä tulevaisuus näyttää. Omistajalla on pohdinnassa oma rooli, hallituksella ja operatiivisella johdolla omansa ja tietenkin myös henkilöstö on tässä vahvasti mukana. 

 

Tarkkana omistajan äänenkäytössä 

Roolikysymykset tulevat vastaan myös hallitustyöskentelyssä, jossa Fredman toivoo ja edellyttää avointa keskustelua ja näkemysten haastamista. Hän on tunnistanut tilanteita, joissa omistajan sanoessa jotain muut ottavat sen lakina.   

 • Yritykselle on iso riski, jos omistaja jyrää johdon tai hallituksen muiden jäsenten näkemykset puutteellisilla tiedoilla. Omistajilta tämä edellyttää avarakatseisuutta. Passivoitua ei saa, vaikka hallitus ei aina päättäisikään oman näkemyksen mukaisesti.  

Hallitustyöskentelyssä Fredman painottaa toimivan keskustelun merkitystä. Kun hallituksen jäsenten välillä vallitsee vahva luottamus, kaikki jäsenet uskaltavat puhua kaikista asioista suoraan ja haastaa näkökulmia rakentavasti. Sen eteen kannattaa tehdä runsaasti töitä, että hallituksen jäsenet ovat keskenään tasavertaisia.  

 • Jos hallituksessa syntyy kokemus, että ”omistajat kuitenkin päättävät”, loppuu työskentelystä luovuus hyvin lyhyeen. Meillä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus toimii korostetusti yhtenä joukkueena. Jos hallituksen agendalla olevista asioista jokin kysymys vaatii omistajien kannanottoa, käsittelemme sen omassa foorumissa.  

 

Omistajuus ammattina 

Peter Fredman on tyytyväinen kehitykseen, jossa yrittäjyyden arvostus yhteiskunnassa on selvästi kasvanut. Samaa kehityskulkua hän toivoo tapahtuvan myös omistajuudelle ja toivoo, että omistajuus voitaisiin nähdä ammattina. Orastavia merkkejä on jo ilmassa.  

 

 • Pääomasijoittajat ja startup-yritysten enkelisijoittajien merkitys ammattiomistajina ymmärretään jo, mutta tehtäväsarkaa riittää vielä, kun mennään perheyrityksiin tai hajautetumpaan omistajuuteen.   

 

Perheyritysten liitolle hän väläyttää roolia omistajuuden arvostuksen nostamisessa.  

 • Toivon että näkisin vielä joskus liiton transformaation Perheyritysten liitosta Perheomistajien liittoon, koska mielestäni se kuvaa paremmin liiton jäseniä ja sen toimintaa.  

Peter Fredmanille omistajuus työnä merkitsee itsensä toteuttamista ja niihin asioihin paneutumista, joihin itse uskoo.  

 • Uskon että omistajan paras käyttöliittymä vaikuttaa maailmaan on yritykset. Valitsemalla toimialan ja oikeat henkilöt omistaja pystyy vaikuttamaan siihen kehitykseen, jonka toivoo ympärillään tapahtuvan.   

 

Mitä haluaisit seuraavaksi oppia omistajuudesta ja keneltä?  

Arvostan erittäin paljon Philip Aminoffin tapaa toimia omistajana, varsinkin hänen systemaattista lähestymistään kaikessa mitä hän tekee. Haluaisin kuulla, miten hän suunnittelee henkilökohtaisesti oman ajankäyttönsä, tavoitteet ja toteutuksen liittyen omistajuuteen, tai hänen sanojensa mukaisesti omistautumiseen. 

 

 

Asiasanat
Omistajuus