Uutishuone / Haastattelut

Vastuu ja kunnianhimo ohjaavat Ahlströmin suvun toimintaa

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 23.01.2022

Ahlströmin omistajasuvun tietä viitoittavat arvot ovat vastuu ja kunnianhimo, jotka Antti ja Eva Ahlström loivat Noormarkussa melkein kaksi vuosisataa sitten.

– Kaikki tekemisemme pohjautuu vahvasti arvoihin. Arvot kiinnittyvät aina kulloiseenkin aikaan ja henkilöihin, ja ne ymmärretään sen ajan kontekstissa, toteaa Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja Anne Karell.

Osallistava prosessi

Ahlström toteutti vuonna 2015 arvoprosessin, jossa arvot päivitettiin tähän päivään.

– Perhe kokoontui viikonloppuna Noormarkussa, jolloin keskustelimme, mitä arvot merkitsevät perheelle tänään. Työskentelimme intensiivisesti yhden päivän. Fasilitaattorin inspiroivan alustuksen jälkeen teimme ryhmätöitä ja vielä illallisilla pohdimme päivän antia. Myöhemmin avasimme arvot vielä 11 kohtaan, muun muassa, kannamme sosiaalisen vastuumme, vaalimme kulttuuriperintöämme, kunnioitamme toisiamme, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä, toimimme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, haluamme siirtää saamamme perintöä eteenpäin seuraaville sukupolville, kertoo Anne.

– Meidän vastuumme on tehdä rohkeita päätöksiä myös tulevaisuudessa. Kunnianhimo tarkoittaa meille rohkeutta tehdä asiat isosti ja kääntää suuntaa hetken koittaessa, sanoittaa Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johannes Gullichsen.

Ahlströmin arvoprosessi oli helppo, koska arvot olivat olleet olemassa jo kauan ja niihin oli kasvettu. Ne olivat siirtyneet sukupolvelta toiselle.

– Meillä on yhteinen ymmärrys historiastamme: aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet huikeita asioita, jotka ovat tehneet meihin vaikutuksen. Meitä yhdistää halu ja vastuu jatkaa heidän toimintaansa, kuvailee Johannes perheen yhtenäisyyttä.

Prosessi oli onnistunut, koska kaikki saivat osallistua ja tunsivat prosessin omakseen.

– Alhaalta ylöspäin toteutettu prosessi toimi hyvin, toteaa Johannes. Avoimella dialogilla ja osallistamisella oli merkitystä, näin saimme juurrutettua arvot perheeseen. Prosessi tuntui kaikista oikealta ja osallistujat pystyivät liittämään yhteiset arvot omiin henkilökohtaisiin arvoihin, täydentää Anne.

- Arvot luovat syvemmän tarkoituksen. Ne helpottavat matkan tekoa eteenpäin, selkeyttävät ja ohjaavat toimintaamme monella eri tasolla.

Anne Karell

Yhdistävä liima

Arvot ovat perhettä ja yhtiöitä yhdistävä liima.

– Kenenkään ei ole pakko olla omistaja, joten arvot yhdistävät perhettä. Arvot yhdistävät myös perhettä ja yhtiöitä, joissa elää ahlströmiläinen kulttuuri, sanoo Johannes.

 

Ahlströmin yrityksillä on kaikilla omat arvonsa, mutta omistajaperheen arvot näkyvät myös niissä.

– Liiketoimintayrityksemme ovat tehneet omat arvoprosessinsa. Esimerkiksi Ahlström Capitalissa pohdittiin, mitä omistajien arvot kunnianhimo ja vastuu tarkoittavat heille, kertoo Anne painottaen osallistavan prosessin merkitystä.

– Joissain tapauksissa se on jopa toiseen suuntaan. Toimiessani pitkän ahlströmiläisyyden omaavassa Ahlström-Munksjön hallituksen jäsenenä huomasin ilokseni, että arvot olivat siellä jo olemassa ja minäkin opin niistä, paljastaa Johannes.

Menestyksen avaintekijä

Arvot ovat olleet Ahlströmin menestyksen selkänoja ja avaintekijä.

– Arvot luovat syvemmän tarkoituksen. Ne helpottavat matkan tekoa eteenpäin, selkeyttävät ja ohjaavat toimintaamme monella eri tasolla. Esimerkiksi identiteettiprosessia oli helppo lähteä työstämään, koska pystyttiin nojaamaan olemassa olevaan arvomaailmaan. Monet aloitteet nousevat ja ponnahtavat arvoista. Esimerkiksi Ahlström Collective Impact -yhteistyömalli sitoo kaikki portfolioyhtiömme yhteiseen hyvän tekemiseen, kertoo Anne arvojen merkityksestä.

– Kestävä kehitys ei ole meille päälle liimattu asia, vaan se on ollut keskeinen asia meidän 170-vuotiselle menestymisellemme, jatkaa Johannes.

Anne ja Johannes korostavat kumpikin vahvojen, aidosti elettyjen arvojen tuomaa liiketoimintaetua, joka ilmenee muun muassa haluttuna työnantajana ja mielenkiintoisena yhteistyökumppanina. Vahvat arvot voivat olla merkityksellisiä myös yrityskaupoissa.

– Esimerkiksi viime vuonna myymässämme Destiassa ahlströmiläisyys on muuttanut yrityksen kulttuuriin. Colas oli kiinnostunut ostamaan, koska Destian kulttuuri ja arvot olivat kohdallaan. Me taas olimme kiinnostuneita myymään, koska näkemyksemme mukaan he tulevat kehittämään Destiaa arvojemme mukaisesti.

 

- Kestävä kehitys ei ole meille päälle liimattu asia, vaan se on ollut keskeinen asia meidän 170-vuotiselle menestymisellemme.

Johannes Gullichsen

AHLSTRÖM – 170 vuotta teollista kehitystä

· Suomalainen, seitsemännessä sukupolvessa oleva teollisuussuku, josta on kehittynyt kasvava kansainvälinen muutosvoima, joka luo tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

· n. 410 perheenjäsentä

· 14 600 työntekijää 30 eri maassa

Asiasanat
Opi Omistajuus