Uutishuone / Ajankohtaista

Niini & co ja perheen ulkopuoliset hallitusjäsenet

Julkaistu 29.05.2023

Usein kuulee sanottavan, että perheyrityksessä ns. ulkopuolisen hallitusjäsenen mukaan ottaminen yrityksen hallitustyöhön on vaikeaa ja jopa vähän pelottavaa. Niini & Co. Oy:n kokemukset ovat toisenlaiset. Niinissä perheen ulkopuoliset jäsenet ovat olleet hallitustyössä mukana jo vuosia – viimeksi jäsenet valittiin Hallituspartnerit Helsingin hallitusjäsenten rekrytointipalvelun avulla.

Arkityön ulkopuolisia on hyödynnetty jo pitkään

”Meillä on ollut perheen ulkopuolisia hallituksen jäseniä mukana jo yli kymmenen vuotta. Olemme todenneet, että yhtiön arkityön ja toimialamme ulkopuolelta tulevien jäsenten osaamisesta ja näkemyksistä on hyötyä, kun yhtiön strategiaa ja pitkän linjan menestymistä hallituksessa työstetään”, toteaa toimitusjohtaja ja osaomistaja Katja Niini.

”Koska kokemukset ulkopuolisista hallituksen jäsenistä ovat olleet niin hyviä, halusimme jatkaa samalla tavalla. Käynnistimme rekryn Hallituspartnerit Helsingin kanssa syksyllä 2019 ja valitsimme lopulta kaksi uutta, ulkopuolista hallitusjäsentä hallituspartnereista”, Katja Niini jatkaa.

”Meidän kokemuksemme on, että ulkopuolisia jäseniä olisi hyvä olla vähintään kaksi, että hallituksen dynamiikka on oikea ja ulkopuoliset saavat myös äänensä kunnolla kuuluville. Tämä on ollut sama palaute myös perheen ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä.”

 

Hyvällä tiimillä on otettu aimoharppauksia

Hallituspartnereiden rekryssä mukana ollut Riitta Huuhtanen arvioi valintaansa hallitusjäseneksi: ”Olin tässä prosessissa mukana ja voin sanoa, että kyseessä todella oli aito rekrytointiprosessi – hakemuksineen ja haastatteluineen. Nyt talvella 2023 olemme toimineet yhdessä lähes kolme vuotta.”

Huuhtanen toimii nykyisin Niinin hallituksen puheenjohtajana. Mukana on toisen ulkopuolisen jäsenen lisäksi kolme omistajaa, jotka kaikki myös työskentelevät yrityksessä. Katja Niini arvioi työskentelyä:

”Olemme tässä kokoonpanossa päässeet aimoharppauksia eteenpäin hallituksen strategiatyön kehittämisessä. Hallitustyöskentelymme on myös erittäin aktiivista ja kaikki hallituksen jäsenet tekevät paljon työtä myös varsinaisten kokousten ulkopuolella. Tämä on mielestäni ollut yksi syy siihen, että olemme päässeet myös laajalla rintamalla jalkauttamaan nopeasti uutta strategiaamme ja uudistamaan yhtiötä.”

Ulkopuolisille on uskallettava antaa puhevaltaa – mutta myös vaatia tuloksia

”Vuosikymmeniä vahvasti perheen omistuksessa ja johdossa olleessa yrityksessä on uskallettu nostaa kissa pöydälle ja antaa puhevaltaa perheen ulkopuolisille hallituksen jäsenille. Iso muutos vie yhtiön aina myös epämukavuusalueelle, ja silloin ulkopuolinen näkemys voi tuoda objektiivisuutta ja rohkeaa kyseenalaistamista päätöksentekoon. Toki ulkopuoliselta vaaditaan pelisilmää ja herkkää korvaa sille mikä omistajille on tärkeää”, arvioi Huuhtanen.

Huuhtanen toteaa, että perehtyminen uuteen yhtiöön vie aikansa. Perehtymisessä on auttanut avoimuus ja se että omistaja on todella antanut mandaatin hallitukselle ohjata yhtiötä. Niinissä myös näkyy, että perheen ulkopuolisista jäsenistä on jo pitkä kokemus: alusta asti on ollut tunne että on päässyt mukaan eikä kulissien takana tapahdu jotain joka olisi vain ”perheen kesken”.

”Jos joku sanoo, että se hallitustyöhän on sellaista kahvinjuontia ja kokoustamista niin voin sanoa, että ei ole. Olemme tehneet todella paljon työtä, hankkineet tietoa, seuranneet markkinaa, käyneet keskustelua henkilöstön kanssa ja kaikin tavoin pyrkineet ennakoimaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia. Yhteydenpito on jatkuvaa - se sitouttaa ja tekee hallitustyöstä mielekästä, arvioi Huuhtanen hallituksen työskentelyä.

Mukaan Hallituspartnereiden toimintaan

Niin Katja Niini kuin Riitta Huuhtanen ovat Hallituspartnerit Helsinki - Board Professionals Finlandin jäseniä. Huuhtanen toteaa, että yhdistys on hänelle hallitusammattilaisena ”kotipesä”, joka tarjoaa mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa monipuolisten koulutusten kautta. Verkottuminen ja ajatustenvaihto muiden hallitusammattilaisten kanssa on tärkeää, koska kokeneilta kollegoilta saa apua ja uutta näkökulmaa omaan ajatteluun.

Katja Niini kertoo tutustuneensa Hallituspartnereiden toimintaan juuri nykyisten ulkopuolisten hallitusjäsenten kautta. Hänen tavoitteensa on päästä sekä skaalaamaan omaa osaamista ja kokemusta jonkin toisen toimialan yrityksen hallitustyöskentelyyn että toisaalta saada itselle uusia näkemyksiä toisen yrityksen toimintatavoista ja haasteista. Oma työskentely ulkopuolisena hallitusjäsenenä palvelisi Niinin mukaan myös oman yhtiön kehittämistä hallitustyön kautta.

Riitta Huuhtanen ja Katja Niini

Asiasanat
Hallitustyö Omistajuus Työelämä