Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritykset arvostavat hallituksen kasvuun kannustavia päätöksiä

Julkaistu 17.04.2024

Perheyritysten luottamus Suomen talouteen on painunut erittäin alhaalle ja perheyhtiöiden investointiaikeet ovat olleet vahvassa laskussa. Hallituksen kehysriihipäätökset tuovat tarvittavia julkisen talouden sopeutuksia ja merkittäviä kasvuun kannustavia päätöksiä, kuten investointikannusteen ja T&K-panostukset.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että on äärimmäisen tärkeää, että hallitus on pitänyt kiinni työllistymistä ja yrittäjyyttä arvostavasta asenteesta.  
 
”Kasvu, joka Suomesta on puuttunut jo pitkän aikaa, on herätettävä henkiin. Perheyrityksillä on tässä merkittävä rooli. Arvostan sitä, että hallitus on tarttunut taloustilanteen kohentamiseen. Velkainen julkinen talous on tukkinut jo liian pitkään kasvua ja investointeja. Toivomme perheyrityksissä, että sopeutukset purevat ja velkaantuminen taittuu. Luottamus Suomen talouteen on pystyttävä palauttamaan”, Vanhala-Harmanen sanoo.  

Perheyritysten investointiaikeissa on näkynyt reilu vähennys tänä vuonna. Perheyritysten liiton PULSSI-kyselyssä maaliskuussa lähes 40 prosenttia vastaajayrityksistä kertoi investoivansa tänä vähemmän kuin viime vuonna. Investointeja ovat jarruttavat epävarma taloudellinen tilanne ja globaali epävarmuus mutta myös poliittisilla lakoilla on ollut vaikutusta investointeihin. 
 

"Toivomme perheyrityksissä, että sopeutukset purevat ja velkaantuminen taittuu. Luottamus Suomen talouteen on pystyttävä palauttamaan."

Minna Vanhala-Harmanen

”Perheyritysten investointiaikeiden pudotus on ollut tuntuva. Tarvitsemme pikaisesti uusia investointeja, sillä ne auttavat lisäämään työpaikkoja. Perheyritykset ovat merkittävä työllistäjä, sillä Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä”, Vanhala-Harmanen korostaa. ”Hallituksen kehysriihessä päättämä vihreän siirtymän investointien verohyvitys tukee investointeja ja kasvua”, hän jatkaa. 

Hallitus on päättänyt kehysriihessä yhteensä noin kolmen miljardin euron sopeutuksesta, josta 1,6 miljardia toteutetaan menoleikkausten ja loput veronkorotusten kautta. T&K-rahoituslain mukaisesti hallitus tekee merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan.  
 
”T&K-rahoituslain mukaiset merkittävät panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan pidetään perheyrityksissä myönteisinä. Yritysten ja korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä on tehty menestystarinoita aiemminkin.” 
 
Vanhala-Harmanen sanoo, että yleinen arvonlisävero on korotuksen jälkeen Suomessa korkeampi kuin verrokkimaissamme. ”Alv-korotus vaikuttaa ostovoimaan, kulutuskysyntään ja kaupan alan sekä palveluiden kilpailukykyyn, mikä on huolestuttavaa. Kipeitäkin päätöksiä oli nyt tehtävä, ettei viivyttelystä aiheutui vieläkin isompaa haittaa tulevaisuudessa.” 

Asiasanat
Vaikuta