Uutishuone / Ajankohtaista

Hallitusjäsen etsinnässä

Kirjoittanut Nina Sarén

UTU Oy

Julkaistu 17.06.2024

Yhteen hiileen puhaltavan ja fiksun tiimin muodostuminen ei ole itsestään selvää. Siksi jokainen tiimin jäsenen muutos on sekä mahdollisuus, että potentiaalinen haaste. Tästä jutusta löydät perheomistajan ajatuksia uuden hallitusjäsenen etsinnästä ja kokemuksia Hallituspartnerit ry:n kanssa tehdystä yhteistyöstä.

UTU-konserni on yli 100-vuotias Suomalainen sähkö- ja automaatioalan PK perheyritys, jolla on toimintaa viidessä maassa.  Meillä on ollut jo pitkään suvun ulkopuolisia jäseniä hallituksessa, vaikka toimitusjohtaja tuli pitkään suvusta. Sukupolven vaihdoksen jälkeen noin 10-vuotta sitten sukuun kuulumattomien hallitusjäsenten merkitys korostui, kun omistajien uudessa polvessa ei ollut ketään sähköalaa tai teollista valmistusta syvällisesti tuntevaa omistajaa ja toimitusjohtajaksi tuli ensimmäistä kertaa suvun ulkopuolinen ammattilainen. Tuolloin päädyimmekin käyttämään suvun, johdon ja silloisen hallituksen verkostoja nimenomaan näiden alueiden osaajien löytämisessä hallitukseen. Pitkän listan kautta päädyimme keskustellen lyhyeen listaan ja rekrytointikin hoitui ihan ammattimaisesti. Tällä metodilla löysimme hyviä ja motivoituneita hallitusammattilaisia, jotka auttoivat meitä ydinliiketoiminnan kehittämisessä.  

Viime vuosina konsernin kehitys on jatkunut hyvin ja olemme kasvattaneet liikevaihtoa ja operatiivista osaamista merkittävällä tavalla. Jäimme kuitenkin pohtimaan konsernin seuraavaa kasvuaskelta, laajemman strategiatyön suuntaviivoja ja siihen sopivia hallitusrooleja ja osaamisalueita, joihin toivoimme saavamme uutta näkökulmaa oman verkoston ulkopuolelta. Hallituspartnereiden (HP) hallitusjäsenten rekrytointiprosessi tuntui kohtaavaan tarpeemme hyvin ja päätimme käyttää sitä apuna uuden hallitusjäsenen etsinnässä. 

Hallituksen rakenne käsittää meillä kolme suvun jäsentä ja neljä sukuun kuulumatonta hallitusammattilaista. Olemme aidosti halunneet valita hallitukseen ammattilaisten ja omistajien näin painotetun ja sparraavan tasapainon. Olemme myös pyrkineet siihen, että hallituksen jäsenillä on toisiaan tukevia osaamisalueita. Vuodet ja aikakaudet ovat myös perheyrityksessä erilaisia ja tarpeet myös hallitustyön osalta uudistuvat yrityksen kehittyessä. Meillä sukuun kuulumattomien hallitusjäsenten rotaatio on ollut 3-7 vuotta, riippuen jäsenten oman ajankäytön mahdollisuuksista ja toisaalta yrityksen strategisen suunnan viitoittamasta substanssialueiden tarpeista. Hallitusjäsenten rotaatiolla haetaan hallitusti vaihtuvuutta, sekä säännöllistä ja johdonmukaista uusien näkemysten saamista hallituksen työskentelyyn. 

Kokonaisuutena HP:n prosessi toimi hienosti; saimme tarvittavin osin apua ja tukea hakuilmoituksen laatimisessa ja päätimmekin käyttää HP:n koko Suomen kattavaa verkostoa haussa. Tiesimme, että HP:n jäseninä on HP:n oman rekrytointiprosessin läpikäyneitä, kokeneita eri alueiden substanssiosaajia, joilla on oma motivaatio suomalaisyritysten hallitustyön kehittämisessä ja mahdollisuus tarvittavaan ajankäyttöön hallitustyöskentelyyn. Päädyimme yhdessä siihen, että hakuilmoituksemme julkaistiin HP:n koko jäsenistölle. Prosessi ilmoituksen julkaisemiseksi oli nopea ja 2 viikon hakuajan päätteeksi meillä oli lähes viidenkymmenen rautaisen ammattilaisen joukko hakijoina. Olimmekin erittäin tyytyväisiä saamaamme hakemusten tasoon ja lukumäärään!  

HP:n toimiston työ oli hyvä lisä prosessin sujuvuuden varmistamisessa, ja he myös vastasivat hakijoiden yhteydenottoihin tarvittaessa. Hakijoiden joukossa oli runsaasti erittäin kokeneita, monipuolisen uran ja usean eri liiketoiminta-alueen osaajaa. Vaikein osa hakuprosessia olikin näin kokeneiden hakijoiden karsinta ja päädyimmekin haastattelemaan harvinaisen montaa ehdokasta. Meillä prosessi toimi niin, että haastattelin itse ensimmäisen kierroksen kandidaatit etänä ja toiselle kierrokselle valittavat käytiin läpi yhdessä konsernin emoyhtiön hallituksen kanssa. Kakkoskierroksen haastatteluihin osallistui puoleltamme hallituksen kolme jäsentä ja ne saatiin järjestettyä lähes kaikkien kanssa henkilökohtaisesti. Haastatteluprosessi oli meille myös arvokas oman verkoston laajentamisessa ja osaavien henkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen sisällön puolesta. Omistajana oli myös arvokasta saada haastateltavilta palautetta materiaaleistamme, kuulla asiantuntevia kysymyksiä strategiastamme ja huomata toistuvia teemoja haastateltavien ajatuksissa firman kehittämisestä.  

 

Ehkä on hyvä myös todeta, että hallitusjäsenen haku ei ole ihan samanlaista kuin työpaikkarekrytointi. Hallitukseen haetaan määräaikaista yhteistyökumppania, ja jo hakuprosessissa korostuu molempien osapuolien keskusteluyhteys ja arvomaailma. Arvostimme prosessin aluksi juuri tähän tilanteeseen sopivaa näkemyksellistä ja personoitua hakemusta, jossa asioiden selkeä ja ytimekäs esitystapa nostaa hakemuksen parhaiten esiin. Haastattelujen aikana yrityksen pitää myös pystyä vakuuttamaan hakija siitä, että juuri tässä hallituksessa olisi antoisaa toimia. Ja samalla hakijan pitäisi pystyä osoittamaan, että juuri hän on paras henkilö täydentämään tiimin kokonaisuutta ja ylläpitämään tai luomaan toivotunlaista keskustelukulttuuria. 

Meille oli tärkeää löytää sekä kokenut, että ihmisenä tiimiin ja arvomaailmaamme sopiva henkilö. Hallituspartnereiden kautta saimme monta uutta mielenkiintoista kontaktia ja vaikka kiertovuorossa hallituksessa olikin nyt vain yksi henkilö, voi hyvin olla, että tämän uuden verkoston kautta löytyy myös seuraavia uusia hallitusjäseniä tulevaisuudessa. Prosessi toimi sujuvasti ja saimme tarvittavan avun ja sparrauksen sen aikana. Myös kustannus oli suhteessa hakijoiden tasoon ja määrään hyvin kohtuullinen ja se toi mukavasti uutta näkökulmaa ja kontakteja tulevaisuuteen. Kevään yhtiökokouksessa hallitukseen nimitettiin prosessin kautta uusi jäsen. Seuraavaksi alkaakin hänen perehdyttämisensä ja uuden tiimin yhteinen työ.  

Perheyrityksen hallituksen ja hallitustyön kehittäminen on jatkuvaa ja tulemme varmasti käymään vastaavan prosessin läpi 1-2 vuoden välein, osana normaalia hallitusjäsenkiertoa. Tämä kierros muistutti meitä jälleen kerran siitä, että Suomessa on erinomaisia hallitustyön osaajia, joilla on paljon annettavaa kasvaville ja kehittyville yrityksille.  Ja Hallituspartnereiden tarjoama välitysprosessi on yksi tehokas tapa löytää juuri oikeat ammattilaiset erilaisille perheyrityksille. 

Asiasanat