Uutishuone / Ajankohtaista

Ideologisten erojen väistyttävä fiksujen päätösten tieltä puoliväliriihessä

Kirjoittanut Auli Hänninen

Julkaistu 16.04.2021

Perheyritysten liitto kannustaa pääministeri Sanna Marinin johtamaa hallitusta etsimään käytännöllisiä ratkaisuja yritysten tukemiseksi koronakriisissä.

Pääministeri on paljon vartijana, kun hän johtaa puoliväliriihen neuvotteluja. Suomalaiset yritykset asettavat toivonsa siihen, että hallituspuolueet löytävät neuvotteluissa fiksuja ratkaisuja ja ne toimeenpannaan niin nopeasti kuin mahdollista. Käytännönläheisyys on toivottavaa. Ideologisten erojen on väistyttävä fiksujen päätösten tieltä.

Perheyritysten liitto on laatinut neuvottelujen tueksi kolmen asiakokonaisuuden listan, joista puoliväliriihessä pitäisi keskustella ja tehdä päätöksiä.

 

1. Irti koronasta

Rokotusjärjestys
Perusterveiden työssäkäyvien rokotusjärjestyksessä tulisi huomioida eri alueiden tautitilanteiden erot sekä priorisoida niitä henkilöstöryhmiä, jotka ovat työtehtäviensä puolesta muita suuremmassa riskissä sairastua koronaan.

Koronatodistuksen käyttöönotto
Koronatodistuksen käyttöönotto on oleellista koronaepidemiasta pahiten kärsineiden toimialojen, kuten tapahtumateollisuuden ja kotimaisten palveluiden elpymiseksi sekä matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Työterveys mukaan rokottamaan
Kuntien velvoittaminen hyödyntämään työterveyshuoltoa koronarokotusten läpiviennissä.

 

2. Kotimaisen omistamisen tukeminen

Finnveran yrittäjälainan nostaminen
Nostetaan Finnveran yrittäjälainan 6,1 miljoonan euron enimmäismäärää merkittävästi.
Vuonna 2019 yrittäjälainaa myönnettiin runsaalle 500 yrittäjälle 26,4 miljoonaa euroa omistajanvaihdoksiin. Rahoitus kohdistuu noin joka kolmanteen-neljänteen vuositasolla toteutettuun omistajanvaihdokseen.

Pitkäjänteistä rahoitusta perheyritysten kasvuun
Perustetaan työryhmä kehittämään pitkäjänteistä rahoitusta perheyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Pk-yritysten suorien vientiluottojen lisääminen
Kehitetään Finnveran pk-yritysten vienninrahoitustuotteita, esimerkiksi suoria vientiluottoja. Lisätään mahdollisimman niiden käyttöä.

Sujuvoitetaan lupamenettelyjä
Käsittelyaikatakuuta on kehitettävä. Lausuntoaikoja pitää lyhentää ja yhden luukun periaatetta vahvistaa.

Lisäys Lainlaatijan oppaaseen
Lisätään säädösvalmistelijoiden työn pohjana olevaan Lainlaatijan oppaaseen velvollisuus arvioida osana yritysvaikutusten arviointia lainsäädäntöhankkeiden vaikutukset omistajuuteen.

Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan perustaminen
Esitetään eri elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyönä perustettavaksi Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta. Se toimisi vastuullisen kotimaisen omistajuuden vahvistamisen puolesta.


3. Kasvun aikaansaaminen

Lisätään paikallista sopimista
Paikallinen sopiminen mahdolliseksi myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä ja järjestäytymättömissä yrityksissä.

Työttömyysturvan porrastaminen
Porrastetaan työttömyysturvaa sen keston mukaan. Turva on alussa suurempi, loppua kohden tuki pienenee.

Kasvu ei synny verotusta kiristämällä
Pitäydytään hallitusohjelmassa yritysten ja omistajien verotuksen osalta. Ei oteta maakuntaveroa käyttöön.

 


Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä. Perheyritysten liiton noin 450 jäsenyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 38 miljardia euroa ja liiton jäsenyritykset työllistävät noin 181 000 ihmistä.

 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja

Auli Hänninen auli.hanninen@perheyritys.fi 040 0415230

 

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö

Raine Tiessalo raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 4355 898

Asiasanat