Uutishuone / Ajankohtaista

Järjestöt yhdessä: Hallitusohjelman turvattava yrittäminen ja omistajuus

Julkaistu 14.05.2019

Elinkeinoelämän järjestöt (EK, K3, PL ja SY) vetoavat yhdessä työllistämisen edellytysten puolesta. Jotta investointeja ja työpaikkoja syntyy, tarvitaan pitkäjänteistä veropolitiikkaa. Tästä syystä tulevalla hallituskaudella ei saa kiristää yrittäjien tai yritysten verotusta, eikä heikentää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ollut avainrooli avoimen sektorin työpaikkojen syntymisessä viimeisten vuosien myönteisessä työllisyyskehityksessä Suomessa. Yrityksen ja sen omistajan työllistämispäätös edellyttää uskoa siihen, että yrittämisen ympäristö ei poukkoile hallituskausien vaihtuessa. Investointeja ei tehdä neljäksi vuodeksi, vaan pidemmällä aikasihdillä.

Hyvään toimintaympäristöön sisältyy luottamus, että yritysten, omistamisen tai omistajanvaihdosten verotus ei kiristy ja estä yritysten kasvua ja työllistämiskykyä. Samoin verotuksen kiristäminen esimerkiksi erillisellä osinkotulojen lähdeverolla heijastuisi kielteisesti yrityksiin mm. vaikeuttamalla rahoituksen hankintaa ja investointien toteuttamista sekä nostamalla työeläkemaksuja.

Samoin palkkatulojen verotuksen jo nyt jyrkän progression kiristäminen veisi Suomea kauemmaksi Ruotsin työllistävästä esimerkistä. Ansiotulon verotusta tulisikin keventää Ruotsin esimerkin mukaisesti erityisesti asiantuntijatyön palkkatasoilla.

Vetoamme Säätytalolla oleviin puolueisiin, että tuleva hallitusohjelma pitää Suomen ennustettavana ympäristönä yrittäjille, työntekijöille ja omistajille. Kiristykset toimisivat toiseen suuntaan ja heikentäisivät suomalaista yhteiskuntaa.

 

Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto

Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

Auli Hänninen, Perheyritysten liitto

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

Asiasanat
Vaikuta