Uutishuone / Ajankohtaista

Kestävään kehitykseen panostaminen kasvattaa omistaja-arvoa

Ia Adlercreutz

Julkaistu 04.12.2019

Perheyritysten dna:n ytimessä on pitkien kehityskaarien ymmärtäminen ja vastuullinen toiminta. Tästä syystä niiden on luontevaa osallistua yhä vilkkaampana käytävään vastuullisuuskeskusteluun. Kääntääksemme sanat teoiksi, olemme perustaneet Perheyritysten liittoon työryhmän, jonka tehtävänä on mahdollistaa kestävän kehityksen oppien ja tavoitteiden jalkautuminen mahdollisimman monen perheyrityksen arkeen.

”On haasteellista saada vastuullisuus liiketoiminnan ytimeen ja ohjaamaan päätöksentekoa”, totesi Sini-tuotteen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz Perheyritys-lehdessä 1/2019.  

Uuden työryhmämme tavoitteena on näiden haasteiden taklaaminen. Haluamme edistää kestävää kehitystä tukevien käytäntöjen leviämistä perheyrityksiin. Haluamme myös muistuttaa, että elefantti pitää syödä paloina: jokainen parannus on askel parempaan. 

Yritysvastuukeskustelun keskiöön on noussut yrityksen perustehtävän uudelleenmäärittely. Perinteisen yritystoiminnan määritelmän mukaan yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Muutama kuukausi sitten USA:ssa järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa (Business Round Table) 181 amerikkalaista yritysjohtajaa määritteli yritysten tehtäväksi tuottaa hyötyä kaikille sidosryhmilleen: asiakkaille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille, yhteiskunnalle ja osakkeenomistajille.  

  Monelle perheyritykselle määritelmä kuulostaa hämmentävän tutulta – jopa itsestään selvältä. Tulosta on aina tehty yrityksen pitkäjänteistä kehittämistä silmällä pitäen ja useiden sidosryhmien tarpeet huomioiden. Tunnettu sanonta kuuluukin, että perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta. Sillä, miten kauan investointien takaisinmaksua jaksetaan odottaa, on merkitystä tilanteessa, jossa monien vanhojen liiketoimintamallien korvaaminen uusilla on välttämätöntä. Kysymys on isoista ja haastavista muutosprosesseista. Perheyritykset eivät vierasta ajatusta siitä, että nyt tehtyjen panostusten synnyttämä hedelmä jää seuraavien sukupolvien poimittavaksi. 

Ihmiset, niin asiakkaat, työntekijät kuin muutkin sidosryhmät vaativat yritykseltä tänä päivänä perustehtävänsä lisäksi isompaa ja jalompaa tarkoitusta. Merkityksellisyyttä, johon on mahdollista kiinnittyä. Yhä useammin tuo tarkoitus (purpose) rakentuu yrityksen kyvystä ratkaista todellisia tarpeita kestävästi. Yritystoiminnan ja tuotettujen ratkaisujen odotetaan olevan vastuullisia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Syynä tähän vaatimukseen on sekä omistajien että asiakkaiden kasvanut tietoisuus ympäristöuhista ja niiden seuraamuksista. Ympäristöuhat haastavat niin yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita kuin markkinatalouden mekanismeja.  

Maailma muuttuu ja samalla myös yritysten rooli siinä. Ia Adlercreutzin luotsaaman Kestävän kehityksen -työryhmän tavoitteena on auttaa omistajia näkemään kestävän kehityksen mukaisen toiminnan merkitys omistaja-arvon kasvattajana. Paneudumme työssämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals eli SDG). Tule mukaan verkostoitumaan ja oppimaan muilta perheyrityksiltä hyviä käytäntöjä. Muutos syntyy monista pienistä peräkkäisistä teoista!  

Ilmoittaudu sähköpostitse: ia@co-founders.com 

Ia Adlercreutz on Perheyritysten liiton hallituksen jäsen. Hän luotsaa strategiseen brändijohtamiseen ja yrityskulttuurin johtamiseen keskittynyttä Co-founders Oy:tä ja vaikuttaa perheyrityksensä Turvanasta Oy:n hallituksessa. 

Asiasanat