Uutishuone / Ajankohtaista

Kysely: Joka kolmannen perheyrityksen vienti on sakannut koronavuoden aikana

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 05.03.2021

Koronapandemia on iskenyt perheyritysten vientiin. Noin kolmannes (32%) Perheyritysten liiton jäsenistä kertoo viennin sakanneen koronavuoden aikana. Vastaavasti noin kuudella prosentilla vienti on kasvanut pandemian aikana.
Tiedot käyvät ilmi Perheyritysten liiton vuoden ensimmäisestä PerheyritysPULSSI -kyselystä.

”Viennin osuuden merkittävä pudotus on niin yritysten kuin Suomenkin tulevan elpymisen kannalta huolestuttavaa”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.
”Etenkin PK-yrityksille on ensiarvoisen tärkeää, että EU:n elpymisrahasto tuo konkreettisia mahdollisuuksia suomalaisten yritysten innovaatioihin, investointeihin, kansainvälistymiseen ja kasvuun.”
 

Luottamus Sanna Marinin hallitukseen heikkenee, usko talouteen nousee


Perheyritysten luottamus pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimintaan kriisissä on laskenut marraskuusta. Skaalalla 1-10 Marin sai vastausten keskiarvoksi 5,0, kun marraskuun vastaavassa kyselyssä arvosana oli 5,4.
Luottamus Suomen talouteen on sen sijaan vahvistunut marraskuusta. Luottavaisuusasteikolla 1-10 (1=vähiten luottavainen, 10=erittäin luottavainen) vastausten keskiarvoksi tuli 4,6. Marraskuussa lukema oli 4,1. ”Vastaajien avoimissa kommenteissa nousevat esille näköalattomuus ja ennustettavuuden puute. Rokotukset, niiden kohdistaminen ja rokotteiden saatavuus kirvoittivat paljon kommentteja. Hallitukselta toivotaan nopeita toimia rokotemäärien kasvattamiseksi, jotta rokotekattavuus saataisiin nousemaan mahdollisimman nopeasti”, Hänninen sanoo.  

Maksuvalmius kohentunut teollisuusyrityksissä

Kyselystä ilmenee, että perheyritysten maksuvalmius jatkaa vahvistumistaan. Vastaajista 58 prosenttia kertoi, ettei korona ole vaikuttanut yrityksen maksuvalmiuteen ainakaan negatiivisesti. Marraskuussa samoin vastasi 53 prosenttia ja toukokuussa 44 prosenttia.

”Maksuvalmiuden vahvistuminen on selvä trendi. Toimialoittain jakautuminen on kuitenkin jyrkkä. Teollisuusyrityksillä tilanne näyttää paremmalta, mutta matkailu- ja ravintola-alalla on uusien sulkutoimien kynnyksellä paljon heikompi tilanne. Se on todella huolestuttavaa.”, Hänninen sanoo. 

Positiivinen trendi näkyy kyselyssä korostuneesti, sillä kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 44 prosenttia on teollisuusyrityksiä. Kriisissä pahasti kärsineitä majoitus- ja ravitsemusalan yrityksiä oli vain neljä prosenttia.

 

Entistä useampi perheyritys irtisanonut työntekijöitä

Pandemian takia irtisanovien perheyritysten määrä jatkaa kasvuaan. Vastanneista noin 19 prosenttia ilmoittaa joutuneensa jo irtisanomaan henkilöstöä, kun viime vuoden toukokuussa irtisanomisia oli tehty yhdeksässä prosentissa yrityksiä.

Liikevaihtoarvioissa vastaajat näkevät tämän vuoden kehityksen positiivisena. Noin 41 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihtonsa kasvavan, kun liikevaihdon pienentymistä ennakoi noin 22 prosenttia vastaajista.

EU:n elpymisrahasto herättää ristiriitaisia ajatuksia

Avoimissa vastauksissa EU:n elpymisrahastosta heijastui sekä positiivisia että negatiivisia odotuksia. Positiivisena elpymisrahastossa nähtiin, että rahasto auttaa EU:n kysyntää elpymään. Useissa vastauksissa nähtiin, että Euroopan talouden elpyminen ja vahva EU on Suomenkin etu. 

Mutta haasteitakin nähtiin. Osassa kommenteista nähtiin, että rahojen pääosa kohdistuu maihin, jotka eivät ole Suomelle merkittävimpiä talouskumppaneita. Lisäksi kommenteissa epäiltiin, että EU:n isot maat ajavat elpymisrahastossa omaa etuaan yhteisen edun sijaan. Myös varojen käytön kohdistumista ja ylipäänsä yhteistä velkaa kohtaan tunnetaan perheyritysten keskuudessa epäluuloja. 

 

Lisätietoja:

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

auli.hanninen@perheyritys.fi 040 041 5230

Raine Tiessalo, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto 

raine.tiessalo@perheyritys.fi 050 435 5898

 

______________________________

PerheyritysPULSSI -kyselyyn vastasi ajalla 22.2-26.2.2021 yhteensä 115 Perheyritysten liiton jäsentä. Perheyritysten liitolla on yhteensä noin 450 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 36 miljardia euroa. Jäsenyritykset työllistävät noin 180 000 ihmistä.  

PerheyritysPULSSI on kerran kvartaalissa tehtävä kysely, jonka avulla kartoitetaan Perheyritysten liiton jäsenistön mielipiteitä ja mielialoja liittyen ajankohtaisiin talouden ja yhteiskunnan kysymyksiin. 

Liite:

Linkki: PerheyritysPULSSI -kyselyn tulokset

Ladattava PDF: Perheyritysten liitto faktakortti

Asiasanat
Vaikuta Työelämä Yrittäjyys Korona