Uutishuone / Ajankohtaista

Kysely: Perheyritysten maksuvalmius parantunut keväästä, mutta luottamus Suomen talouteen on heikkoa

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 06.12.2020

Suomalaisten perheyritysten maksuvalmius kohentunut sitten kevään korona-aallon. Se on positiivisin uutinen, joka käy ilmi Perheyritysten liiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Sen sijaan luottamus Suomen talouteen on heikkoa.

Perheyritysten liiton kyselyssä yli puolet vastanneista (55%) kertoi, että koronapandemian seuraukset eivät ole vaikuttaneet yrityksen maksuvalmiuteen negatiivisesti. Maalis-huhtikuun kyselyssä näin vastasi vain 14 prosenttia vastaajista. 
Kun maalis-huhtikuussa noin 48 prosenttia vastaajista ilmoitti, että yrityksen maksuvalmius on heikentynyt melko tai erittäin paljon, tuoreessa kyselyssä 16 prosenttia arvioi maksuvalmiuden heikentyneen. 

 

Koronaepidemian vaikutus maksuvalmiuteen

Myös lomautusuhka on yhä harvemman työntekijän niskassa. Noin viisi prosenttia vastaajista näkee, että lomautuksiin pitää turvautua seuraavan kuukauden kuluessa. Maalis-huhtikuun kyselyssä välittömiä lomautuksia suunnitteli noin neljännes (23%) vastaajista.

Lomautusten tarve

Irtisanomiset sen sijaan ovat lisääntyneet. Kaikkiaan 15 prosenttia vastanneista kertoo, ettei lomautus ole riittänyt vaan yrityksessä on

Irtisanomiset sen sijaan ovat lisääntyneet. Kaikkiaan 15 prosenttia vastanneista kertoo, ettei lomautus aina ole riittänyt, vaan yrityksessä on jouduttu irtisanomaan työntekijöitä. Irtisanomisista ilmoitti maalis-huhtikuussa yhdeksän prosenttia vastaajista. 
 
”On rohkaisevaa, että maksuvalmius on palautunut nopeasti suuressa osassa jäsenyrityksiämme. Se on osoitus suomalaisen perheyritysekosysteemin vastustuskyvystä akuuteille shokeille”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo. 
 
”Yritykset tarvitsevat erityisesti nyt sellaisen toimintaympäristön, jossa ne voivat elpyä nopeammin kuin kansainväliset kilpailijansa ja pystyvät tarjoamaan osaajille vankemmat työllisyysnäkymät. Hallituksen saama palaute paljastaa hyvin, kuinka Suomea pitäisi pikaisesti muuttaa”, Hänninen jatkaa.  
Kyselyn mukaan Sanna Marinin hallitus on onnistunut yritysten tukemisessa koronakriisin aikana keskinkertaisesti. Perheyritykset antavat Marinin hallitukselle arvosanaksi keskiarvon 5,4 (skaalalla 1-10, 1= huonosti ja 10=erinomaisesti). 
 
Avoimissa vastauksissa nousee erityisesti esille vastaajien kokema pettymys hallituksen viestinnän epäselvyyteen. Yritykset kaipaavat selviä linjauksia etukäteen, jotta ne osaavat varautua. Myös avointa keskustelua yritysmaailman kanssa tulevista linjauksista kaivataan. 

”Monessa kyselyn kommentissa peräänkuulutetaan ennakoitavuutta. Luottamuksen luominen talous- ja veropolitiikan pysyvyyteen ja kilpailukykyä vahvistaviin toimenpiteisiin on yritysten näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Vastauksissa toivotaan, että nyt on syytä jättää tekemättä kaikki kilpailukykyä heikentävät toimenpiteet. Julkisia menoja ei haluta myöskään kasvatettavan tarpeettomasti”, Hänninen arvioi. 
 
Luottamus Suomen talouteen vaatimatonta 

Kyselyyn vastanneista noin kolmannes näki, että yrityksen liikevaihto kasvaa tulevan vuoden aikana. Ennallaan liikevaihdon arvioi pysyvän noin 43 prosenttia ja noin neljännes näkee liikevaihtonsa kutistuvan. 
 
Vastaajat näkevät Suomen talouden keskimäärin pessimistisin silmin. Luottavaisuusasteikolla 1-10 (1=vähiten luottavainen, 10=erittäin luottavainen) vastausten keskiarvoksi tuli 4,1.  

Korona ei ole myöskään kadottanut osaajapulaa Suomesta. Peräti kaksi kolmesta vastaajasta kokee hankaluuksia pätevien uusien työntekijöiden löytämisessä, näistä 22 prosenttia sanoo rekrytoinnin olevan erittäin hankalaa.  

 

Kyselyn tulokset (PDF)
 

_________________________________
PerheyritysPULSSI -kyselyyn vastasi ajalla 25.11-1.12.2020 yhteensä 137 Perheyritysten liiton jäsentä. Perheyritysten liitolla on yhteensä noin 450 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 36 miljardia euroa. Jäsenyritykset työllistävät moin 177 000 ihmistä.  

PerheyritysPULSSI on uusi, vastedes kerran kvartaalissa tehtävä kysely, jonka avulla kartoitetaan Perheyritysten liiton jäsenistön mielipiteitä ja mielialoja liittyen ajankohtaisiin talouden ja yhteiskunnan kysymyksiin. 

 

Lisätietoja:

Auli Hänninen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto

auli.hanninen@perheyritys.fi  040 041 5230

Raine Tiessalo, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto 

Raine.tiessalo@perheyritys.fi  050 435 5898 

 

 

Asiasanat
Yrittäjyys Korona