Uutishuone / Ajankohtaista

Mitä Britannian sopimuksettomasta EU-erosta seuraisi yrityksille?

Julkaistu 07.10.2019

Brexit lähestyy, tiedätkö mitä tehdä ja mihin se vaikuttaa? Britannian sopimukseton EU-ero vaikuttaisi yrityksiin, jotka harjoittavat vienti-, tuonti- tai investointitoimintaa Britannian kanssa tai käyttävät valmistuksessaan tai hankkivat Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita tai palveluja.

Britanniasta tulisi sopimuksettoman eron myötä tavanomainen ”kolmasmaa”, jonka kanssa EU:lla ei olisi yhteistyösopimuksia tai -järjestelyjä EU:n puitteissa. Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus lakkaisi Britannian osalta. Yksittäiselle yritykselle koituvat muutokset riippuvat yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Esimerkiksi:

 • Tietyistä tuotteista tulee maksaa vienti- tai tuontitulleja.
 • Britanniaan vietävät ja sieltä tuotavat tuotteet on tullattava.
 • Britannian ilmoitettujen laitosten antamat todistukset tai sertifioinnit tuotteiden EU-vaatimustenmukaisuudesta eivät sovellu enää EU-alueella, ja todistukset tai rekisteröinnit tulee hankkia EU-alueelta.
 • Yrityksen asema voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi, esimerkiksi kemiallisten aineiden osalta. Maahantuojalla on jakelijaa laajemmat velvollisuudet ja vastuut.
 • Joidenkin tuotteiden tuontiin EU-alueelle liittyy rajoituksia.
 • Eräiden tuotteiden, kuten kaksikäyttötuotteiden tai puolustustarvikkeiden, vientilupamenettelyihin tulee muutoksia.
 • EU-tavaramerkkeihin ja yhteisömalleihin voi tulla muutoksia, sillä EU:ssa myönnetyt oikeudet eivät välttämättä enää automaattisesti kattaisi Britanniaa, vaan oikeuksien jatkuminen voi vaatia yritykseltä toimia. Tekijänoikeuksien voimassaolo EU-alueella ja Britanniassa sekä niitä koskevat yritysten väliset sopimukset on syytä tarkistaa.
 • Liikenteen alan toimijoille seuraa muutoksia, esimerkiksi tieliikenteen, tavaraliikenteen ja ammattipätevyyksien, tai liikenteen alan lupien ja hyväksyntien osalta.
 • Muutoksia seuraa myös mm. matkustamiseen ja verkko-ostamiseen liittyvään kuluttajansuojaan.
 • Britanniassa sijaitsevien yritysten oikeus osallistua EU:n tai EU-maiden julkisiin hankintoihin EU-lainsäädännön mukaisin ehdoin päättyy.
 • EU:sta peräisin olevia henkilötietoja voidaan siirtää Britanniaan ainoastaan silloin, kun käytössä on jokin tietosuoja-asetuksen 5. luvussa säädetyistä siirtomekanismeista, mikä vaatii yrityksiltä toimia.
 • Ero voi tarkoittaa myös muutoksia arvonlisä- tai valmisteverotukseen sekä menettelyihin.
 • EU:n vapaakauppasopimukset eivät enää kattaisi Britanniaa, joten Britanniassa sijaitsevat yritykset tai siellä tuotetut tuotteet tai palvelut eivät hyötyisi enää EU:n vapaakauppasopimusten eduista.

 

Lisätietoa yrityksille sopimuksettomaan eroon varautumisesta saa esimerkiksi osoitteesta:

https://vnk.fi/tietoa-brexitista/sopimukseton-ero/vaikutukset-yrityksiin


Myös valtionhallinnon brexit-asiantuntijat antavat lisätietoa:

https://vnk.fi/tietoa-brexitista/yhteystiedot

 

Euroopan komissio: Brexit-valmiuden tarkistuslista EU:ssa liiketoimintaa harjoittaville yrityksille <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_fi.pdf>

(tarkistuslista on saatavilla unionin kaikilla virallisilla kielillä oheisesta linkistä:

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_en)

 

Asiasanat