Uutishuone / Ajankohtaista

Mitä suomalaisille perheyrityksille kuuluu poikkeustilanteessa?

Kirjoittanut Sini-Marja Ant-Wuorinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 09.06.2020

OP:n Puhalletaan yhteen Suomeen -teemaviikolla keskusteltiin perheyritysten kuulumisista poikkeusajan keskellä.

Miten perheyritykset ovat reagoineet kroronakriisiin? Auttaako pitkäjänteinen liiketoiminnan kehittäminen ja pysyvyys kestämään shokkeja?  Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen oli kesäkuun alussa OP:n vieraana keskustelemassa aiheesta OP:lla keskisuurista yrityksistä vastaavan johtajan Antti Mettiäisen kanssa.  Kokemuksista puhuttiin sekä perheyritysten, että omien henkilökohtaisten kokemusten ja havaintojen pohjalta.

Kaikessa haastavuudessaan mennyt kevät toi mukanaan myös positiivisia asioita ja kehitysmahdollisuuksia työ-yhteisöihin. Auli ja Antti keskustelivat mm. etätyön luomista mahdollisuuksista sekä omassa työssä, että koko työyhteisössä otetusta nopeasta digiloikasta. Auli mainitsi ensimmäisiksi huomioiksi etätyöhön siirryttyään, että omien töiden tauottaminen oli alussa yllättävän hankalaksi. Virtuaalipalavereita saattoi olla aamusta alkaen iltapäivään asti, pitkälti yhtä soittoa, koska palaverit hoituivat ilman siirtymää paikasta toiseen.

Miten kulunut kevät on näkynyt perheyrityksissä?

Perheyritysten vahvat taseet on nähty vahvuutena kriisiin alkumetreillä. Kriisin vaikutukset toimialoittain ovat kuitenkin olleet merkittäviä ja hyvin erityyppisiä. Teollisuudessa koronakriisin alkuvaihe ei ehkä osunutkaan niin voimakkaasti kuin alussa oletettiin, mikä toisaalta lisää epävarmuutta loppuvuotta ajatellen. Ravintola- ja matkailupuolelle kesä tuo toivottavasti odotettua helpotusta lähes täydellisen pysähtymisen jälkeen.

Myös Antti nosti esiin selviytymistä helpottavana tekijänä suomalaisten yritysten keskimääräisesti hyvän taloudellisen tilanteen ennen kriisiä. Aivan kriisin alkumetreillä onkin pyritty keskittymään olennaiseen eli turvaamaan keskeiset liiketoiminnot ja yrityksen jatkuvuus sekä toki likviditeetin turvaaminen.

Perheyritysten liiton jäsenilleen teettämissä kyselyissä yritykset kertoivat varautumisestaan ja tarvittavista toimista, joita ovat olleet mm. lainojen lyhennysvapaat ja lomautukset. Nopeiden ratkaisujen lisäksi ja niistä huolimatta taustalla on jatkuva epävarmuus tulevasta, joka vaikeuttaa osaltaan kriisistä selviämistä perheyrityksissä. Tällä hetkellä Euroopan avautuminen ja ylipäätään viennin tilanne ovat vielä isoja kysymysmerkkejä.

Myös Antti näkee epävarmuuden merkitsevänä uhkana elpymisen tiellä. Onko pohja jo saavutettu vai onko edessä kriisin uusi aalto vielä syksyllä. Hankalan ennustettavuuden ohella kriisissä merkittävää on sen voimakas toimiala- ja yrityskohtaisuus.

Juuri perheyritysten vahvuutena Auli nostaa esiin vahvan taseen lisäksi myös ylisukupolvisuuden ja jatkuvuuden ajatuksen. Esimerkkinä hän nostaa monessa yrityksessä 90-luvun lamasta saadut opit, joita jossain määrin pystytään soveltamaan myös nyt. Pitkäjänteinen työ ja kauaskantoiset tulevaisuuden visiot lisäävät myös perheyritysten kriisin sietokykyä.

Antti nostaa tärkeänä myös avoimen ja toimivan vuoropuhelun pankin ja asiakkaan välillä. Tällöin pystytään tekemään oikeita toimia oikeaan aikaan. Perheyritysten kanssa monet asiakkuudet ovatkin juuri tällaisia.

Katso keskustelun videotallenne kokonaisuudessan OP:n Facebook-sivuilla:

https://www.facebook.com/OP.fi/

 

Asiasanat
Työelämä Korona