Uutishuone / Ajankohtaista

Näin koronavirus vaikuttaa yrityksen sopimuksiin

Julkaistu 12.05.2020

Koronapandemia on horjuttanut lähes jokaista toimialaa. Sopimusten noudattaminen esimerkiksi vuokranmaksun tai tavarantoimituksen suhteen on vaikeutunut ja monen yrityksen edellytykset tarjota työtä vähentyneet merkittävästi. Asianajajat kertovat, miten korona vaikuttaa yrityksiä koskeviin sopimuksiin.

Asianajaja ja osakas Vesa Turkki sekä Senior Associate Sanna Soukko Eversheds-asianajotoimistosta listaavat pääperiaatteet sopimuskäytännöistä, joista he saavat koronan aikaan eniten kysymyksiä.

Vuokrasopimukset

 • Lähtökohta on, että sopimusta täytyy noudattaa koronasta huolimatta. Lakiin ei ole tehty muutoksia, jotka oikeuttaisivat sopimuksesta irtautumiseen tämän hetkisen pandemiatilanteen johdosta.
 • Sopimuksesta voi kuitenkin aina neuvotella, ja osa vuokranantajista on ollut koronan aiheuttamien maksuongelmien suhteen myötämielisiä.
 • Yhteisellä sopimuksella on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa maksuun. Varsinaisia vapaakuukausia maksusta on myönnetty vähän.

Alihankintaketjut

 • Korona aiheuttaa mittavia vaikeuksia toimitusketjuissa. Tulee tuotannon esteitä ja toimituksen viivästyksiä. Näitä ratkottaessa keskiöön nousee se, mitä sopimuksessa lukee. Seuraukset sopimuksesta poikkeamiseen riippuvat sopimuksen sanamuodoista.
 • Yleispätevää ja koronaan perustuvaa force majeure -estettä ei ole olemassa.
 • Aikaisella reagoinnilla ja neuvottelemalla sopimuskumppanin kanssa voidaan löytää molempia palveleva ratkaisu.

Työoikeudelliset sopimukset

 • Työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.–30.6. Tiivistetysti muutokset ovat nämä: lomautustilanteessa yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäisneuvotteluaika on lyhennetty viiteen päivään
 • lomautusoikeus on laajennettu koskemaan kaikkia määräaikaisia työsopimuksia
 • lomautusilmoitusaika on lyhennetty viiteen päivään
 • koeaikapurku sallitaan tuotannollis-taloudellisella perusteella
 • takaisinottovelvollisuus on pidennetty yhdeksään kuukauteen
 • Työehtosopimuksissa saattaa olla väliaikaisista lakimuutoksista poikkeavia määräyksiä, joita tulee soveltaa lakimuutosten sijaan. Työehtosopimusmääräysten soveltamiseen vaikuttaa muun muassa se, onko työnantaja järjestäytynyt vai järjestäytymätön.

Voiko sopimuksesta vapautua vetoamalla force majeureen?

 • Force majeure viittaa tilanteeseen, jossa on ilmennyt ylivoimainen este sopimuksen noudattamiselle. Oikeiden ehtojen täyttyessä force majeureen vetoamalla voi vapautua sopimusvelvoitteista.
 • Koronaviruspandemia ei kuitenkaan itsessään automaattisesti ole force majeure. Jos sopimuksesta haluaa irtautua vetoamalla ylivoimaiseen esteeseen, sille täytyy löytyä perusteet. Ylivoimaista estettä tulkitaan aina tapauskohtaisesti.
 • Sopimuksiin kirjataan usein ehto ylivoimaisesta esteestä, mutta siihen voidaan yleisten sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti vedota myös ilman mainintaa.
 • Ylivoimainen este eli force majeure voi päteä ainoastaan näiden neljän ehdon täyttyessä:
 1. Este ilmenee sopimuksen teon jälkeen.
 2. Osapuolet eivät voi siihen vaikuttaa.
 3. Tilanne ei ollut sopimusta tehdessä ennakoitaessa.
 4. Vallitseva tilanne estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi.

 

Asiasanat
Työelämä Korona