Uutishuone / Ajankohtaista

Sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen alueellinen edistäminen projektiluontoista

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 30.06.2020

Omistajanvaihdospalvelut ovat viime vuosina kehittyneet koko maassa parempaan suuntaan, mutta niiden edistäminen on liian projektiluontoista. Tämä estää toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa omistajanvaihdospalvelut toimivat maakunnista parhaiten. Tiedot käyvät ilmi evaluoinnista, jonka teki Seinäjoen ammattikorkeakoulu valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta. 65 prosenttia evaluointiin osallistuneista omistajanvaihdosasiantuntijoista arvioi palveluiden kehittyneen hyvään suuntaan ja vain 5 prosenttia huonompaan suuntaan edellisen viiden vuoden

Omistajanvaihdostyö pysyväksi toimintamuodoksi

Tutkimuksen toteuttamisesta vastannut Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta pitää tuloksia lupaavina, mutta tunnistaa omistajanvaihdosten edistämisessä kehittämiskohteita.
- Määrätietoinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on alkanut tuottaa hedelmää ja perusasiat omistajanvaihdosten edistämiseksi aluetasolla kyllä tiedetään. Ne eivät ole mitään rakettitiedettä. Osassa maakuntia omistajanvaihdosten edistäminen on jo otettu erinomaisesti haltuun, Tall sanoo.

Tallin mukaan haasteita kuitenkin riittää ja omistajanvaihdostyön resurssit pitäisi varmistaa niin, että siitä tulisi nykyistä pysyvämpää toimintaa.
- Omistajanvaihdosten edistämistyötä on tehty ja tehdään edelleen pääsääntöisesti erilaisten kehittämishankkeiden muodossa, hän jatkaa. Evaluointimme perusteella toimintamallit ovat nyt kehittyneet niin, että pysyvän rahoituksen saaminen omistajanvaihdosfoorumille sekä yrittäjien alueellisille neuvontapalveluille ja herättelytoimille olisi perusteltua.

Suosituksia valtakunnan tason omistajanvaihdosten edistämiseen

Omistajanvaihdostyön edistämiseen tutkijat Juha Tall ja Elina Varamäki suosittelevat valtakunnallisella tasolla muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Omistajanvaihdosten rekisteröinti Tilastokeskuksessa.
  • Valmennusohjelma omistajanvaihdosneuvojille.
  • Omistajanvaihdoksissa myyjän verotus maksuperusteiseksi. Nykyisin myyjä verotetaan heti kaupanteon jälkeen, vaikka osa kauppasummasta tulisikin maksuun vasta vuosien päästä.
  • Pienten yritysten osakkeiden hankintameno-olettamien nostaminen. Tämä vähentäisi myyjään kohdistuvaa verorasitusta ja kannustaisi yrittäjiä yrityksen myyntiin.
  • Perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen.
  • Finnveran takauksen osuuden nostaminen.
  • Valtakunnallinen oman pääoman ehtoisia sijoituksia omistajanvaihdoksiin tekevän pääomarahaston perustaminen. Pankkien ja Finnveran vaatimukset oman pääoman määrän suhteen ovat viime vuosina tiukentuneet. Oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla olisi merkittävä vipuvaikutus omistajanvaihdosten rahoituksessa.
  • Omistajanvaihdosfoorumin toiminnan jatkaminen.

Tiedot perustuvat Omistajanvaihdosfoorumin tilaamaan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaan omistajanvaihdospalvelujen valtakunnalliseen ja alueelliseen evaluointiin 2020. Tutkimukseen vastasi yhteensä lähes 250 omistajanvaihdosasiantuntijaa eri puolilta Suomea. Tutustu tutkimukseen tästä.

PL on jäsenenä Omistajanvaihdosfoorumissa, joka koostuu valtakunnallisista julkisista ja markkinaehtoisista toimijoista sekä yrittäjäjärjestöistä.

Asiasanat
Sukupolvenvaihdos