Uutishuone / Ajankohtaista

Osaajia perheyritysten hallituksiin – Perheyritysten liitto aloittaa uuden yhteistyön Hallituspartnerien kanssa

Kirjoittanut Sini-Marja Ant-Wuorinen Perheyritysten liitto

Julkaistu 01.06.2023

Perheyritysten liitto aloittaa Hallituspartnerien kanssa hallitusjäsenten hakuun liittyvän yhteistyön.

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä noin 47%:lla on perheen ulkopuolinen, riippumaton
hallituksen jäsen. Keskisuurissa jäsenyrityksissä näin oli 65 prosentilla. Perheyritykset ymmärtävät hallituksen
riippumattoman jäsenen lisäarvon, mutta yhtenä haasteena on löytää sopivia kandidaatteja.

Perheyritysten liiton ja Hallituspartnerien yhteistyön tavoitteena on tarjota PL:n jäsenille konkreettinen apu riippumattoman hallitusjäsenen hakuun. Lisäksi PL:n jäsenet voivat ilmoittaa halukkuudestaan toimia toisen perheyrityksen hallituksessa.
Yleisenä tavoitteena on myös edistää perheyritysten hallitustyötä, lisätä perheyritysten
ymmärrystä riippumattoman hallitusjäsenen hyödyistä, mutta myös riippumattomien
hallitusjäsenten ymmärrystä perheyrityksistä ja perheyrittäjyydestä. Hallituspartnerien tarjoama välityspalvelu helpottaa ja madaltaa pk-yritysten kynnystä hankkia riippumaton jäsen, jolla on kokemusta toimia perheyrityskontekstissa. Prosessissa on mahdollista
myös saada sparrausapua uuden hallitusjäsenen profiilista. Palvelu käynnistyy vuoden 2023 aikana


Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Asiasanat
Hallitustyö