Uutishuone / Ajankohtaista

Parhaan perheyrityksiin liittyvän pro gradu -työn teki Emmi Palomäki

Julkaistu 13.11.2019

Parhaan perheyrityksiin liittyvän pro gradu -työn vuonna 2019 teki Emmi Palomäki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Palomäki sai Perheyritysten liiton Matti Koiranen -palkinnon parhaasta perheyritysgradusta PL:n syyskokouksessa Tampereella 13. marraskuuta 2019. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Palomäen gradu käsitteli perheomistajien vaikutusta toimitusjohtajien palkitsemisessa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena oli ensisijaisesti ymmärtää, vaikuttavatko perheomistajat merkittävän omistusosuuden myötä toimitusjohtajan palkitsemisen tasoon ja rakenteeseen. Lisäksi pyrkimyksenä oli selvittää, millä tavalla palkitseminen näyttäytyy, jos toimitusjohtajana on perheeseen kuuluva jäsen.

Johtopäätöksenä oli, että perheomisteisissa yrityksissä toimitusjohtajan palkitseminen on erilaista toimitusjohtajan kuuluessa perheeseen. Perheeseen kuulumaton toimitusjohtaja ansaitsee vähemmän bonuksia perheomisteisissa yrityksissä. Vaikutus ei tosin näy kokonaispalkassa tai muuttuvan palkan prosenttiosuudessa. Muilta osin palkitseminen ei ole riippuvaista siitä, onko yritys perheomisteinen vai ei. Kompensaatio on puolestaan matalampi kiinteän palkan, bonusten ja kokonaiskompensaation kohdalla, jos perheenjäsen on toimitusjohtaja.

 

LISÄTIETOJA

Krista Elo-Pärssinen, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto, p. 0400 254 004, krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Johanna Vesikallio, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto, p. 040 722 4092, johanna.vesikallio@perheyritys.fi

Asiasanat