Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyrittäjät ovat alueisiin sitoutuneita, usein moninkertaisia kasvuyrittäjiä

Julkaistu 01.11.2023

Perheyritykset hakevat pitkäjänteistä kasvua, jota selittää taloudellisten motiivien rinnalla myös inhimilliset tekijät kuten isänmaallisuus, kotiseuturakkaus, vastuu työntekijöistä ja aiempien yrittäjäsukupolvien esimerkki. Kasvua haetaan myös yrityksiä ostamalla ja alkuperäisen perheyrityksen ympärille muodostuu usein vaikuttavia yritysryppäitä. Tiedot ilmenevät Perheyritysten liiton ja Omistajanvaihdosfoorumin teettämästä Perheyritysten kasvu ja jatkuvuus -tutkimuksesta.  

Tutkimuksessa haastateltiin keskisuurten yli 50 henkilöä työllistävien ns. Mittelstand-kokoluokan perheyritysten omistajia ja johtoa. Tutkimuksen toteuttaneen Noren Oy:n toimitusjohtajan Mikko Leskelän mukaan perheyrittäjät katsovat vaikeissakin tilanteissa nykyhetken ja kriisien yli: 

  • Usein ulkopuolisen näkökulmasta perheyrityksen ratkaisu voi näyttäytyä epärationaalisena, mutta omistajaperheen kannalta esimerkiksi taloudellisesti tässä hetkessä huonompi päätös on pitkällä aikavälillä järkevin. Omistajat kehittävät yrityksiään pitkäjänteisesti. 

Myös Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen on samoilla linjoilla: 

  • Tutkimus vahvistaa näkemystä, että perheyritykset näkevät kasvun tärkeänä, mutta usein kasvu tarkoittaa muutakin kuin vain liikevaihdon tai työllisyyden kasvua. Tavoitteina voi olla lisäksi alueiden elinvoiman ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääminen tai pk-yrittäjyyden vahvistaminen omissa yritys- ja alihankintaverkostoissa. 

Monesti kasvu myös hajaantuu useampaan yritykseen ja ns. portfolioyrittäjyys on hyvin tyypillinen kasvuyrittäjyyden muoto perheyrittäjien parissa. 

  • Tässäkin tutkimuksessa nähdään, kuinka perheyrityksen ympärille muodostuu usein yritysryppäitä ja sama omistaja- tai omistajaperhe pyörittää useampaa yritystä samanaikaisesti. Silloin yritysryppään vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen voivat olla yksittäistä yritystä suurempia ja omistaja kasvuyrittäjä vaikkei hänen yksittäinen yrityksensä kasvaisikaan, tiivistää Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta. 

 

Käytännössä perheyrittäjät hakevat siis kasvua myös aloittamalla uusia yrityksiä, sijoittamalla potentiaalisiin kasvuyrityksiin tai ostamalla toimivia yrityksiä. Sen sijaan perintö- ja lahjaverotuksen koetaan hidastavan kasvua, koska veron maksu joudutaan rahoittamaan usein osinkojen avulla. Se taas kaventaa tehokkaasti perheyritysten kasvumahdollisuuksia. 

 

LISÄTIETOJA:  

Toimitusjohtaja Mikko Leskelä, Noren Oy, puh. 050 569 9656  

Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto ry, puh. 0400 254 004  

Puheenjohtaja Jari Huovinen, Omistajanvaihdosfoorumi, puh. 040 861 4582 

Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 500 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa. 

Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa sen hyväksi, että yrityskauppoja ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksia saataisiin helpotettua ja vauhditettua. Foorumi ajaa omistajanvaihdoksille myönteistä toimintaympäristöä ja asenneilmapiiriä sekä edistää omistajanvaihdoksia myös yrittäjyyskasvatuksen ja jatkajakoulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja verkostojen keinoin. 

Noren Oy on Suomen suurimpia yrityksiä palveleva strategiakonsulttitoimisto, joka soveltaa ihmistieteiden metodeja strategiatyöhön. Lopputuloksena asiakkaamme saavat työkaluja päätöksentekoon ja menestykseen alati muuttuvassa maailmassa. 

 

 

 

 

Asiasanat
Opi Omistajuus Työelämä Yrittäjyys