Uutishuone / Ajankohtaista

PerheyritysPULSSI: Perheyritysten investointiaikeissa iso pudotus

Julkaistu 25.03.2024

Perheyritysten investoinnit ovat vahvassa laskussa. Perheyritysten liiton PULSSI-kyselyssä vain noin 24 prosenttia perheyrityksistä ilmoitti investoivansa tänä vuonna yhtä paljon kuin vuonna 2023. Lähes 40 prosenttia vastaajayrityksistä kertoo investoivansa tänä vähemmän kuin viime vuonna.

Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI-kysely tarkasteli perheyritysten liikevaihtoa, investointeja ja suhdannenäkymiä maaliskuussa 2024.  
 
”Perheyritysten investointiaikeet ovat vähentyneet reilusti. Vielä vime vuoden maaliskuussa noin 35 prosenttia yrityksistä kertoi investoivansa edellisvuotta enemmän. Tänä vuonna vastaava luku on enää 19 prosenttia. Pudotus on tuntuva”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa. Hänen mukaansa 18 prosenttia perheyrityksistä ilmoittaa, että ei aio investoida tänä vuonna ollenkaan. ”Investointeja jarruttavat epävarma taloudellinen tilanne ja globaali epävarmuus. Myös käynnissä olevat lakot latistavat kasvunäkymää. Toivottavasti korkojen lasku-uutiset ja tulevat työmarkkinauudistukset saavat investointihalut taas elpymään”, hän jatkaa.  

Luottamus Suomen talouden kasvuun on heikentynyt

Osana PerheyritysPULSSIa selvitettiin poliittisten lakkojen vaikutuksista yrityksiin. Vastaajien mukaan poliittiset lakot ovat jarruttaneet myös perheyritysten rekrytointeja ja aiheuttaneet lomautuksia. PULSSI-kysely kertoo myös, että perheyritysten luottamus Suomen talouden kasvuun on heikentynyt. Vuoden 2023 maaliskuussa perheyritysten luotto talouden kasvuun sai arvosanaksi 4.43, kun nyt - vuotta myöhemmin - luotto on laskenut lukemaan 3.04 (asteikko 1-10).   

Puunjalosyritys Versowood on hiljattain aloittanut muutosneuvottelut. Versowood Groupin toimitusjohtaja Ville Kopra kertoo, että muutosneuvottelujen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toimintaympäristön vaikea ennustettavuus.

”Pyrimme varautumaan mahdollisiin toimintaympäristön häiriöihin kuluvan vuoden aikana. Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, eli noin 900:aa henkilöä”, Kopra kertoo. Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna reilut puoli miljardia euroa.

Versowoodissa taloustilanne ja lakot vaikuttavat myös investointeihin. ”Yleinen epävarmuus ja viimeisimpänä lakot laittavat kriittisesti miettimään tulevia hankkeita ja pidättäytymään uusista investoinneista. Koko toimialalla on ollut haastava vuosi. Rakentamisella menee heikosti ja se vaikuttaa meidänkin toimintaamme.  Markkinat ja  toimintaympäristö pitäisi saada sellaisiksi, että suomalaiset yritykset uskaltaisivat miettiä investointeja”, Kopra sanoo.

Versowoodin Ville Kopra peräänkuluttaa markkinoiden ja  toimintaympäristön ennustettavuutta ja vakauttamista, jotta suomalaiset yritykset uskaltaisivat taas investoida.

Suhdannenäkymissä hienoista kohentumista 

Vanhala-Harmasen mukaan perheyritysten suhdannenäkymissä on varovaista toiveikkuutta.  
”Suhdannenäkymät eivät ole aivan yhtä synkät kuin syksyllä, mutta silti noin 38 prosenttia arvioi kevään suhdanteita heikoiksi. Vielä marraskuussa 2023 vain kahdeksan prosenttia vastaajayrityksistä arvioi kevään suhdannenäkymiä hyviksi. Nyt vastaajista 18 prosenttia on tätä mieltä”, hän sanoo. 
 
Vanhala-Harmanen sanoo, että 32 prosenttia vastaajayrityksistä ilmoittaa liikevaihdon laskusta tänä vuonna. Marraskuussa vastaava luku oli 39 prosenttia. PULSSI-vastaajista liikevaihdon kasvua ennustaa tälle vuodelle 37 prosenttia mikä on suurin piirtein sama lukema (36 prosenttia) kuin  marraskuussa 2023. 

Osaajapula ei hellitä 
 
Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä. PULSSI-kyselyn mukaan perheyrityksistä 31 prosenttia arvioi, että niiden henkilöstömäärä tulee vähenemään tänä vuonna. 
 
”Viime vuoden marraskuussa yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenevän noin 38 prosenttia. Osaavia työntekijöitä näyttää yhä olevan vaikeaa löytää yrityksiin. Näin ilmoittaa 59 prosenttia vastaajista”, Vanhala-Harmanen kertoo.  

PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 165 perheyritysten edustajaa  12. -18.3.2024 välisenä aikana.  

Osaajapula vaivaa yrityksiä myös vuoden 2024 alkupuoliskolla.

"Osaavia työntekijöitä tuntuu yhä olevan vaikeaa löytää yrityksiin. Näin ilmoittaa 59 prosenttia vastaajista”, Minna Vanhala-Harmanen kertoo kyselyn tuloksista.  

Asiasanat
Pulssi