Uutishuone / Ajankohtaista

PerheyritysPULSSI: Suhdanteissa synkkyys syvenee - perheyrityksissä ei silti povata konkursseja

Julkaistu 14.12.2023

Perheyritysten kasvunäkymät vaikuttavat synkemmiltä kuin vielä alkusyksystä. Jopa 39 prosenttia perheyrityksistä kertoo, että niiden liikevaihto pienenee tänä vuonna. Tuoreen PerheyritysPULSSIn valopilkkuna loistaa se, että perheyrityksissä ei juuri povata konkursseja – vain kaksi prosenttia pitää konkurssiriskiä mahdollisena, vaikka taantuma jatkuisi.

Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI-kysely selvitti perheyritysten liikevaihdon ja investointien näkymiä sekä työllisyyttä marras-joulukuun 2023 vaihteessa. Loppuvuoden suhdannetilanne ja -näkymät vaikuttavat erittäin heikolta.  
 
”Perheyrityksistä 49 prosenttia arvioi loppuvuoden suhdanteita heikoiksi. Kevättalven näkymiä vain kahdeksan prosenttia vastaajayrityksistä luonnehtii hyviksi. Taloudellinen tilanne on yrityksille hyvin vaikea”, selvittää Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. ”Lakot ovat vasta alkaneet ja ne heikentävät jo nyt yritystoimintaa. Kevät näyttääkin todella huolestuttavalta, sillä jo nyt 27 prosenttia perheyrityksistä arvioi, että lakoista on jo nyt aiheutunut jonkin verran haittaa, vaikka laajemmat lakkoaallot ovat vasta edessä päin”, hän muistuttaa.  

Vaikka taloudellinen tilanne jatkuisi heikkona, vastaajayrityksissä arvioidaan, että konkurssiriski on niiden kohdalla erittäin pieni (69 prosenttia vastaajista) tai melko pieni (23 prosenttia vastaajista). Vain kaksi prosenttia perheyritysvastaajista arvioi konkurssiriskien uhkaavan yritystään. 

Pula osaavista työntekijöistä jatkuu 
 

Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä. Osaavia työntekijöitä on yhä haastava löytää yrityksiin. Näin arvioi jopa 61 prosenttia perheyrityksistä PerheyritysPULSSIssa. Vanhala-Harmanen sanoo, että erityisesti tiettyihin asiantuntijatehtäviin on hankala löytää sopivia osaajia.  

”Seuraavan puolen vuoden aikana henkilöstömäärä tulee vähenemään 38 prosentissa vastaajayrityksissä ja henkilöstömäärän kasvua ennustaa vain 25 prosenttia perheyrityksistä”, Vanhala-Harmanen kertoo. ”Nykyinen korkea työllisyysaste estää Suomea luisumasta syvemmälle taantumaan”, hän jatkaa. 

Liikevaihdot laskusuunnassa 
 
Perheyritysten liikevaihdon kehityksessä näkyy laskua alkusyksyyn verrattuna. ”Nyt 39 prosenttia vastaajayrityksistä ilmoittaa liikevaihdon laskusta tänä vuonna. Myönteistä on silti, että 36 prosenttia perheyrityksistä arvioi, että niiden liikevaihto kasvaa tänä vuonna. Vastaajista 25 prosenttia kertoo, että liikevaihto pysyy ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna”, Vanhala-Harmanen painottaa. 

Vielä elokuussa 2023 Perheyritysten liiton jäsenkyselyn mukaan kaksi kolmesta perheyrityksestä näki liikevaihtonsa joko pienenevän (31 prosenttia) tai pysyvän ennallaan (36 prosenttia) tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvua ennakoi silloin noin joka kolmas vastaaja. 

Vastaajien arvio alkuvuoden 2024 suhdannenäkymistä

Investointijarruina korkojen nousu, kansainvälinen epävarmuus ja kohonnut inflaatio 
 
Ensi vuoden investointinäkymissä on synkkyyttä. Lähes 39 prosenttia vastaajayrityksistä kertoo investoivansa vuonna 2024 vähemmän kuin tänä vuonna.  

Vanhala-Harmasen mukaan perheyritysten investointeja hidastavat erityisesti korkojen nousu, kansainvälinen epävarmuus ja kohonnut inflaatio. ”Investointeja jarruttavat myös energian hinnan nousu, raaka-aineiden hintojen nousu ja työvoiman saatavuuden ongelmat”, hän sanoo. 

Vastaajien arvio investointeihin vaikuttavista tekijöistä

”Perheyritykset toimivat vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Niiden erityinen merkitys ja arvo korostuu haastavina taloudellisina aikoina. Myönteinen signaali kyselymme mukaan on se, että 25 prosenttia perheyrityksistä aikoo kuitenkin investoida enemmän ensi vuonna kuin tänä vuonna”, Vanhala-Harmanen summaa.  

PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 125 eri yritystä 27.11.- 5.12.2023 välisenä aikana.  

 

Lisätiedot 

Minna Vanhala-Harmanen, Perheyritysten liitto, toimitusjohtaja,  minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi, 040 0511 786 
 
Tiina Tikander, Perheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, tiina.tikander@perheyritys.fi, 050 589 0185     

Asiasanat
Omistajuus Yrittäjyys