Uutishuone / Ajankohtaista

Perheyritysten liiton kysely: Ukrainan sodasta syvä kuoppa investointien tielle

Kirjoittanut Raine Tiessalo Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Perheyritysten liitto

Julkaistu 10.03.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on noussut kertaheitolla suomalaisten 10-250 miljoonaa vaihtavien(*) perheyritysten omistajien investointiaikeiden suurimmaksi hidasteeksi.

Perheyritysten liiton kyselyn mukaan suurimmat hidasteet investoinneille ovat nyt Ukrainan sota ja poliittinen epävarmuus, kun vielä vain päiviä ennen sotaa nämä ongelmat eivät olleet kolmen suurimman huolenaiheen joukossa.

Sodasta äkkijarru investoinneille

”Yritysten omistajat ovat säikähtäneet ja syystä. Erityisesti Venäjään, Ukrainaan tai Valko-Venäjään yhteydessä olevat investointisuunnitelmat joudutaan rakentamaan uudelleen. Suomen poliittisen johdon pitäisi nyt käyttää kaikki keinot rauhoittaakseen tilanne, jotta näitä maita koskenut kriisi ei näyttäydy maariskinä myös Suomen osalta.” Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.

Kysely piirtää samalla kuvan omistajista, jotka luottavat yhä tähän vuoteen. Sodan alkaminen on jarruttanut tämän vuoden investointiaikeitavain muutamia prosenttiyksikköjä. Tänä vuonna investointeja aikoo lisätä verrattuna viime vuoteen 38 prosenttia vastanneista, kun juuri ennen sodan alkamista osuus oli 44 prosenttia. Vastaavasti niiden vastaajien osuus, jotka kertovat investoivansa tänä vuonna viime vuoden tavoin on kasvanut 29 prosentista 37 prosenttiin.

Sota teki vastaajat varovaisiksi investointien suhteen

”Vastauksista heijastuu jonkinlainen sinnikkyys ja optimismi. Samalla kun tilanne on nopeasti kriisiytynyt monessa yrityksessäja tilannekuvan muodostaminen on kesken, usko tulevaan pysyy vahvana. Luottamus yhteiskuntaan ollut yksi merkittävimmistä Suomen kilpailueduista. Sen luottamuksen vaalimisellavoidaan nähdä tämänkin kriisin yli”, Vanhala-Harmanen sanoo.

Sodan alkaminen heijastuu myös liikevaihdon näkymiin. Helmikuussa juuri ennen sotaa vastaajista noin 70 prosenttia uskoi liikevaihtonsa kasvuun tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Sodan alkulaski kasvuun uskovien osuuden 55 prosenttiin. Viime vuoden liikevaihtoon uskoo yltävänsä 36 prosenttia ja liikevaihdon kutistumista odottaa nyt yhdeksän prosenttia.

Sota heikensi myynnin näkymiä

Luottamus Suomen kansantalouden kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana sota ei sen sijaan näytä vaikuttaneen. Kun omistajilta kysyttiin, kuinka luottavaisia he ovat Suomen talouden kasvuun seuraavan kolmen kuukauden kuluessa (asteikolla 1-10), sodan alkamisen jälkeen vastausten keskiarvoksi tuli 5,4. Lukema on pysynyt käytännössä samanajoulukuusta lähtien.

”Koronakriisin aikana yritykset ovat ehkä tottuneet tiettyyn epävarmuuteen ja oppineet luovimaan eteenpäin sumussa. Luottamus kansantalouteen voi esiintyä jonkinlaisena kiintopisteenä, jonka varaan myös yrityksen toimintaa rakennetaan”, Vanhala-Harmanen arvioi.

Sota ei horjuta uskoa Suomen talouteen

________________

(*) PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton jäsenkysely, joka lähetetään liiton 460 jäsenyrityksen keskeisille henkilöomistajille. Helmikuun kysely tehtiin 14.-23.3.2022 ja siihen vastasi omistaja 107 yrityksestä. Maaliskuun erikoiskysely tehtiin 4.-7.3.2022 ja vastaajia oli 85.Vastanneiden enemmistön liikevaihto asettuu 10-250 miljoonan euronhaarukkaan (noin 67% vastanneista). Yli puolet vastanneista yrityksistä edustaa teollisuussektoria tai tukku-ja vähittäiskauppaa.

 

Lisätietoja ja haastattelut:

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto,

040-0511786 minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi

Raine Tiessalo, viestintä-ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Perheyritysten liitto

050-4355 898 raine.tiessalo@perheyritys.fi

Asiasanat